+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8
Like Tree3Beğeni
 • 2 tarafından merdümgiriz
 • 1 tarafından merdümgiriz

Konu: Risale- i Nur Test Soruları..

 1. #1
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart Risale- i Nur Test Soruları..

  Bir programda kullanmak için araştırıp çeşitli platformlardan bulduğum yediyüz ü aşkın test usulü hazırlanmış sorular var elimde.. Bu gün tashih ederken bu tür çalışmalara ihtiyacı olan arkadaşlar benim kadar zahmet çekmesin, ben tashih ettiklerimi neşredeyim diye düşündüm.. Vakit buldukça devamını tashih edip düzenledikten sonra burada paylaşacağım inşaallah.. Şimdilik bir kısmını paylaşıyorum..Selametle..
  seyyah_salih ve nurcuyum bunu beğendi.

 2. #2
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  Asay-ıMusa Test Soruları 1

  1.Buacib asırda ehl-i iman Risale-i Nur'a şiddetle muhtaçtır. Ehl-i fen ve mektebmuallimleri ile hâfızlar ve hocaların muhtaç olduğu risaleler hangileridir?

  a)Mesnevi-i Nuriye - İşarat-ül İ’caz
  b)Zülfikar - Lemalar
  c)Asay-ı Musa - Lemalar
  d)Asay-ı Musa – Zülfikar
  2.Aşağıdakilerden hangisi üstâdın felsefeye bakış açısına ters düşer?

  a)Felsefeyi külliyen zararlı addeder
  b)Felsefeyi iki kısımda mütâlaâ eder
  c)Kemâlât veya dalâlete sebep olabilir
  d)Felsefe külliyen faydalı değildir


  3.Asa-yı Musa’da hangi sûrenin tefsiri yapılıyor.?

  a)Felak b) Ankebut c) Tekasür d) Yusuf


  4.Aşağıdakilerden hangisi İlhamın vasıflarındandır.?

  a)Safi olması
  b)Vasıtasız olması
  c)Gölgesiz olması
  d)Havassa has olması


  5. “Kendikendine oluyor” manasını ihtiva eden ibare aşağıdakilerden hangisidir.?

  a)İktezat-hüt tabiat
  b)Evcedet-hül esbab
  c)Hilkat-i âlem
  d)Teşekkele binefsihi


  6.Eczane misali tabiat risalesinde hangi başlık altında zikredilmiştir.?

  a)Evcedet-hül Esbab
  b)Teşekkele binefsihi
  c)Hilkat-i Alem
  d)İktezat-hüt Tabiat


  7.“Rabbüssemavati vel-ard” âyetinde arzın semavata denk tutulmasının sebebinedir.?

  a)Meleklerin ve cinlerin semada bulunması
  b)Arzın semaya kesret-i mahlukat olarak eşitliği
  c)Nev-i insanın arzda olması
  d)Avalimin semavatta mahfuz olması

  8. “Eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek” diyen zat kimdir.?


  a)İmam-ı Rabbani (k.s)
  b)İmam-ı Ali (r.a)
  c)İmam-ı Azam (k.s)
  d)Hz. Ebu Bekir (r.a)


  9.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Üstadın meyve risalesinin 6. meselesindeKastamonulu lise talebelerine iman-ı billahı isbatta kullandığı misallerdendeğildir.?

  a)Eczane misali
  b)Fabrika misali
  c)Aynalı oda misali
  d)Depo ve iaşe ambarı misali

  10.Hz.Üstad insanın alakadar olduğu dairelerden en ehemmiyetlisininaşağıdakilerden hangisi olduğunu söylüyor.?

  a)Aile dairesi
  c)Alem-i İslam dairesi
  c)Hayat dairesi
  d)Kalb dairesi


  12.“Teveddüt-ü İlahi” ne demektir.?

  a)Allah’ın mahlukatına kendini sevdirmesi
  b)Allah’ı sevmek
  c)Allah’tan haşyet duymak
  d)Allah’a müştak olmak  13.Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın hayat-ı içtimaiyeye bakan faydalarındanbirisi değildir.?

  a)Ebed arzusunu tatmin
  b)Arkadaşlardan ayrılığa merhem olması
  c)Akarabinini idam-ı ebediden kurtarma
  d)Mamelek arzusu

  14.Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim, Hz. Üstadın târihçe-i hayatı içinbir önsöz yazmıştır. Bu zat kimdir.?


  a) Bekir Berk

  b)Ali Ulvi Kurucu
  c) M.Sami Ramazanoğlu
  d)Şeyh Bahid Efendi


  15.Amellerimizin Allah (c.c) tarafından kaydedilip zayi olmamasını gerektiren ismihangisidir.?

  a)Rahim
  b)Mukaddir
  c)Hafîz
  d)Alim

  16.Üstadımız “Nasılki bu yaz ve güzün ahiri kıştır” cümlesinde yaz ve güzü neyemisal göstermiştir.?

  a)Dünya ve ahiret
  b)Cennet ve cehennem
  c)Gençlik ve ihtiyarlık
  d)Kabir ve haşir


