+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından AbdûlHâdi

Konu: Risale-i Nurun Fihristesi...

 1. #1
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart Risale-i Nurun Fihristesi...  **Sikke-i Tasdik-i Gaybî**  Risale-i Nur’dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar . .


  Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından alınmış mühim parçalar . . .


  Karadağ’ın Bir Meyvesi . . .


  Birinci Şua . . .


  Sekizinci Şua . . .


  Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem'asının otuz bir meselesinden bir meseledir . . .


  Sekizinci Lem'a . . .


  Risale-i Nur’dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar . . .


  Namaz tesbihatının faziletine ait bir mektup . . .


  Üstadımızın ehemmiyetli bir mektubu . . .


  Yedinci Mesele (Yirmi Yedinci Mektup'tan) . . .


  Hüve Nüktesi . . .


  Yirmi Dokuzuncu Mektubun Beşinci Risale olan Beşinci Kısmı . . .


  Na'büdü Nüktesi (Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Kısmı) . . .


  Risale-i Nur hakkında bir takrizname . . .


  Medine-i Munevvere'de bulunan bir âlimin mektubu . .


  1477360_361225780683214_1535309568_n.jpg

  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 2. #2
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart
  **İman ve Küfür Muvazeneleri**  Hidayet ve Dalâlet Mukayeseleri


  Mühim Bir Suale Cevap . . .


  Birinci Söz . . .


  İkinci Söz . . .


  Üçüncü Söz . .


  Dördüncü Söz . . .


  Beşinci Söz . . .


  Altıncı Söz . . .


  Yedinci Söz . . .


  Sekizinci Söz . . .


  On İkinci Söz . . .


  On Üçüncü Sözün İkinci Makamı . . .


  Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir İhtardır . .


  On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Haşiyesidir . . . .


  Leyle-i Kadirde İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme . . .


  Gafil Kafaya Bir Tokmak ve Bir Ders-i İbrettir . . . .


  On Yedinci Söz . . .


  Kalbe Farisi Olarak Tahattur Eden Bir Münacat . . .


  Birinci Levha . . .


  İkinci Levha . . .


  Yirmi Üçüncü Söz . . .


  Yirmi Dördüncü Sözün Beşinci Dalı . . .


  Yirmi Beşinci Sözden İkinci Cilve . . .


  Meyve Risalesinden Onuncu Meselenin Hatimesi Olarak İki Haşiye . . .


  Yirmi Altıncı Sözden Üçüncü Mebhasın Sonu ve Dördüncü Mebhas . . .


  Otuzuncu Sözün Birinci Maksadı . . .


  Otuz İkinci Sözden İkinci Noktanın İkinci Mebhası . . .


  Birinci Lem'a . . .


  On Yedinci Lem'adan Beşnci Nota . . .


  Yirmi Dördüncü Lem'a (Tesettür Hakk›nda) . . .


  Birinci Mektubun Dördüncü Suali . . .


  Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmı . . .


  Yirmi Dokuzuncu Mektuptan Beşinci Risale Olan Beşinci Kısım . . .


  Gençlik Rehberinden İbretli Bir Hikaye . . .


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme . . .


  Meyve Risalesinden İkinci Meslenin Hülasası . . .


  Üçüncü Mesele . . .


  Dördüncü Mesele . . .


  Sekizinci Meselenin Bir Hülasası . . .


  El-Hüccetü'z-Zehranın İkinci Makamı . . .


  Yirmi Dokuzuncu Lem'adan İkinci Bap . . .


  Lemattan Bir Meclis-i Misalide Şeriatla Medeniyet-i Hazıra, Deha-i Fenni ile Hüda-i Şer'i Muvazeneleri . . .


  Hakiki Bütün Elem Dalelette, Bütün Lezzet İmandadır...


  Hayal Libasını Giymiş Muazzam Bir Hakikat . . .


  1779276_360860964053029_243402279_n.jpg


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 3. #3
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart

  **MESNEVÎ-İ NURİYE**  İtizar . . .
  Mesnevî-i Nuriye’nin mütercimi olan ve Risale-i Nur’un müellifi Üstat Bediüzzaman
  Said Nursî’den on beş sene ders alan küçük kardeşi Abdülmecid Nursî’nin yaptığı tercüme hakkında verdiği bilgileri ihtiva eder.


