Bediüzzaman ve Ali Haydar Efendi
Bediüzzaman Said Nursi ve Ali Haydar Efendi

(İstanbul’da Risale-i Nur Şakirdlerine Gönderilen Bir Mektubdur.)