  17.İnsanın kâinatta göِrdüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı azamet, acib ve güzel , pek çok fevkalâde şeylerden aldığı hayret ve lezzetten neşet eden suallerinehangi kelime cevap verir.?


  a)Lailahe illalahu vahdehu la şerike lehü
  b)Ya Hayyu Ya Kayyum
  c)Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber
  d)Ferdün Hayyun Kayyum
  18.Asa-yı Musa’daki ikinci kısma hangi isim verilmiştir.?

  a)Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi
  b)Hücceti İmaniye
  c)Tabiat Risalesi
  d)Emirdağ Çiçeği


  19.İsm-i Kuddusün cilve-i aziminden gelen güzel adet nedir.?

  a)Mizan ve adalet
  b)Adalet ve iktisat
  c)Tanzif ve nezafet
  d)Tanzim ve nizam

  20.Üstadımızın umum nur talebeleri adına yapmış olduğu dua, ism-i azam olarakbildiğimiz esmalardan hangisi yanlıştır.?


  a)Ferd - Kayyûm
  b)Hayy - Adl
  c)Hakem - Kuddûs
  d)Nur - Settar

 3. #3
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  Asay-ı Musa Test Soruları 2

  21. İnsanın sair hayvanata muhalif olarak alakadar olduğu şey hangisidir.?
  a) Hanesi ile alakadar
  b) Nev-i beşer ile münasebattır
  c) Dar-ı ebedideki bekası ile alakadardır
  d) Hepsi

  22. Öncelik sırasına göre aşağıdakiler nasıl sıralanmalıdır.?
  I) Zevk-i ruhani
  II) Marifetullah
  III) Muhabbetullah
  IV) İman-ı billah
  a) IV-II-III-I b) III-II-IV-I
  c) IV-II-I-III d) IV-I-II-III

  23. Birinci hüccet-i imaniyede kainattan hâlıkını soran seyyahın müşahedâtı ne ile başlıyor.?
  a) Bulut b) Semâvât
  c) Berk d) Güneş

  24. Müvellid-ül Hümuza nedir. Vazifesi nedir.?
  a) Karbondioksit - Fotosentez yapar
  b) Azot – Havadaki harareti düşürür
  c) Oksijen - Fotosentez yapar
  d) Oksijen - Kanı temizler

  25. Hangi felsefe Kuran ile barışık değildir.?
  a) Beşerin hayat-ı içtimaiyesine hizmet eden felsefe
  b) Kemalat-ı insaniyeye hizmet eden felsefe
  c) Sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe
  d) Beşerin dalaletine hizmet eden felsefe

  26. Risale-i Nurun en son risalesini eserinde haber veren Asa-yı Musa’nın isim banisinin adı nedir.?
  a) Abdülkadir-i Geylani (k.s) b) Hz. Ali (r.a)
  c) Hz. Musa (a.s) d) İmam-ı Gazali (k.s)

  27. Adem ve şerr-i mahz kelimelerinin karşılığı sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir.?
  a) İnsan, kesin şer b) Yokluk, dalalet
  c) İnsan, dalalet d) Yokluk, kesin şer

  28.Tabiat; misalî bir matbaadır,......... değil. Nakıştır, .......... değil. Kabildir,........ değil. Mistardır,......değil. Nizamdır,........değil. Kanundur,....... değil. şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil. Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir.?
  a) Tâbi, nakkaş, fâil, masdar, nâzım, kudret
  b) Tâbi, sâni, makbul, masdar, manzum, Kâdir
  c) Tâbi, masnu, fâil, masdar, nakkaş, kavânin
  d) Kâide, nakkaş, meful, masnu, kudret, masdar

  29. Gel ey arkadaş şimdi sana geçmiş olan on bürhan kuvvetinde kat'î bir bürhan daha gِöstereceğim. Gel, bir gemiye bineceğiz; Şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz......... Cümlelerinde gemi ve cezire neyi temsil eder.?
  a) Dünya - Arap yarımadası b) Dünya - Kalp
  c) Tarih - Asr-ı Saadet d) Hayat – Dünya

  30. Allah(c.c) ’ın Evvel, Ahir,Zahir,Batın isimleri bir ağaçta sırasıyla nasıl tecelli eder.?
  a) Meyve, Çekirdek, Suret-i cismaniye, Ağacın içindeki makine
  b) Çekirdek, Meyve, Suret-i cismaniye, Ağacın içindeki makine
  c) Meyve, Çekirdek, Suret-i cismaniye, Ağacın içindeki makine
  d) Suret-i cismaniye, Ağacın içindeki makine, Meyve, Çekirdek,

  31. Kat'iyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi ............tır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki .................tır. Boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.?
  a) İman-ı billah - marifetullah
  b) Marifetullah - iman-ı billah
  c) Marifetullah - Muhabbetullah
  d) İman-ı billah – Muhabbetullah

  32. Hz. Üstad âhirete inanmayanlar için kabri nasıl tarif etmiştir.
  a) İdam-ı ebedî b) Haps-i münferit
  c) Bostan-ı cinan d) Saadet sarayı