  Mesnevî-i Nuriye’nin Mukaddemesi . . . .
  Müellifin Mesnevî-i Nuriye hakkında belirttiği beş noktadan ibaret açıklamalardır.


  LEM’ALAR . . .
  Her şeyin ALLAH’ın birlğine nasıl işaret ettiğini izah ve ispat eden son derece güzel bir tevhid dersidir.


  REŞHALAR . . .
  İmanı altı şartının en önemlilerinden biri olan peygamberlere iman hakikatini ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetini son derece kesin ve parlak delillerle ispat eder.


  LÂSİYYEMALAR . . . .
  Altı iman şartının en önemlilerinden biri olan ahirete ve öldükten sonra dirilmeye(haşir) iman hakikatini izah eder. İbni Sina gibi bir dâhînin bile “Akıl bu yolda gidemez” dediği “haşrin” yeryüzündeki binler örneğini, görmek istemeyenlerin dahi gözlerine sokacak derecede açık bir şekilde gösterir. Öldükten sonra dirilmeyi gerektiren ALLAH’ın pek çok isimlerinden tâ insanın mahiyetine kadar birçok meseleyle haşri ispat eder.


  KATRE . . .
  Muhtelif bölümlerle birçok meseleye ışık tutan, âdeta denizden bir damla mahiyetindeki son derece önemli bir risaledir.


  Mukaddeme . . .
  Mana-i ismî, mana-i harfi, niyet ve nazar konularını izah eder.


  Birinci Bab . . . . .
  “Lâ ilâhe illâllah” kelimesinin ifade ettiği manaları oldukça mükemmel ve tatlı bir şekilde izah eder.


  Takriz . . .
  Değerli İslâm âlimi Şeyh Safvet Efendinin Katre risalesi hakkındaki medihkâr sözlerinin yer aldığı kısa bir nottur.


  Hatime . . . .
  Başta ümitsizlik, iyilik ve ibadetlere güvenmek demek olan ucub, gurur ve suizan gibi nefsin hastalıkları olmak üzere, kısa kısa çok mühim farklı meselelerden bahseder.


  İtizar . . .
  Müellifin Katre risalesi hakkında yaptığı kısa bir açıklamadır.


  Katre’nin Zeyli . . .
  Namazı vakit girer girmez veya vaktin ilk bölümünde ve hayalen Kâbe’ye yönelmiş olarak kılmanın fazileti gibi her biri bir eserin konusu olabilecek meselelere kısa kısa temas eden kıymetli bir eserdir.


  HUBAB . . .
  İmanî meselelerin inkârında dinsizlerin birleşmeleri, Peygambere iman, ahirete iman, dua, insanın mahiyeti, içtihat vb. pek çok farklı konunun işlendiği fevkalâde parlak hakikatleri ihtiva eden bir risaledir.


  Farisî Münacat . . .


  Meclis-i Mebusana Hitaben Yazılan Bir Hutbe . . .


  İ'lemler . . . .


  Zeylü’l-Hubab . . .
  ALLAH’ teslimiyet, Onun rızasına uygun hareket, öldükten sonra dirilme, bir tek surenin bütün Kur’ân’ı ihtiva etmesi, insan ve kulluk, vb. değişik konuları izah eder.


  HABBE . . .


  Tazarru ve Niyaz . . .


  Zeylü’l-Habbe . . .
  “HasbünALLAHü ve ni’me’l-vekîl” ve “Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr” ayetlerinin gayet parlak bir tefsiridir.


  Zeylü’z-Zeyil . . .
  ALLAH inancının karşısında iddia olunan sebepler, kendiliğinden oluş ve tabiatçılık fikirlerini yerle bir eden harika bir eserdir.


