+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Risale-i Nuru Tanıyalım

 1. #1
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart Risale-i Nuru Tanıyalım

  1.İMANA HİZMETİ

  A.risale-i nur iman kurtarıcıdır,imanın rükünlerini tamamıyle isbat ederler.
  risale-i nur imana hizmeti esas tutmuştur.
  risale-i nur iman esaslarını delillerle çok kuvvetli göstererek hadsiz bir iman ve izanı sağlarlar.
  risale-i nur iman ve islamiyetin meyvelerini,bürhanlarını öyle göstermiştir ki görenlere nihayetsiz bir izan ve kuvvetli bir iman ve tarafgirlik ve teslim hissini verirler...
  risale-i nur erkan-i imanıyeyi tamamıyle isbat ederler.
  imanı kurtarmanın ve tahkik yapmaın en kısa yolu risale-i nurdadır.15 sene yerine 15 haftada risale-i nur iman-ı hakikiye isal eder.

  B.risale-i nur imanın hadsiz mertebeleirnde terakki ve inkişafa medardır.imanları taklidden tahkike,tahkik imandan ilmelyakine ,ilmelyakinden aynelyakine ondan da hakkalyakin mertebesine iblağ ediyor..

  C.risale-i nur iman ilimlerinde fetva vazifesi ile tavzif edilmiştir.risale-i nur fıkh-ı ekber olan iman esasatını bbeyan etmiştir.
  risale-i nur iman esaslarınınn ve hakikatlarını muhafazasında bir MÜCEDDİDDİR.
  hergün ihtiyaç duyulan su ekmek gibi nurlardaki iman ilimlerinede ihtiyaç vardır.
  risale- nurun manevi imani fetihleri en büyük fetihlerdir.


  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 2. #2
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  2.velayetlik mertebelerini kazandırıyor...
  Risale-i Nur ile hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarîkat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mü'mini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevablıdır. Çünki iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mü'mine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bâkiyeyi temin eder. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on adamı vali yapmaktan daha sevablı bir hizmettir.

  2.MARİFETULLAHA HİZMETİ

  risale-i nurun ,insanın hayat gayesi olan ALLAHI tanıma yani marifetullah dairesindeki hizmeti.
  risale-i nur pek yüksek ve kıymetli maarif-i ilahiyedir.
  risale-i nur kelamcıların ve tasavvuf ehlinin mesleğinden ayrı KURANİ bir yolla marifete ,hakikata ulaştıran bir cadde-i kübradır.
  risale-i nur hem enfusi hem afaki daireye akıp marifetullaha geniş bir yol açmıştır,adeta asa-i musa gibi nereye vurmuşsa su çıkarmış..herşeyde cenab-i hakkım marifetine bir pencere açmış.(33.sözün pencereleri,ayetül kübranın mertebeleri gibi)
  risale-i nur Kuranın tarzında gitmiş,hem marifet-i tammeyi veriyor hem huzur-u etemmi kazandırıyor.
  risale-i nurun Kurandan veraset-i nübüvvet yolu ile aldığı marifet kelamcıların ve ehl-i tasavvufun kazandırdığı marifetten çok yüksektir.
  risale-i nurun Kuranın mucizekar cadde-i kübrasında gösterdiği hakaıki imaniye ve marifet-i kudsiye ulema ve evliyanın pek çok fevkınde kuvvet ve yüksekliktedir
  risale-i nur cami,külli,yüksek marifet caddesini tefsir ediyor...


  Kur'ân'dan gelen o Sözler ve o nurlar, yalnız aklî mesâil-i ilmiye değil, belki kalbî, ruhî, hâlî mesâil'i imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i İlâhiye hükmündedirler. (Mektubat sh: 356)

  Kur’ân’ın mu’cizekâr cadde-i kübrâsı, gösterdiği hakaik-ı imaniye ve marifet-i kudsiye, o ulema ve evliyanın pekçok fevkınde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu câmî ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip; (emirdağ l.)

  Risale-i Nur, hem enfüsî, hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afakî ve haricî daireye bakıp marifetullaha geniş ve her yerde yol açmış. Âdeta Musa Aleyhisselâm'ın asâsı gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış...