  33. İnsanların meşru ve gayr-ı meşru lezzetleri tatma noktasında hayvan gibi olmasına engel nedir.?
  a) Vicdan b) Kalp
  c) His d) Akıl

  34. Ahiretin varlığından kimler haber vermez.?

  a) Enbiya b) Asfiya
  c) Müttefik d) Müctehid

  35. Risale-i Nurun son telifi hangisidir ve bu Hz. Ali’nin hangi eserinde beyan edilmiştir.?
  a) Mesnevi-yi Nuriye - Kaside-i Bürde
  b) Asa-yı Musa - Kaside-i Celcelutiyye
  c) İşarat-ül İcaz - Su kasidesi
  d) Asa-yı Musa - Kaside-i Bürde

  36. Risale-i Nur ilk defa nerede telif edilmeye başlamıştır.?

  a) Denizli b) Kastamonu

  c) Barla d) Afyon

  37. Kelam-ı Tevhidin bir kelimesi olan “Her hayr O’nun elindedir.” ifadesinin ihtiva ettiği mana arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez.?
  a) Sa’yiniz heba olmaz
  b) Amellerinizin mükâfatı verilecektir
  c) Her hayırlı ameliniz kaydedilir
  d) Emeller ebede uzanır

  38. Üstadımız her bir tohum ve çekirdeği geçmiş olan bahar için neye benzetmektedir.?

  a) Amel defteri b) Sandukça
  c) Örnek d) Nüve

  39. “Şimdi bak Allah(c.c) ’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor....” (Rum) Üstadımız bu ayeti hangi mevzunun tefsirinde kullanıyor.?
  a) Tevhid b) Haşir
  c) İman d) İhlas

  40. Bulut, berk, ra’d, rüzgar, yağmur keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber birbirinin vazifelerine yardım etmeleri Allah(c.c) ’ın hangi vasfına delalet temektedir.?
  a) İhya b) İbda
  c) Azamet d) Vahdet

 4. #4
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  Gençlik Rehberi..  1)Aşağıdakilerden hangisi "madde"nin özelliklerinden biri olamaz?

  A)Fani
  B)Zail
  C)Lâyemut
  D)Muvakkat

  2)23. Söz′e göre iman nuruyla bakıldığında "mevt" nasıl görünmez?
  A)Saadet-i ebediye kapısı
  B)Vazife-i hayatiyeden terhis
  C)Hayat-ı ebediyenin mukaddemesi
  D)İdam-ı ebedi ve haps-i münferid

  3)Risâle-i Nur Talebelerinden bir genç hafız pek çok adamların dedikleri gibidedi: "Bende unutkanlık hastalığı
  tezayütediyor; ne yapayım?"
  Yukarıdaanlatılan şikâyetin asıl sebebi nedir?
  A)Namahreme nazar etme
  B)Kur′ân okumama
  C)İbadetleri terk etme
  D)İhlâsı kaybetme

  4)Aşağıdakilerden hangisi hayvanın vazife-i asliyesi değildir?
  A)Amel etmek
  B)İstidadına göre taammül
  C)Taallümle tekemmül etmek
  D)Ubudiyet-i fiiliye

  5)Kur′ân′ı her cihetle tetkik ettim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm.Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.
  Yukarıdakiifadeler hangi Batılı filozofa aittir?
  A)Carlyle
  B)Bismark
  C)Goethe
  D)Kant

  6)Nefse muhabbetin Kur′ân′ın emrettiği şekilde olduğunun delili aşağıdakilerdenhangisidir?
  A)Nefsi her şeyden çok sevmek
  B)Nefsin isteklerini yerine getirmek
  C)Bütün muhabbetini nefse yöneltmek
  D)Nefsi zararlı hevesattan men etmek

  7)Bediüzzaman Said Nursî harama nazar etmemesini ve iffetini korumada çok büyükhassasiyet göstermesini
  hangigerekçe ile açıklamıştır?
  A)Günah olduğu düşüncesi bana baktırmıyor.
  B)İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor.
  C)Ailemden aldığım terbiye bana baktırmıyor.
  D)Lüzumsuz geçici keyifler olması bana baktırmıyor.

  8)Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur′ân′da yüz on dört defa nâzil olmuştur.
  Yukarıdakisözü hangi büyük zat söylemiştir?
  A)Bediüzzaman Said Nursî (r.a.)
  B)İmam-ı Rabbani (r.a.)
  C)İmam-ı Şafiî (r.a.)
  D)İmam-ı Gazali (r.a.)

