+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: Neden Nur Risalelerini Okumakta Zorluk Çekiyoruz?

 1. #1
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  ALLAH nurlar? anlay?p anlatmay? okuyup okutmay? yaşay?p yaşatmay? herkese nasip etsin inşALLAH.

  aşağ?daki bölümü dikkatli bir şekilde mutala edebiliriz.
  bundan bir kaç sene evvel risale ile yeni tan?şt?ğ?m s?rada acaba risalei nurlar günümüz türkçesi ile bas?lsa(sadeleştirilse) daha iyi olmaz m?? diye düşünmüştüm. sonra risale kendini gösterdi tevafuk bu k?sm? bana okuttu,çok etkilendim. benim yaram buydu şimdi izale oldu elhamdull?llah


  Nur yolunda nurdaşlar?m abilerim kardeşlerim,
  Acaba nur risalelerinin okunmamas?n?n başka maddi veya manevi yaralar? varm?d?r? istedimki beraber araşt?r?p beraber merhem olal?m varsa yaralar?m?za...

  muhabbetle..

  Arkadaş!
  Bu risale, Kur’ân’?n baz? âyât?n? şuhudî bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve hâvi olduğu mesâil, Furkan-? Hakîmin Cennetlerinden kopar?lm?ş birtak?m gül ve çiçekleridir. Fakat, ibaresindeki işgal ve îcazdan tevahhuş edip, mütâlaas?ndan vazgeçme.
  Mütalâas?na tekrarla devam edilirse, meluf ve menus bir şekil al?r.

  Kezâlik, nefsin temerrüdünden de korkma. Çünkü, benim nefs-i emmârem bu risalenin satvetine dayanamayarak ink?yada mecbur olduğu gibi, şeytan?m da "Eyne’l-meferr?" diye bağ?rd?. Sizin nefis ve şeytanlar?n?z benim nefis ve şeytan?mdan daha âsi, daha tâği, daha şakî değiller.

  BED?ÜZZAMAN SA?D NURS?
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet muhamedyahya kardeşim,çok haklısınız.Bu bölümün kaynağına baktım Mesnevî-i Nuriye - Katre bölümünde geçiyor.Hakikaten Risale-i Nurlar bütün müşküllerimizi hallediyor.sadece ve sadece ihlasla kalbimizi ve gönlümüzü Risalelere açmamız gerekiyor herhalde.İşte o zaman Risaleler de kalbini ve kendisini bizlere açıyor.Sır ihlasta değil mi?Rabbim bu Kur'an hakikatlerini layıkınca anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  allah sizlerden ebeden raz? olsun..inşallah


  yanl?z abi bizim gibi belki çoklar? var onlar?nda yaralar?na merhem olmak ad?na ne yapabilirz?..başka nur risalelerini okumaman?n okuyamaman?n bahaneleri nedir?...belki bu sorular?nda cevab? önemli..en az?ndan benim için..
  şimdiden araşt?rma gayretine düşen abilerden allah raz? olsun..allah gayretlerimizi art?rs?n inşallah..
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:08 ) değiştirilmiştir.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhterem kardeşim,"başka nur risalelerini okumaman?n okuyamaman?n bahaneleri nedir?"sorunuz için bir çok şey yaz?labilir.Şimdi şunu belirteyim ki Risale-i Nur dairesi çpk geniş bir dairedir.Bunu kastamonu Lahikas?nda Üstad şöyle s?ral?yor."Risale-i Nur, bir daire değil; mutedahil daireler gibi tabakat? var. Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatlar? var. Erkân dâiresine liyakat? olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şart?yla; dâire haricine at?lmaz. Haslar?n hâsiyeti, bulunmayan, z?t bir mesleğe girmemek şart?yla talebe olabilir. Bid'a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şart?yla dost olabilir. Onun için, az bir kusurla düşman s?n?f?na iltihak etmemek için, d?şar?ya atmay?n?z. Fakat Risale-i Nur'un erkânlar?nda ve sahiplerindeki esrarlar ve nazik tedbirlere onlar? teşrik etmemek gerektir."
  Bu s?r gereğince herkes Risale-i Nurlardan azami istifade etme yoluna gitmelidir.Tabiki Risaleleri okumamam?n ve okuyamaman?n bir çok muharriki olabilir.Bu başta nefis,şeytan ve bunlara hizmet eden bir tak?m duygular olabilir.Risale-i Nurlar?n mahiyeti anlaş?ld?ktan sonra Risale-i Nurlar?n bütününün okunmas? çok önemlidir.Peşini b?rakmayarak ve bütün Risalelri çok k?sa bir zamanda okuyarak "Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zaman?n mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-? mânevîsi var; şüphesiz o şahs-? mânevî bu zaman?n bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-? mânevînin parmaklar?d?r. Kendi nokta-i nazar?mda liyakatsiz olduğum halde, haydi, hüsn-ü zann?n?za binaen bu fakire bir üstadl?k ve tebaiyet noktas?nda bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanm?şs?n?z. Ben ümmî ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleriniz benim kalemim say?l?r; hadiste gösterilen ecri al?rs?n?z.(21.Lema)" hakikatine mazhar olmal?d?r.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:08 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Gayyur şehrayin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Artvin
  Mesajlar
  82