  ZÜHRE . . .
  Notalar suretinde yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden mükemmel bir eserdir.
  Ele alınan konulardan bazıları şunlardır: İnsanın mahiyeti ve dünyaya ait şeylerin kaybolmasına üzülmenin yersizliği, ALLAH’tan başkasını büyük görmeme, dünyan›n geçiciliği ve ömrün fânîliği, haşirde insanın cismiyle tekrar dirileceği, Avrupa medeniyeti ve fenleri, insanın kıymeti ve buna bağlı olarak kâfirlerin çokluğunun ehemmiyetsizliği, vs.


  ZERRE . . .
  Şeytan ve dinsizlerin verdiği şüpheleri bertaraf eden imanî ve ahlâkî muhtelif konuların ele alındığı mükemmel bir eserdir.


  ŞEMME . . .
  Yaratılan her şeyin ALLAH’ın isimlerini gösterdikleri ve ispat ettikleri, hiçbir kimsenin
  ALLAH’tan şikâyete hakkı olmadığı, Kur’ân’ın bütün insanların zihinlerini okşar derecede insanları muhatap aldığı. Enenin mahiyeti, v.b. muhtelif konuları izah eder.


  ONUNCU RİSALE . . .
  İnsanı hayvandan ayıran hususlar; kaza, kader ve atânın mahiyetleri; kulluk vazifelerinin mahiyeti; insanın mahiyeti; dünyadaki nizam ve intizamın Yaratıcının bir olduğuna delil olması, v.b. birçok hususu izah eden geniş bireserdir.


  On Dördüncü Reşha . . . .
  Peygamberimizin risaletinin hakkaniyeti, Kur’ân’ın tarifi, insan›n manevî, ihtiyaçlarının sonsuzluğu gibi muhtelif konuları izah eder.


  ŞULE . . .
  Kelime-i Tevhid, dua ve ALLAH’ın isimlerinin hakikatleri gibi muhtelif konuları izah eder.


  Şulenin Zeyli . .


  NOKTA . .
  Tabiat, maddenin ezeliyeti, ALLAH’ın varlığını herkesin aklen neden görmediği gibi birçok husustaki sualleri gayet ikna edici cevapları ihtiva eden ehemmiyetli bir risaledir.
  1555544_360284080777384_1135224329_n.jpg


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 4. #4
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart


  **TARİHÇE-İ HAYAT**
  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ


  Hayatı-Mesleği-Tercüme-i Hâli


  Ön söz . . .


  Medine-i Münevvereli bir âlimin Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi muhtelif yönleriyle
  anlatan bir yazısı.


  Giriş . . .
  Bu Tarihçe’yi hazırlayan Üstadın hizmetkârlarının kaleme aldığı bir takdim yazı
  sı olup, Tarihçe-i Hayat’ın hazırlanmasında nasıl bir üslûp ve tarz ihtiyar edildiği, böyle bir eserin hazırlanmasının maksadının ne olduğu izah edilir.


  BİRİNCİ KISIM: İLK HAYATI. . . .
  Bediüzzaman Hazretlerinin doğumundan ilk sürgün edildiği 1925 yılına kadar geçen hayatına dair kısmı anlatılır. Bu dönemde Üstadın tahsil hayatı, Doğu vilâyetlerinde halkı aydınlatmak için yaptığı çalışmaları ve bu maksatla tesisini düşündüğü üniversitenin gerçekleştirilmesi için İstanbul ve Ankara hükümetleri nezdindeki çalışmalarından bahsedilir. Birinci Dünya Harbi ve Millî Mücadele
  yıllarındaki hizmetleri, Büyük Millet Meclisi ile olan çalışmaları anlatılır. Cumhuriyetin
  ilânından sonra Doğuda cereyan eden hâdiselerde yatıştırıcı rol oynamasına rağmen,1925’in başından itibaren sürgüne çıkarılır.


  İKİNCİ KISIM: BARLA HAYATI. . .
  Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin şark vilâyetlerinden sürgüne gönderildiği Isparta’nın Barla nahiyesindeki 8,5 yıllık hayatı anlatılmaktadır. Barla’nın Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında fevkalâde büyük ehemmiyeti vardır. Zira “Kur’ân’ın manevî bir mu’cizesi” dediği bu asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’ların telifine başladığı yer burasıdır.


