[h=2]Risale-i Nuru Basma Hakkını Üstad Bediüzzaman Kimseye Verdi mi?[/h]


Vasiyetnamemdir


Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!
Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukâtım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususî kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten on iki {(*): Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo'lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih.}kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki; emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin. Emirdağ Lahikası-1 ( 136 )
Bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört-beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahirî, Sungur, Ceylan, Hüsnüve bir-iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum.Emirdağ Lahikası-2 ( 233 )
Bu vasiyetlere istinaden Risale-i Nuru Neşretme hakkı yukarıda ismi geçen zevat-ı muhteremeye aittir. Başkasının basım yapması KUL HAKKIDIR!
Bu ağabeylerimiz de Envar, İhlasNur ve Sözler Neşriyatları kurmuş olup halen aktif olarak hizmet etmekteler.