  Standart

  valla risalei nurdan istifadenin birinci ve en önemli şart? insan?n risalei nurlara ihtiyac?n? hissetmesidir eğer ihtiyac?n? hissetmiyorsa o şah?s nurlar? okuyamaz okusada anlayamaz
  yani kişi yapt?ğ? kulluğu beğenmiyorsa
  mesela zaman?n ilerlemesi onu üzüyorsa
  günler h?zla geçiyor diye pişman oluyorsa
  v.b sebeplerden dolay?
  arad?ğ? bir hakikat varsa ancak o zaman nurcu olabilir
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:08 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  risalei nuru herkes anlamaz...


  sadece istifade eder...
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  nekadar ilginç değil mi , bir kimse doktorluk mesleğini kazanabilmek için , onu hak edebilmek için ( ilk okuldan sayarsak ki ordan başl?yor ) yaklaş?k 20 y?l okuyor belki daha fazla okuyor , s?navlar? geçebilmek için gecesini günüdüzüne kat?yor , kitaplardaki latince kelimeleri kuzu kuzu öğrenmeye çal?ş?yor ve bunu nekadar süreceği bilinmez ve sona ereceği kesin olan şu dünya hayat?n?n teminat? için gönül r?zas? ile yap?yor fakat işler Marifetullah ' a gelince risale-i nurun sadeleştirilmişini ar?yor.
  Evet iki cihan? ayd?nlatan , beşere sonsuz mutluluk vaad eden ve insan? zaman?n kutbu mertebisine ç?kartabilen nur külliyat?na herkes el uzat?r ama ilk zamanlarda onu anlamak ad?na yaşanan müşgüller vas?tas?yla alt?n-bak?r ay?rt edilir gerçek talibliler meydana ç?kar , yoksa bence imtihan s?rr? kalmazd? . Şüphesiz Üstad?n veraset-i nübüvvet nazar?na şu zaman ve sonra ki zaman gösterildi ve dolay?s?yla şu zamandaki revaçda olan dil kal?b?n? ve idrak kapasitesini biliyordu buna rağmen nurlar?n baz? yerlerinde elli sene sonraki nesle hitab ettiğini dile gitirir demekki , risale-i nur daki o ilk zamanlarda yaşanacak müşgülat asl?nda Rabbimizin terbiye şekillerinden biri , onunla hakiki talibleri ortaya ç?kart?yor,insana nas?l sebat edilir , nas?l sabredilir ve bunun sonucunda nelere ulaş?l?r öğretiyor
  O yüzden sebat sebat sebat
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:09 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  derin bir muhakeme,derin bir nazar,derin bir hissiyatın eseri elbet derin bir insan istiyor karşısında diye düşünüyoruz.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı muhammedyahya Nickli Üyeden Alıntı
  ALLAH nurlar? anlay?p anlatmay? okuyup okutmay? yaşay?p yaşatmay? herkese nasip etsin inşALLAH.