  Hem Risale-i Nur, hükemâ ve ülemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir i'caz-ı mânevîsiyle, her şeyde bir pencere-i mârifet açmış;bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i inadın hücumlarına karşı mağlub olmayıp galebe etmiş.(mesnevi nuriye)

  ilmi kazandırıyor
  Risale-i Nur şimdiye kadar hiç bir ilim adamının tam bir vuzuh ile isbat edemediği en muğlak mes'eleleri, gayet kolay bir şekilde en basit avam tabakasından tut da en yüksek havas tabakasına kadar herkesin istidadı nisbetinde anlayabileceği bir tarzda şübhesiz tam ikna' edici bir şekilde izah ve isbat etmesidir. Bu hususiyet, hemen hemen hiç bir ilim adamının eserinde yoktur.
  3.HAKİKATA HİZMETİ

  Risale-i nur hakikata giden selametli ve müstakim bir yol açmıştır.
  risale-i nur medreseden çıkmış ve ilim içinde hakikata yol açmıştır.
  risale-i nur ibadet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış,suluk ve evrad yerinde mantiki bürhanlar,ilmi hüccetler içinde hakikat-ül hakaika yol açmış
  risale-i nur kuran hakikatlarının bir anahtarıdır.
  risale-i nur kuran ve iman hakikatlarında kısa zamand inkişaf verir ve hakikatları kemal-i vuzuh ile beyan eder.
  risale- nur iman hakikatlarını parlak bir şekilde izah ve ispat etmiş
  risale-i nur hakikatları talim ediyor..
  risale-i nur doğrudan doğruya tarikat berzahna uğramadan lutf-u ilahi ile hakikata geçiren bir hassaya malktir ve tarikatlardan ziyade iman hakikatlarında inkişafa medardır.
  risale-i nur dahilerin bile yetişemediği hakikatları çocuklara ders vermiş,en derin,en uzak hakikatları herkesin anlayacağı bir tarzda izah ve isbat etmiş..
  risale- nur kuranın mucizekar cadde-i kübrasında iman hakikatlarını ulema ve evliyanın pek çok fevkınde bir kuvvet ve yükseklikte tefsir etmiş.
  risale- nur dinde bulunan yüzlerce tılsımı keşf ile hakikatlarını beyan etmiş.
  risale-i nur kuranın i'cazı ile tılsım-ı kainatı keşf ve beyan etmiş.
  risale-i nur iman hakikatlarını muhafazasında bir müceddid hükmündedir.
  risale-i nur hakikat güneşidir.
  risale-i nur iman ve kuran hakikatlarını en muannide dahi parlak bir surette isbat eder,en derin hakikatları temsillerle en ami olanlara da ders verir.
  risale-i nur hakaik-i islamiyeye dair ihtiyaçlara kafi gelir aşka eserlere ihtiyaç bırakmaz.
  risale-i nur hakaik-i aliye-i imaniyeyi tamam ile ihata etmiş,başka yerlerde aramaya luzum yok.
  risale-i nur kuranın iman hakikatlarını burhanları,huccetleri ve hakikatlarının tefsir ve izahlarıdır.
  risale-i nur iman hakikatlarına çok kısa zamanda çıkaran Kurani bir yoldur...


  kaynak;risale-i nur külliyatı


  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 3. #3
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  4- mürşidi kamildir...

  Risale-i Nur'u himmet ve dualarınızla, dikkat ve tefekkürle okudukça, bu muazzam eser külliyatının tılsım-ı kâinatın muammasını keşf ve halleden bir keşşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir
  mürşid-i ekberi ve bir rehber-i a'zamı olduğunu, yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz.

  Evet Üstadımız Hazretleri! Risale-i Nur'u okuyan her idrak sahibi anlıyor ki; Risale-i Nur gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp, tenvir ve irşad edecektir
  5. şefkati kazandırıyor,
  ve
  şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dâr-ı âhirette saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimî hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi Risale-i Nur'da hüccetleriyle beyan ediliyor..
  4.VELAYET HİZMETİ