  9)"Bu ne güzel çiçek" cümlesindeki bakış açısını karşılayan kavram,aşağıdaki hangi seçenekte yer almıştır?
  A)Mana-i harfi
  B)Mana-i ismi
  C)Mana-i kinai
  D)Mana-i mecazi

  10)"Kuvve-i şamme" ne demektir?
  A)Görme duygusu
  B)Tat alma duygusu
  C)Koku alma duygusu
  D)İşitme duygusu

  11)"Dalâletin en sert, kuvvetli kalesi"ni parça parça eden Risâleaşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tabiat Risâlesi
  B)Haşir Risâlesi
  C)Münacat Risâlesi
  D)Asa-yı Musa

  12)Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberekve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassungâh…
  Yukarıdakicümlede tarif edilen hakikat aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gençlik hayatı
  B)Toplum hayatı
  C)Dünya hayatı
  D)Aile hayatı

  13)"Levh-i Mahfuz′un, hem âlem-i misalin iki hücceti ve iki küçük nümunesi veiki noktası" diye tarif edilen
  insanınbaşındaki iki kuvve aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye
  B)Kuvve-i akliye ve kuvve-i hayaliye
  C)Kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafia
  D)Kuvve-i basire ve kuvve-i şamme

  14)
  I. Enhayırlı genç odur ki,
  II.Gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
  III.Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki,
  IV.İhtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak,
  V.Gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesât-ınefsâniyeye tâbi olur.
  Yukarıdakicümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisibaştan üçüncü olur?
  A) I
  B) II
  C) IV
  D) V

  15)Gençliğimde en yüksek bir intibah şahikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdianlıyorum ki, o intibah, intibah
  değilmiş.
  Yukarıdakiparagrafta geçen "intibah" kelimesinin anlamı nedir?
  A)Akıllılık
  B)Uyanıklık
  C)Zenginlik
  D)Kuvvetlilik

  16)Kur′ân-ı Hakîm′in nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan hakikatnedir?
  A)Duâ ve istiğfar
  B)Cihad ve sa′y
  C)İbadet ve ihlâs
  D)Takvâ ve amel-i salih

  17)Bu sahife-i havanın hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn derecesinde bedahetleZât-ı Zülcelal′in hadsiz gayr-ı
  mütenahîilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi vebir levh-i mahfuzun âlem-i
  tegayyürdeve mütebeddil şuunatında bir yazar bozar tahtası hükmündedir.
  Yukarıdatarif edilen "yazar bozar tahta" aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  A)Âlem-i misal
  B)Zamanın sahifesi
  C)Levh-i mahv, ispat
  D)Kuvve-i hafıza

  18)Gerçi derindir, herkes birden kavramaz. Fakat o nükte, tabiiyyunun ve ehl-iküfrün temel taşını parça parça
  ettiğigibi, muannid feylesofları hayretler içinde bırakıp çoklarını imana getirmiş.Hem o nükte anahtarıyla açılan
  âlem-imisaldeki seyahat-ı maneviye miftahı ile âhiretin bir sineması "aynelyakîn"görülmüş.
  Paragraftabahsedilen Risâle aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Meyve Risâlesi
  B)Tabiat Risâlesi
  C)Hüve Nüktesi
  D)Tahavvülat-ı Zerrat Risâlesi

  19)Birisi esma-i İlâhiyeye bakar, onların âyinesidir. İkinci yüzü âhirete bakar,onun mezraasıdır. Üçüncü yüzü,
  ehl-idünyaya bakar, ehl-i gafletin mel′abegâhıdır.
  Paragraftaözellikleri anlatılan hakikat aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gençlik
  B)Dünya
  C)Medeniyet
  D)Hayat

  20)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Bediüzzaman′ın Kastamonu′da lise talebelerineörnek verdiği meslek erbabından biri değildir?
  A)Öğretmen
  B)Eczacı
  C)Askerlik
  D)Elektrikçi

 5. #5
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  Gençlik Rehberi devamı ve cevap anahtarı..


  21) Âdem Bey bir liseöğretmenidir. Din dersi öğretmeni değildir; ama dinî suallere çok doyurucucevap veren bir

  kitap okumaktadır. Bir günderse girdiğinde farklı bir şeyle karşılaşır. Öğrencilerden bir kısmı diğeröğretmenlerinin
  Allah′tan bahsetmemesindenyakınırlar. Bunun için Âdem Bey′den kendilerine Allah′tan bahsetmesini veAllah′ı
  tanıtmasını rica ederler. Âdembey de: "Sizin okuduğunuz derslerden her biri, kendine özel bir dille hiçdurmadan
  Allah′tan bahsedip Hâlıkıtanıttırıyorlar. Öğretmenleri değil, o dersleri dinleyiniz." diyerek birkitap çıkarır ve okur.
  Öğrenciler de tam anlamıylaikna olarak öğretmenlerine teşekkür ederler.

  Paragrafta anlatılan hikâyedikkate alındığında öğretmenin okuduğu kitap ve bölüm aşağıdakilerdenhangisinde
  doğru verilmiştir?

