Birinci Şuâ Risale-i Nuru Tetdkik edenlerce malumdur ki Sikke-i Tastik-i Gaybive Şuâlarnamında ki eserlerde geçmektedir.

Burada Risale-i Nur’aişaret eden ayetler geçmektedir.

Rumi ve Hicri tarihleri miladi takvime göre çevirip burada tebyiz ettim.

Metin mehazleri Envar Neşriyat Risale-i Nur KülliyatınaGöredir.

İstifademi burada yazdım. Merak edenler tedkik edebilir. Hatalar benden istifadem ise Risale-i Nur Külliyatındandır.


Risale-i Nur
Araştırma Merkezi
Yozgat / Ocak 2015Aşağıda tarih çevirme ile bazı formüllerini yazıyorum sizlerde yapabilirsiniz.


Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi
· Hicri yılı 33'e bölünüz1420 : 33 = 43.03 (=43)
· Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız1420 - 43 = 1377 (1.sayı)
· 1.çıkan sayıyı 622 ile toplayınız.1377 + 622 = 1999
Miladi Yılın Hicri Yıla Çevrilmesi
· Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız1999 - 621 = 1378 (2.sayı)
· (2.sayı) çıkan sayıyı 33'e bölünüz1378 : 33 = 41.75 (=42)
· Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız1378 + 42 = 1420
Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10-11 gün evvel, başlamaktadır. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmaktadır.*[1]Risale-in Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de tarih-i te'lifine ve tekemmülüne tam tamına tevafukla remzen bakıyor.
H. 1349 – M. 1930

* [2] Resail-in Nur'un intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine..
H. 1345 – M. 1927

*[3]Resail-in Nur müellifi ulûm-u Arabiyeyi tedrise başladığı aynı tarihe..
H. 1311 – M. 1893

* [4]Risale-in Nur müellifi, mukaddemat-ı Nuriyeye başladığı aynı tarihe
H. 1322 – M. 1904

*[5]Risale-i Nurun Zuhuruna Dair
H. 1280 – M. 1863
[6]H. 1326 – M. 1908
[7]H. 1340 – M. 1921

devamı: http://yozgatnur66.blogcu.com/birinci-su...i/19971417