  risale-i nur velayetten matlup olan neticeleri verebilir.
  risale-i nur iman hakikatları ile ilm-i kelamdan kuvvetli ve tatlı bir velayet yolunu açmıştır.
  risale-i nur tasavvuf ilmi ve tarikat yerinde doğrudan doğruya ilm-i kelam içinde ve ilmi akide ve usul-u ddin içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış
  risale-i nur hakikat mesleğinde gidip tarikatların faydasını da temin eder.
  risale-i nur 12 büyük tarikatın hulasası ve onların en büyük dairesidir.
  risale-i nurun mesleği tarikat değil hakikattır,sahabe meleğinin bir cilvesidir.
  risale-i nur tarikatlardan daha yüksek ve daha tatlı ve kuvvetli bir velayet yolunu açmış
  risale-i nur tarikatlara ihtiyaç bırakmamış...
  risale-i nur hem kerametlidir hem tarikatlardan ziyade iman hakiatlarında inkişaf verir.tarikatlardan daah çok feyze ,nura ve himmete vesile olur.
  risale-i nur tarikat berzahına girmeden veraset-i nübüvvet sırrı ile akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan velayet-i kübrayı kazandırır.ehil olanları hakikata geçiriyor ve velayet-i kübra feyzini veriyor.
  risale- nur ferdiyet makamının mazharı olduğundan kutbu azamın tasarruf dairesinden hariçtir.
  risale-i nur kutbu azamdan beklenen feyzi verir.
  risale-i nur mertebe-i velayete çıkarıyor..
  velayet-i kübra ehl-i veraset-i nübüvettir ve sıddıkıyettir,sahabe ve selef-isalihinin cadde-i kübrasıdır.tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır..akrebiyetin inkişafıdır ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvetin veraseti ve sohbeti ciheti ile sahabeler o sırra mazhardırlar.doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp tarikat berzahna girmeden hakikatı ayn-ı zahirde bulmaktır ki bu yol kısadır fakat çok yüksektir,çok metin halis ve gölgesizidir.hakaik-i kuraniyeden tereşşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hassaya maliktir...
  risale-i nur mederese içinde daha kısa bir yol hakikata envarına gittiğini,ulum-u imaniyede daha safi daha halis bir ab- ı hayat çeşmesi bulnduğunu ve amel ve ubudiyet ve tarikattan daha yüksek daha tatlı daha kuvvetli bir tarik-i velayet ilimde,iman hakikatlarında ehli sünnetin ilmi kelamında bulunduğunu kurann mucize-imanevisi le göstermiş meydandadır.

  5.NURLARIN CİHAD HİZMETİ
  risale-i nur ile Kuran hizmeti en kudsi bir manevi mücahedeyi tazammun ediyor.
  bu zamanda en mühim mücahede ehli dalalete kaşı manen mücahede etmektir.
  risale-i nur ehli imanın elinde ehli dalaletin baışna inen elmas bir kılıçtır.
  risale-i nur tek başına bir ordu gibi güçlüdür.kendi kendini müdafaa eder,tek başına dinsziliğin şahsı manevisine karşı galibane mukavemet eder.
  risale-i nur cemaati ehli nur olan ALLAHIN hizbidir,ALLAHIN en has ordusudur.nur şakirtleri ahirzamanın hizb-i makbuludur.nur talabeleri taife-i mücahidin olup vefat edenler şehadet merteesine nail olurlar.
  risale-i nur kuranın kılıcı ile tesadüf ve tabiatı idam etmiştir,neşrettiği iman nurları ile funun-u müsbete ,tabiat denilen muhkem kaleyi zir-u zeber etmiş.
  risale-i nur, tabiat fikr-i küfrisini bir daha dirlimeyecek surette öldürmüştür.(burda çok önemli bir işaret vardır ehline)
  risale-i nur dalaletin teeml taşı ve nokta-i istinadı olan tabiat tağutunu dağıtmıştır.
  risale-i nurun manevi futuhatı en büyük futuhattır.
  risale-i nur cihad-i maneviyi tahkik-i iman kılıcı ile yapmaktadır.
  risale-i nur asrımızın manevi cihadının kahramanıdır.
  risale-i nur dinsziliğin bel kemiğini kırmış,temel taşlarını taru mar etmiş.
  risale-i nur dinsziliğin arzı istilasına karşı kurani bir seddir
  risale-i nur zındıkaya tam galabe çalmış.
  risale-i nur ALLAHIN koruması altında kendi kendine intişar eder.
  risale-i nur gittikçe daha parlak futhat yapar her görenin kalbinde yerleşir.
  risale-i nur asla mağlup olmaz,ona ilişildikçe daha ziyade parlar,dairesi genişler.
  risale-i nur susmaz,söndürülemez.
  risale-i nur ile mübareze edilemez,en dinsiz filizofları susturmuştur.
  risale-i nur hizmeti bir cephede dursa başka bir cephede inkişaf eder.
  risale-i nurların herbiri bir fatihtir.
  risale-i nur hem çabuk hem keskin hem de düşmanın başını tam dağıtacak silahlara sahiptir.
  risale-i nur tahribatçı külli cereyanlara karşı kuran namına mukabele ediyor,müdafaa ediyor
  risale-i nur bu kadar muannid ve mülhit bir asırda her tarafta kuran hakikatlarını mücahidane neşr etmiş,karşısına kimse çıkamıyor,muannit düşmanları dahi teslime mecbur etmiş.
  bu zamanda küfrü mutlakı ve mütemerrit dalaletin inadını kıracak parçalayacak risale-i nurda tecelli eden hakikat- kuraniyedir.
  risale-i nur cihad-i manevi mübarezesinde büyük bir kahramandır.
  risale-i nur zındıkanın ve münafıkların kurana hucumu hengamında seyli dalalete karşı mukavemet edip kuranın tılsımlarını keşf edip hakikatını muhafaza etmiş.
  ELHAMDULİLLAH.
  6.RİSALE-İ NURUN KURAN İLE İRTİBATI
  risale-i nur Kuranın beklenen son mucizesidir.
  risale-i nur i'caz-i kuranın manevi lemaatındandır,kuranın i'caz-i manevisinden çıkmıştır.
  risale-i nur Kuranın i'cazını beyan ediyor.izhar ediyor.
  risale-i nur sönmez bir mucize-i kuraniyedir.
  risale-i nurda kuranın i'cazi lemaatı inikas etmiş ve risale-i nur kuranın reşehat-i meziyyatına mazhar olmuş.
  risale-i nur kuranın parlak bir lema-ı i'caz-i manevisidir.