  A)32. Söz′ün 3. Mevkıfı
  B)Meyve′nin 6. Meselesi
  C)13. Söz′ün 2. Makamı
  D)26. Lem′a′nın 7. Ricası

  22)Aşağıdaki hangisi "haşr"e dair bir Risâledir?
  A) 1.Şuâ
  B) 2.Şuâ
  C) 7.Şuâ
  D) 9.Şuâ

  23)Menhiyattan ve günahlardan içtinap etmeye ne denir?
  A)Takva
  B)İhlâs
  C)Sıdk
  D)Amel-i salih

  24) Herşeyin mukadderatını gözümüzönünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zîhayatın
  sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-ihâfızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her
  zîruhun hususan insanlarındefter-i a′mallerini elvah-ı mahfuzada tesbit etmek ve geçirmek; elbette öyle
  hakîmane bir takdir ve müdakkikanebir kayıd ve hafîzane bir kitabet; ancak mahkeme-i kübrada umumî bir
  muhakeme neticesinde daimî birmükâfat ve mücazat için olabilir.

  Gençlik Rehberinde yer alan buparagraf, imanın hangi esasının haşre işaret ettiğini izah etmek içinyazılmıştır?

  A)Allah′a iman
  B)Meleklere iman
  C)Kitaplara iman
  D)Kadere iman

  25)"Gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlikboğazı, sen gibi görmem." Cümlesinde
  anlatılanhakikat aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hapishane
  B)Kabir
  C)Gurbet
  D)Dünya

  26)Emir ve irâde-i İlâhiyenin bir arşı olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hava
  B)Toprak
  C) Su
  D)Ateş

  27)Gençlik bir nimettir. Her nimetin bir şükrü vardır. Aşağıdakilerden hangisigençlik nimetine şükretmenin en
  mükemmelhâlidir?
  A)Sabır, cesaret ve tevekkül
  B)Hürmet, merhamet ve sadakat
  C)İffet, namusluluk ve taat
  D)İtaat, tevazu ve itidal-i dem

  28)Kulağıma girip, ta kalbimin içine yerleşip, o pek kalın gaflet ve uyku vesarhoşluk tabakalarını parça parça
  etti.
  Bediüzzaman′ınbu derece etkileyen âyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Emrolduğun gibi dosdoğru ol.
  B)Her nefis ölümü tadıcıdır.
  C)Nefis daima kötülüğü emreder.
  D)Her şey helak olup gidicidir, O′na bakan yüzü müstesna.

  29)
  I- Her hayrın başıdır.
  II - İslâm nişanıdır.
  III-Bütün mevcudatın lisan-ı hâliyle vird-i zebanıdır.
  VI-Emir ve iradenin arşıdır.
  Yukarıdakilerdenhangisi Besmelenin özelliklerinden biri değildir?
  A)I
  B)II
  C)III
  D)VI

  30) Kıymettar, harika-i san′atolan nimetler; Ehad, Samed′in mu′cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu
  düşünmek ve derk etmek, insanınhangi vazifesidir?

  A)Zikir
  B)Fikir
  C)Şükür
  D)Hamd

  31) Bediüzzaman, Eskişehirhapishanesinin penceresinde otururken, karşısında bulunan lise mektebinin büyük
  kızlarının gülerek raksettiklerini görünce onları neye benzetmiştir?

  A)Ayakta gezen cenazeler
  B)Şeytan kumandasına verilen fırkalar
  C)Dünya cehenneminde cennet hûrileri
  D)Dünya cennetinde cehennem hûrileri

  32) Şu zamanda her mü′min için,belki herkes için küre-i arz kadar bir bâkî tarla ve o tarla baştanbaşabahçeler
  ve kasırlarla müzeyyen ebedî birmülk almak ve o mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı açılmış.
  Paragrafta bahsi geçen dâvâaşağıdakilerden hangisidir?

  A)Kabre imânlı girebilme dâvâsı
  B)Dünyada rahat içinde yaşama dâvâsı
  C)Dünyaya hâkim olma dâvâsı
  D)Derd-i maîşet dâvâsı

  33) İnsan binler çeşit elemlerile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zîhayat makineve
  gayet derece acziyle beraberhadsiz maddî, manevî düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zâhirî ve
  bâtınî ihtiyaçları bulunan vemütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir bîçare mahlûk iken, birdenîman ve
  ubudiyetle böyle bir Padişah-ıZülcelal′e intisab edip bütün düşmanlarına karşı bir nokta-i istinad ve bütün
  hacatına medar bir nokta-iistimdad bularak, herkes mensub olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftiharettiği
  gibi, o da böyle nihayetsizKadîr ve Rahîm bir padişaha îman ile intisab etse ve ubudiyetle hizmetine girseve
  ecelin idam ilânını kendihakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnetdar ve ne kadar
  müteşekkirane iftiharedebilir, kıyas ediniz.

  Aşağıdakihükümlerden hangisini paragraftan çıkarmak mümkün değildir?
  A)Eceli terhis tezkeresine çevirmek yalnız ubudiyet ile mümkündür.
  B)İman Allah′a intisab etmektir.
  C)Ubudiyet Allah′ın hizmetini girmektir.
  D)Bütün ihtiyaçların devası nokta-i istimdaddır.

  34) Demek değmez ki alınsa, çürükmaldır hep bu çarşıda.
  Öyle ise geç, iyi mallar dizilmişarkasında...

