+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: Yeni Başlayanlar Risale-i Nuru Nasıl Okumalı?

 1. #1
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı alikadir Nickli Üyeden Alıntı
  öncelikle dava arkdaşlar?ma selam olsun..
  yeni başlayan daha ilk defa rsale-i nur külliyat?n? okumaya niyet edenler sizce nerden nas?l başlamal??
  muhabbetle

  Sevgili Kardeşim,

  Risale-i Nur'a yeni başlayan bir kardeşimiz, öncelikle anlaş?lmas? daha kolay olan konulardan başlamal?. Risaleleri anlaman?n birinci şart? bana göre onu doğru okumakt?r. Doğru okumak anlaman?n yar?s?n? teşkil eder bana göre. Tarihçe-i Hayat ilk başlanacak kitap olabilir. Anlayamad?ğ? yerlerde ?srar etmeden genel bir malûmat olabilecek şekilde atlayarak okumak ta s?k?lmay? önleyebilir. Mektubat ta baz? konular? müstesna olmak şart?yla kolay anlaş?labilecek kitaplardan biri olarak görülebilir. Ancak bence en önemli mesele karakterine uygun konulara öncelik vermek olabilir.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:29 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  1. Öncelikle Risale-i Nur’dan kitap seçimi önemlidir. Bu sebeple ilk defa okumaya başlayanlar?n Sözler ve Asa-y? Musa’dan başlanmas? faydal? olacakt?r. Çünkü bu iki eser, yeni başlayanlar için daha ak?c? ve kolay anlaş?l?r mahiyettedir.

  2. Asa-y? Musa’dan başlad?ğ?n?z? düşünürsek, ilk kitab? lügats?z okuman?z daha iyi olacakt?r. Çünkü lügata bakmak zaman kaybettirir ve bu yüzden can?n?z s?k?labilir. ?lk kitap size üsluba al?şman?z? sağlayacakt?r. Ayr?ca zihninizde baz? kavramlar oluşur. ?laveten baz? kelimelerin de hemen bir sonraki kelimede eş anlaml?s? veya daha kuvvetli veya zay?f manas? verildiğini fark edeceksiniz.

  3. ?kinci kitapta veya Sözlerden başlad?ysan?z yar?s?ndan itibaren sözlük kullanarak okuman?zda fayda var. Fakat her kelimeye bakman?z gerekmez. Eğer cümleden bir şeyler anlayabiliyorsan?z sözlü ile zaman kaybetmeyin. Sözlük ile tam olarak çal?şma birkaç kitaptan sonra olursa daha iyi olur. Ayr?ca sözlük Risale-i Nur için haz?rlanm?ş olmal?d?r. Sözlüğe bakarken isim tamlamas?yla beraber bakmakta fayda vard?r. Mesela “Rezzak ve Kerim” kelimeleri beraber geçiyorsa ayr? ayr? bakmak yerine “Rezzak-? Kerim” olarak bakmak daha faydal? olacakt?r.

  4. ?kinci kitab? bitirdikten sonra, bu kitaplar?n hangi makamda ve hangi şartlarda ve kimler için yaz?ld?ğ?n? ve uğruna neler feda edildiğini anlamak için Tarihçe-i Hayat okunmal?d?r. Bu çal?şma diğer kitaplardaki baz? kavramlar?n ve ifadelerin daha iyi anlaş?lmas?n? sağlayacakt?r.

  5. Bundan sonra, mutlaka Lahikalardan birisi okunmal?d?r. Lahikalarda s?ralaman?n, Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahikalar? şeklinde olmas? faydal? olacakt?r. Burada temel kitaplar?n yani (Sözler, Lemalar gibi..) günlük hayat?m?zda ve sosyal hayattaki uygulamalar? anlat?lmaktad?r. Lahikalar istikameti sağlar. Daha sonraki her bir-iki kitaptan sonra bir lahika kitab? okumak gerekir. Lahikalar tek olarak okunabileceği gibi, mesela Mektubat’? ya da Lemalar’? okurken her gün bir yada iki mektup okumak şeklinde de olabilir.

  6. Mektubat, Lemalar, Mesnevi-i Nuriye, Şualar, Lahikalar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi bittikten sonra Hutbe-i Şamiye ve Sünühat gibi kitaplar okunmal?d?r. En son olarak da büyük bir ilmi gayreti gerektiren ?şaratü’l ?caz ve Muhakemat adl? eserler okunmal?d?r. Tüm kitaplar? bitirdikten sonra tekrar baştan başlanmal?d?r.