  aşağ?daki bölümü dikkatli bir şekilde mutala edebiliriz.
  bundan bir kaç sene evvel risale ile yeni tan?şt?ğ?m s?rada acaba risalei nurlar günümüz türkçesi ile bas?lsa(sadeleştirilse) daha iyi olmaz m?? diye düşünmüştüm. sonra risale kendini gösterdi tevafuk bu k?sm? bana okuttu,çok etkilendim. benim yaram buydu şimdi izale oldu elhamdull?llah


  Nur yolunda nurdaşlar?m abilerim kardeşlerim,
  Acaba nur risalelerinin okunmamas?n?n başka maddi veya manevi yaralar? varm?d?r? istedimki beraber araşt?r?p beraber merhem olal?m varsa yaralar?m?za...

  muhabbetle..

  Arkadaş!
  Bu risale, Kur’ân’?n baz? âyât?n? şuhudî bir tarzda beyan eden bir nevi tefsirdir. Ve hâvi olduğu mesâil, Furkan-? Hakîmin Cennetlerinden kopar?lm?ş birtak?m gül ve çiçekleridir. Fakat, ibaresindeki işgal ve îcazdan tevahhuş edip, mütâlaas?ndan vazgeçme.
  Mütalâas?na tekrarla devam edilirse, meluf ve menus bir şekil al?r.

  Kezâlik, nefsin temerrüdünden de korkma. Çünkü, benim nefs-i emmârem bu risalenin satvetine dayanamayarak ink?yada mecbur olduğu gibi, şeytan?m da "Eyne’l-meferr?" diye bağ?rd?. Sizin nefis ve şeytanlar?n?z benim nefis ve şeytan?mdan daha âsi, daha tâği, daha şakî değiller.

  BED?ÜZZAMAN SA?D NURS?
  Dün Barla Lâhikas?'n? mütalâa ederken aşağ?daki bölüm dikkatimi çekti. Üstad?m?z Kur'an-? Kerîm'e muhatabiyet noktas?nda da benzer şeyler söylüyor. Buna iktidaen Kur'an'?n hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur'a da muhatap olurken bu bölümdeki hakikatlerin göz önünde bulundurulmas? san?r?m anlaş?lmas?nda da kolayl?klar temin edebilecek özelliktedir diye akl?ma geldi. Hattâ belki de anlaş?lmas?n?n en önemli bir sebebi olabilir:

  Hem madem Sözler senin vicdan?nla konuşabilirler. Herbir Sözü, şahs?mdan değil, belki Kur'ân'?n dellâl?ndan sana bir mektuptur ve eczahane-i kudsiye-i Kur'âniye'den birer reçetedir farz et. Gaybûbet içinde hâz?râne bir musâhabe dairesini onlarla aç. Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz. Ben cevap yazmasam da gücenme. Çünkü eskiden beri mektuplar? pek az yazar?m. Hattâ üç senedir kardeşimin çok mektuplar?na karş? bir tek yazd?m.
  Said Nursî (Barla Lahikas? shf:58)
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:10 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Dost dile_kolay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  14

  Standart

  ac?kcas? epeyce zorluyor insan? hakk?n? verememe s?k?nt?s? doğuruyor tam süzmek ve farkedişler bulmak yabanc?? olana zor olsa gerek
  san?r?m zorlugu cemaat içindeki disiplin ve aç?klama yol gösterimlerden yoksun olmak en başta
  eğer o toplulugun içinde de okumakta zorluk varsa da bilemem
  nasip te bir başka boyut
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:10 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nuru Hem Enfüsi Hem Afaki Tayatımızın Tatbikinde Neden Zorluk Çekiyoruz?
  By hazeret in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.08.11, 14:51
 2. Ramazan'da çile mi çekiyoruz? - Hekimoğlu İsmail
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.08.11, 14:01
 3. Cevaplar: 43
  Son Mesaj: 25.11.09, 20:28
 4. Nur Risalelerini Sadeleştirme Hakkında(ehemmiyetli)
  By lemaat in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 04.09.09, 20:58
 5. Kardeşlerim, Cüz Okumakta Yardım Eder misiniz?
  By esra aktürk in forum Dualar
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 26.09.08, 00:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0