  Yukarıdaki mısraların anadüşüncesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A)Ticarette çok dikkatli olmalıyız.
  B)Önemli olan malın en iyisini bulmaktır.
  C)Hem dünya, hem ahiret nasibi aranmalıdır.
  D)Gerçek mutluluk ahirettedir.

  35) Cenâb-ı Hak celilulûhiyyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerîm re′fetiyle, azîmkudretiyle, lâtif
  hikmetiyle; şu küçük insanınvücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve
  muhtelif âza ve âlât ile vemütenevvi letaif ve mâneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki; tâ, mütenevvive pek
  çok âlât ile, hadsiz enva-ınîmetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin,bildirsin,
  tattırsın, tanıttırsın. Hem,tâ bin bir esmâsının hadsiz enva-ı tecelliyatlarını, insana o âlât ilebildirsin, tarttırsın,
  sevdirsin.

  Yukarıdakiparagrafın ana düşüncesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A)Cenâb-ı Hak ihsan ettiği sayısız nimetleriyle sonsuz sevgisini göstermektedir.
  B)İnsan, dünya için değil, ahiret için yaratılmıştır.
  C)İnsana takılan bütün duygular ve cihazlar Cenâb-ı Hakk′ı tanımak içinverilmiştir.
  D)İnsan kâinatın misal-i musağğarı mahiyetinde yaratılmıştır.

  36)

  Bırak bîçare feryadı, beladan geltevekkül kıl!
  Zira feryad, bela-ender,hata-ender beladır bil!
  Belâ vereni buldunsa, atâ-ender,safa-ender beladır bil!
  Bırak feryadı, şükür kıl manend-ibelâbil, dema keyfinden güler hep gül mül.

  Yukarıdakimısralardan aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi sonucu çıkaramayız?
  A)İnsanlar en kötü durumda bile tevekkül etmekten vazgeçmemelidir.
  B)Sıkıntılar karşısında feryat etmek sıkıntıyı daha da arttırır.
  C)Önemli olan bela ve musîbetlerin asıl kaynağını bulup onunla mücadele etmektir.
  D)Bela ve musibetlere şükürle mukabele edilmesi onlardan gelebilecek zararlarıortadan kaldırır.

  37)

  Mâdem ecel gizlidir; her vakitölüm, başını kesmek için gelebiliyor; ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette,
  dâimâ, gözü önünde öyle büyükdehşetli bir mesele karşısında, bîçare insan, o idâm-ı ebedî, o dipsiz,nihayetsiz
  haps-i münferitten kurtulmakçaresini aramak ve kabir kapısını bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve
  âlem-inura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hâdisesi, o insanın dünya kadarbüyük bir meselesidir.
  Yukarıdakiparagrafın içerdiği düşüncelere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)İnsanın en büyük çaresizliği, ölüm ve kabir gerçeğini kabullenmek zorundakalmasıdır.
  B)Ölümü ebedi mutluluğa dönüştürmek, insanın dünya kadar önemli bir hadisesidir.
  C)Ecel gizli olduğundan bilinemez; herkes, her an kabre girebilir.
  D)Ölüm, hakikati bilinmediği takdirde nihayetsiz bir haps- i münferittir.

  38) İşte ey mağrur nefsim! Sen oseyyahsın. Şu dünya ise, bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın,
  hacatın nihayetsizdir. Mademöyledir; şu sahranın Mâlik-i Ebedî′si ve Hâkim-i Ezelî′sinin ismini al. Tâ,bütün
  kâinatın dilenciliğinden ve herhâdisatın karşısında titremeden kurtulasın.
  Evet, bu kelime öyle mübarek birdefinedir ki: Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete,rahmete
  rabtedip Kadîr-i Rahîm′indergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar. Evet, bu kelime ilehareket eden, o
  adama benzer ki: Askere kaydolur.Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına,
  devletnamına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır.
  Paragraftakialtı çizili kelimelerden hangisinin manası doğru değildir?
  A)Seyyah: Dolaşan, gezen, yolcu
  B)Hacat: Hastalıklar, musibetler
  C)Perva: Korku, çekinme
  D)Şefaatçı: Af için vesile olan

  39) Güneş gibi hakikat-iîmaniye ve Kur′aniye, yerdeki muvakkat ışıkların cazibesine tabi ve âletolmadığı gibi; o
  hakikati cidden tanıyan, değilküre-i arzdaki hâdisata belki kâinata da âlet edemez.

  SaidNursi bu sözü, mahkemenin hangisi ithamına (suçlama) karşı söylemiştir?
  A)Senin samimiyetle, insanlık hayrına çalıştığına biz asla inanmıyoruz.
  B)Sen, etrafına bu temiz insanları, şahsına hizmet etsinler diye mi topluyorsun?
  C)Resmi görevin olmadığı halde, niçin ders verip hocalık tavrı takınıyorsun?
  D)Sen hizmet-i imaniye perdesi altında, başka dünyevi maksadlar içinçalışıyorsun.

  40) Demek sefihane lezzette, senhayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana
  nisbeten gaybî olan şeyleri seninaklın görüyor, elemini alıyor. Setr-i gaybda bulunan istirahat-ı tammeden
  bilkülliye mahrumsun.