  7. Risale-i Nur’u okurken, zaman zaman kendimize
  “neden”, “niçin” ve “nas?l” sorular?n? sormal?y?z. Bu durum, daha çok istifade etmemizi sağlar. Ayr?ca anlat?lan konularla ilgili kendi zihninizden örnekler bulmaya çal?şmak da manalar? pekiştirecektir.

  8. Günlük hayat?n?zda karş?laşt?ğ?n?z hadiselerle okuduğunuz konular aras?nda ilgi kurmaya çal?ş?n. ?lk önce baştan bir bağlant? kurmak zor gibi gözükse de, sonradan kitap ile bir çok konunun ve hadisenin aras?nda aç?k ilişkinin olduğu fark edeceksiniz.

  9. Tefekkür ile ilgili bahisleri mutlaka günlük hayat?m?zda da hat?rlamak gerekir. Y?ld?zlar, çiçekler, sofradaki ve çevremizdeki nimetler gibi varl?klar? seyrederken, baz? nimetlerden istifade ederken Risale-i Nur’daki ilgili konuyu hat?rlamak gerekir.

  10. Arkadaşlar?m?zla ve ailemizle günlük sohbetlerimizde, Risale-i Nur’dan baz? konular mutlaka olmal?d?r. Dostlar?m?zla ve arkadaşlar?m?zla karş?laşt?ğ?m?zda bir önceki gün okuduğumuz baz? konular? aç?p onlara anlatal?m. O konuyu bizden iyi biliyor olsalar bile önemli değil. Kalbleri zevkle dinleyecektir.

  11. Kendi kendimize okurken zaman zaman sesli okumak da oldukça faydal?d?r. Mesela kendi evimizde eşimizi ve çocuklar?m?z? karş?m?za alarak Risale-i Nur’dan onlara pasajlar okuyabiliriz.

  12. Risale-i Nur’u Bediüzzaman’?n ifadesiyle gazete okur gibi okumamal?y?z. Onu duya duya, hissederek, kendimizi vererek ve ayn? zamanda arkadaşlar?m?zla mütalaa ederek okumal?y?z.

  13. Bir defter alarak okuduğumuz yerleri not almal?y?z. Not alma okuduğumuz yerleri unutmamam?z? sağlayacakt?r. Bir Arap atasözü bunu çok güzel bir şekilde dile getirmektedir: “?lim bir avd?r, yazmak ise onu yakalamakt?r.”

  14. Her gün, az da olsa, mutlaka her gün okumak gerekir. Çünkü Risale-i Nur’u iyi anlamak devaml? okumaya gerektirir. Bediüzzaman Hazretleri’nin, bir sayfa dahi okumaya vakit bulam?yoruz diyenlere “kitab?n kapağ?n? aç?p kapat?n” dediğini unutmay?
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:30 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yeni başlayan kardeşe deriz ki;

  Üstad?m?z zübeyir abiye önce külliyat? üç defa bitir,sonra lugatl? okumaya başla buyurmuşlard?r.
  Bir abide diyor ki,bende bana soranlara üç defa oku,sonra lugata çal?ş.
  Ama diyor ki;üstad?m beni rüyada uyard?.ben bundan sonra soranlara külliyat? beş defa bitir,ondan sonra lugata bak?n dedim.

  iman ve küfür muvazeneleride başlang?ç olabilir,
  ama tarihçe hayat olamamal?,çünkü başlang?çta ak?c?,sonra müdafalarda s?k?labilir,

  ben ise önce sözler kitab?yla başlad?m.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:30 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Yunusum kardeşim, tavsiyelerine tamamen karşıyım. Hiç kimse Risale-i
  Nur'u anlamadan üçbeş kez hatmedemez. Hele Türkçenin 200-300 kelime ile
  sınırlı kaldığı bu zamanda dediğin mümkün değil. Meyvenin Zeyli
  kardeşin bana daha münasip geldi. Okumayaı yatkınlaştırmak için bir kaç
  kitabı lugatsiz okumak yeter.

  Hem herkezin Külliyatı bitirmesi düşünülemez. Üstadın dediği gibi bir
  kaç ders alsa kafidir. Kafi deniyorsa anlamaktan bahsediliyor demektir.
  Anlamak için de kelimelerin manaları bilinmelidir.  Evet Risaleler vird makamında okunabilir. Okunabilmesi en doğru olduğu
  anlamına gelmez. Üstadın Risalelerde tavsiyesi yavaş ve mütalaa ederek
  okunmasıdır. Risale zevk almak için okunmaz. Amacı tahkiki imandır.
  Tahkiki imanda tırnak uçlarıyla sair letaifle olmaz. Tahkiki iman aklın
  anlaması ile olur. Akıl anladıktan sonra sair letafilere sirayet etmesi
  lazımdır. Risaleleri anlayamayan kişilere verilen tavsiyelerle akil
  adamlara verilentavsiyeleri karıştırmamak lazım.