  ÜÇÜNCÜ KISIM: ESKİŞEHİR HAYATI . . .
  1935 senesinin 11 aylık bölümünde bulunduğu Eskişehir hapishanesindeki hayatıdır. Üstad Hazretleri, “Gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir; rejimin temel nizamlarını yıkıyor” gibi bahanelerle Barla’dan talebeleriyle birlikte alınarak
  Eskişehir’e sevk edilir. Burada, asıl sebep olan “cemiyetçilik” gibi suçlardan değil, bir eserinde Kur’ân’ın tesettürle ilgili ayetini izah ederken kullandığı iki cümle sebebiyle talebeleriyle birlikte 11 ay hapse mahkûm edilir.


  DÖRDÜNCÜ KISIM: KASTAMONU HAYATI. . .
  1936 yılının baharında Eskişehir hapsinden tahliye olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, bu sefer de Kastamonu’da gözetim altında ikamete mecbur edilir. Burada uzunca bir müddet polis karakolunda, daha sonra da tam karakolun karşısındaki bir evde kontrol ve gözetim altında tutulur.


  BEŞİNCİ KISIM: DENİZLİ HAYATI . . .
  Sekiz senelik Kastamonu ikametinden sonra yine “cemiyetçilik, halkı hükümet aleyhine çevirmek, inkılâplar aleyhinde bulunmak” gibi ithamlarla Denizli Ağır Ceza Mahkemesine yüz yirmi altı talebesiyle beraber sevk edilir.1943 baharında geldiği Denizli’de mahkeme safahatı boyunca hapiste tutulan Üstad Bediüzzaman ve talebeleri ,1944 baharında mahkemenin beraat kararı vermesiyle birlikte,hapisten alınıp Afyon’un Emirdağ kazasına götürülür.


  ALTINCI KISIM: EMİRDAĞ HAYATI . . .
  Üstad Bediüzzaman Hazretleri,1944’ün baharında geldiği Emirdağ’da 1947 senesinin sonuna kadar sıkı bir tarassut altında ikamet ettirilir. Ne var ki, buradan da, yine aynı gerekçelerle, 15 kadar talebesiyle birlikte alınarak Afyon Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.


  YEDİNCİ KISIM: AFYON HAYATI . . .
  1948’in Ocak ayında, getirildiği Afyon hapsinde kanunsuz yere tutulan Bediüzzaman Hazretleri,burada son derece sıkıntılı bir hayat geçirir. Mahkeme, Üstada evvelâ 20 ay hüküm vermişse de, karar Temyizde esastan bozulmuştur. Bilâhare Afyon Mahkemesi de bu karara uymuş, ancak karara uymayı 20 ay geciktirerek,Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, işkence ve sıkıntılar altında kanunsuz yere hapiste kalmak zorunda bırakılmıştır.


  SEKİZİNCİ KISIM: ISPARTA HAYATI . . .
  1949’unEylül’ünde Afyon hapsinden tahliye olduktan sonra tekrar Emirdağ’a dönen Bediüzzaman Hazretleri,1951’in Eylül’ünde Eskişehir’e, oradan da 1,5 ay sonra Isparta’ya geçmiştir. 1950’nin başından itibaren Isparta’ya yerleşen Üstad Bediüzzaman Said Nursî, vefatına kadar hep burada kalmış, ancak muhtelif sebeplerle ve arzusuyla İstanbul, Emirdağ, Eskişehir, Barla gibi yerlere giderek,oralarda değişik sürelerde bulunmuştur.


  RİSALE-İ NUR VE HARİÇ MEMLEKETLER. . . . . . .  1557715_361998103939315_1761219849_n.jpg


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 5. #5
  Müdakkik Üye AbdûlHâdi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2013
  Mesajlar
  659

  Standart

  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i nurun makbuliyeti
  By _vatan_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.06.14, 08:49
 2. Risale-i Nurun Özellikleri
  By istiğna in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.04.09, 00:33
 3. Risale-i Nurun Anlaşilmasi
  By ebu_zer in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.10.08, 14:57
 4. Risale-i Nurun Dairesine Sadakatle Girenler
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 11.08.08, 16:15
 5. Risale-i Nurun İlk Talebeleri
  By havf_reca in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.07.08, 22:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0