  Paragrafagöre, insanın hayvan gibi lezzet alamamasının asıl sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?
  A)Gaybı bilmemek en büyük bir lezzettir.
  B)İnsanın, akıl cihetiyle geçmiş ve gelecekten gelen elemleri hisseder.
  C)İnsanın, hayvandan çok daha fazla sorumlulukları vardır.
  D)Hayvanların tat alma duyuları, insandan çok daha fazla gelişmiştir.

  41) Hayatın lezzetini vezevkini isterseniz hayatınızı feraiz ile hayatlandırınız, iman ilezinetlendiriniz ve
  günahlardan çekinmeklemuhafaza ediniz.

  Yukarıdakiparagrafın asli şekline gelmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?
  A)"feraiz" ile "iman" kelimelerini yer değiştirerek
  B)"feraiz" yerine "ibadetler" kelimesini getirerek
  C)"iman" yerine "takva" kelimesini getirerek
  D)"muhafaza" yerine "meyvedar" kelimesi getirerek

  42) Hem Yirmi Altıncı Söz olanRisale-i Kader′de "iman-ı bilkader" rüknünü isbat eden bütündeliller; dolayısıyla
  haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ıekberdeki muvazene-i a′male delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını
  gözümüz önünde nizam ve mizanlevhalarında kaydetmek ve her zîhayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i
  hâfızalarında ve çekirdeklerindeve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zîruhun hususan insanların defter-i a
  ′mallerini elvah-ı mahfuzadatesbit etmek geçirmek; elbette öyle muhit bir kader ve hakîmane bir takdir ve
  müdakkikane bir kayıd ve hafîzanebir kitabet; ancak mahkeme-i kübrada umumî bir muhakeme neticesinde daimî
  bir mükâfat ve mücazat içinolabilir..

  Paragraftageçen kavramlardan sadece ahiret aleminde olanlar hangi seçenekte doğru olarakverilmiştir?
  A)Mahkeme-i kübra, elvah-ı misaliye, mizan-ı ekber
  B)Hafîzane kitabet, sergüzeşt-i hayatiye, elvah-ı mahfuza
  C)Defter-i a′mal, kuvve-i hafıza, mükafat ve mücazat
  D)Neşr-i suhuf, muvazene-i a′mal, mahkeme-i kübra

  43) Hüve lafzında yalnız maddîcihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sahifesinin mütalaasıyla ânibir
  surette görünen bir zarifnükte-i tevhidde; meslek-i îmaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde
  sühuletli bulunmasını ve şirkve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı, mümteni′ binler muhal
  bulunduğunu müşahede ettim..

  Yukarıdakiparagraf dikkate alındığında Hüve Nüktesinin yazılmasının ana gayesi nedir?
  A)Hava sayfasının kolayca mütalaa edilebileceğinin öğretilmesi
  B)İman yolunun kolaylığı, şirk yolunun zorluğunun ispatı
  C)Hayali ve fikri seyahatler yapmanın ehemmiyetine dikkat çekilmesi
  D)Hava zerrelerinin ne derece önemli görevleri aksatmadan yaptığının anlaşılması

  44) "Keşke gençliğim bir gün dönseydi,ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini, şekvâ ederek haber verecektim"
  sözünü söyleyen kişinin asılşikayet ettiği durum aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

  A)Gençliğini faydalı işlerle değerlendirmediğinden, yaşlılığında çok sıkıntı içindeçekmesi
  B)Gençliğin gafletiyle, ihtiyarlığın ne kadar zor ve zahmetli olacağını hiçtahmin edememesi
  C)Gafletle, beş-on senelik gençliğin fani lezzetlerine aldanarak, gençliğinimanevi açıdan hakkıyla
  değerlendiremeyişineüzülmesi
  D)Gençlik gücünü kaybettiğinden, daha çok hayır ve ibadet yapamadığı için, birçokhasenattan mahrum kalışına
  eseflenmesi

  45) Şu zamanda her mü′miniçin, belki herkes için küre-i arz kadar bir bâki tarla ve o tarla baştanbaşabahçeler
  ve kasırlarla müzeyyen ebedîbir mülk almak ve o mülkü kazanmak veya kaybetmek davası açılmış. Demek her bir
  tek adamın başına öyle birdava açılmış ki; eğer İngiliz ve Alman kadar serveti ve kuvveti olsa ve aklı davarsa,
  yalnız o davayı kazanmak içinbütününü sarf edecek. Elbette o davayı kazanmadan evvel başka şeylere
  ehemmiyet veren, divanedir.Hattâ o dava o derece tehlikeye düşmüş ki; bir ehl-i keşfin müşahedesiyle, bir
  yerde ecel elinden terhistezkeresini alan kırk adamdan bir adam kazanabilmiş, otuz dokuzu kaybetmiş…

  Aşağıdaki seçeneklerdenhangisi paragraftan anlaşılan bir hakikat değildir?