  Ben şahsen ilk seferde külliyatı lugatla bitirip ikinci üçüncü beşinci
  seferde anlayarak okumayı tercih ederim. 5 hatim vird makamında 3 sene
  kadar sürer. Çok az yürek anlamadığı kitaplara üç beş sene tahammül
  edebilir.

  Oysa ilk külliyatta günde üç beş dakika lugat çalışsa kalan hatimleri anlayarak ve zevkle okur.

  Kendimi örnek vermek istiyorum. Tek örnek tabi kafi olmaz ama örnek örnektir.

  Ben ilk hatmimi lugatle tamamladım. Yanlız lugat çalışmam Sözlerle
  sınırlı kaldı. Her akşam Sözlerdeki bilmediğim kelimelere üç beş dakika
  çalışarak hatmimi tamamladım. Diğer kitapları hemen hemen lugatsiz
  okudum. Þu an ikinci hatimdeyim. Çok yavaş gidiyorum. Çünkü, mütalaa
  ederek ve yavaş okuyorum. Lugat ihtiyacım hemen hemen hiç yok.

  Dört hatim kardayım. 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Onlar benim tavsiyelerim değildir ki;
  seha kardeşim.

  Herhalde dikkatli okumam?ş olmal?s?n.

  Onlar üstad?m?n,tavsiyesidir.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Risale-i Nur'un g?da ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem ak?l, hem kalb, hem ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilir.

  Yoksa, yaln?z ak?l cüz i bir hisse al?r, ötekiler g?das?z kalabilirler.
  Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamal?. Çünkü ondaki iman-? tahkiki ilimleri, başka ilimlere ve maariflere benzemez. Ak?ldan başka çok letaif-i insaniyenin kut ve nurlar?d?r.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  "Risâle-i Nur, imânî meseleleri lüzûmu derecesinde izah etmiş. Risâle-i Nur'un hocas? Risâle-i Nur'dur. Risâle-i Nur, başkalar?ndan ders almaya ihtiyaç b?rakm?yor. Herkes istidâd? nisbetinde kendi kendine istifâde eder. Akl?n?z herbir meseleyi tam anlamasa da, ruh, kalb ve vicdân?n?z hissesini al?r. Ne kadar istifâde etseniz, büyük bir kazançt?r."
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Bence külliyatı 3 defa lügatsız okumak zaman kaybıdır. Bizim vaktimiz değerli.Zaten ilk kitaptan sonra anlamak kolaylaşacak, kelimelere aşinalık artacaktır muhakkak. Anlayarak okumak anlamadan okumaktan daha çok latifeleri tatmin edecektir. Hem Üstad "gazete okur gibi okumayın. Dikkat ve teenni ile okuyun" diyor birçok yerde.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  üç defa okumay? ben tavsiye etmiyorum kardeşlerim,

  yazd?ğklar?m? rica ederim dikkatli okuyunuz ,

  üç defa okuyun buyuran ÜSTADIM BED?ÜZZAMAN SA?D NURS? HAZRETLER?D?R.

  KONUYU LÜTFEN TARTIŞMIYALIM.

  s?Z BÖYLE OKUNSA DAHA ?Y? OLUR diye anlat?n,
  ama tart?şmayal?m.
  ben sizin yazd?ğ?n?z? okudum,
  ve sizi tenkit de etmedim.
  o sizin anlay?ş?n?z dedim,
  isteseydim sizin yazd?ğ?n?z? teker teker tenkit ederdim.

  Onun için tekrar rica ediyorum,tavsiyeleri tart?şmayal?m.

  ben böyle yaparak istifade ettim,halende külliyat? hem bitiriyor,hemde lugata bak?yorum,
  böyle yaparak çok okumuş oldum elhamdulillah,
  sizde öyle istifade ediyorsunuz,ben size kar?şm?yorum.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:32 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  Eski Said, her gün 1 cilt kitabı müteala ederek okurdu.
  Fe lillahi'l-hamd, Yeni Said yıllardır Risale-i Nur ile iktifa ediyor.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nuru Tanıyalım
  By hicap in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.02.12, 15:12
 2. Risale-i Nuru Anlamak
  By sırr-ı gurbet in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.11.08, 04:25
 3. Risâle-i Nuru Teennî ve Dikkat ile Okumalı...
  By Teenni in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.09.08, 11:14
 4. Kur'an'ı Nasıl Okumalı?
  By slim in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.08.08, 21:56
 5. Risale-i Nur'u Nasıl Okumalı?
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.07.06, 02:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0