  A)Ahirzamanda imanla kabre girenlerin sayısı, imanı kaybedenlere oranla çokazdır.
  B)Her insanın dünyasında, yeryüzü genişliğinde ebedi bir Cenneti kazanma davasıvardır.
  C)İmanlı kabre girmek için gerekirse dünya dolusu serveti harcamak gerekir.
  D)Akıllı bir adam, en zengin devletler kadar servet sahibi olsa, dünyayahükmetmek için harcamalıdır.


  46)"Vildanun muhalledun" ne demektir?
  A)Büluğ çağına ermeden vefat eden Cennet çocukları
  B) Gençliğiniibadetle geçirenler
  C)Allah yolunda cihat ederken şehit olanlar
  D)Cennette daimi genç kalacak olanlar

  47) Muhabbet, ihtiyarî değil.Hem ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder vevâlide ve
  evlâdlarımı severim. Refika-ihayatımı severim. Dost ve ahbablarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim.
  Hayatımı, gençliğimi severim.Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim.

  Aşağıdakiseçeneklerden hangisi, Cenab-ı Hakkın nimeti namına bir muhabbet değildir?
  A)Refika-i hayatını, rahmet-i İlahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğucihetiyle sevmek
  B) Gençliğin letafetini,güzelliğini; Cenab-ı Hakk′ın latif, şirin, güzel bir nimeti nokta-i nazarındanistihsan etmek,
  sevmek, hüsn-ü istimal etmek

  C)Enbiya ve evliyayı, mu′cize ve keramet sahibi harikulade insanlar olmalarıcihetiyle sevmek
  D) Dünyayı; âhiretin mezraasıve esma-i İlahiyenin âyinesi ve Cenab-ı Hakk′ın mektubatı ve muvakkat bir
  misafirhanesi cihetinde sevmek

  48) … Herbiri bir dağ kuvvetindeotuzüç aded icma-ı azîm isbat etmişler ki: Bu kâinat bir elden çıkmış ve birtek
  zâtın mülküdür ve kemalât-ıİlahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler vevahdet ve
  ehadiyet ile bütün kâinat, o Zât-ıVâhid′in emirber neferleri ve müsahhar memurları hükmüne geçiyor.

  Paragraftabahsedilen Risale aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Haşir Risalesi
  B)Asa-yı Musa
  C)Mesnevi-i Nuriye
  D)Ayetü′l Kübra

  49)İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyniiktiza eder.
  Yukarıdakicümleden aşağıdaki hükümlerden hangisini çıkarmak doğru değildir?
  A)İman, Allah′ın her şey üzerindeki birliğini görmektir.
  B)Bir olan Allah′a iman eden, O′na gerçek manada teslim olur.
  C)Tevekkül, hiçbir şey yapmayıp Allah′a teslim olmaktır.
  D)Her iki dünya mutluluğu Allah′a tam anlamıyla tevekkül etmekle mümkündür.

  50) Huzur ve hitab makamıdır ki;eserden müessire geçer, görür ki: Bir Sâni′-i Zülcelal, kendi san′atının mu
  ′cizeleri ile kendini tanıttırmakve bildirmek ister. O da iman ile marifet ile mukabele eder..

  Aşağıdakilerden hangisi"huzur ve hitap makamı"ndaki vazifelerden biri değildir?

  A) Esma-i kudsiye-i İlahiyeninnukuşlarından ibaret olan bedi′ san′atları, birbirinin nazar-ı ibretlerinegösterip
  dellâllık ve ilâncılık eder.

  B)Rabb-ı Rahîm′e hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbüdle kendini ona sevdirir.
  C) Mün′im-i Kerim′e fiiliyle,haliyle, kaliyle, hattâ elinden gelse bütün hasseleri ile, cihazatı ile şükürve hamd ü
  sena eder..

  D)Ganiyy-i Mutlak′a ta′zim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister.

  Cevapanahtarı
  1 c 26 a
  2 d 27 c
  3 a 28 b
  4 c 29 d
  5 b 30 b
  6 d 31 d
  7 b 32 a
  8 c 33 a
  9 b 34 d
  10 c 35 c
  11 a 36 c
  12 d 37 a
  13 a 38 b
  14 b 39 d
  15 b 40 b
  16 d 41 a
  17 c 42 d
  18 c 43 b
  19 b 44 c
  20 a 45 d
  21 b 46 a
  22 d 47 c
  23 a 48 d
  24 d 49 c
  25 b 50 a


 6. #6
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  şimdilik bu kadar.. fırsat buldukça baki kalanı da paylaşacağım inşaallah.. umarım istifadeye medar olur..
  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.

 7. #7
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart

  Allah razi olsun ...


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 8. #8
  Dost mttmturgut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2013
  Mesajlar
  14

  Standart

  Bişeyler yazdıydım ama neyse, sileyim, anlayana anlatılır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale Soruları...
  By süraka in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 12.10.15, 10:02
 2. Asa-yı Musa Test Soruları..
  By merdümgiriz in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 31.03.13, 22:55
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.12.12, 20:13
 4. İlginç Bilim Test Soruları
  By seyru suluk in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 28.06.08, 18:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0