  risale-i nur kuranın kurandan çıkmış bürhani bir tefsirdir.
  risale- nur kuranın malı ve tefsirdir.
  risale-i nur kuranın hakiki ve kuvvetli bir tefsiridir.
  risale-i nur kuran ayetlerinin hakikatlarının tefsiridir.
  risale-i nur kuran ayetlerinni nükteleri,ıiıkları ve esaslı tefsirleridir.

  risale-i nur kuranın tiryak-misal ilaçlarının naşiridir.
  risale- nur kuranın kudsi eczahanesinden çıkmış.
  risale-i nur kuran ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozları hükmündedir.

  risale-i nur kuran güneşinin ziyasındaki 7 rengi birden ayinesinde temessül ettirmiş..o güneşin bir şuaıdır.

  risale-i nuR esrar-i kuraniyenin tercümanıdır.
  risale-i nur esrar-i kuraniyeye dair yazılmış ve esrar-i kuraniyeden tereşşuh etmiş.

  risale-i nur hakikat-ı kuraniyenin parlak bir mucize-i kubrasıdır.
  risale-i nur kuran hakikatlarının bir anahtarı ve tercümanıdır.
  risale-i nur kurandaki hakaik-i imaniyenin bürhanları hüccetleridir ,hakikatlarının tefsiri izahıdır,
  risale-i nur kuran hakikatlarının en derinlerini en gizlilerini kuvvetli bürhanlarla izah ve isbat etmiştir.
  risale-i nur kuran hakikatlarından tereşşuh etmiş..
  risale-i nurdaki hakikatlar kuranın malı ve hakikatlarıdır.
  risale-i nur kuran hakikatlarından telemmu etmiş şualardır.
  risale-i nurun her bir cüzü kuranın bir hakikatını bir nurunu izhar ediyor..

  risale-i nur kurandan gelmiş bir nurdur.
  risale-i nurun mehazi,mercii kurandır.
  risale-i nur kuranın himayesi altındadır.

  risale- nur kuran semasının yıldızları ile bağlanmıştır.
  risale-i nur kuran semasından ilhami bir surette gelen şifadar nurlardır.
  risale-i nur kuran semasının ayet nucumundan iniyor,nuzul ediyor(gitme çok önemli şifre var burda iman nuru ile bakana)
  risale- nur kuranın mertebe-i Arşiyesinden iktibas edilmiştir..
  risale-i nur Arş-i Azamla bağlı olan kuran ile bağlıdır.(kimin gücü onu söndürmeye yetebilirki?)

  risale-i nurun mübarek kudsi şeceresi kurandır.
  risale- nur kurani bir burhandır.kuranın meselelerinin burhanıdır.
  risale- nurun üstadı,menbaı,mercii güneşi kurandır.
  risale-i nur kuranın feyzinden ziyasından iktias edilmiştir.
  risale-i nur hazine-i kuraniyenin dellalıdır.
  risale-i nur kuranın hakikatlarının dellalıdır.
  ,risale-i nur kuranın bu asrın fehmine bir dersidir.

  risale-i nurdaki kemalat ve hakikatlar kuranındır.
  risale-i nur kuranın elmas kılıcıdır.
  risale-i nur kuranın cadde-i kübrasını temsil eder.
  risale-i nurun mesleği kuranidir.
  risale-i nur kuranın nurani caddesinde elektrik lambası hizmetin görüyor.
  risale- nurdaki maarif ve hakaik veraset-i nubuvvet tariki ile kurandan alınmıştır.

  risale-i nur doğrudan doğruya kuranın bahir bir burhanı,kuvvetli bir tefsiri,parlak bir lema-i i'caz-ı manevisi,o bhrin bir reşhası,o güneşin bir şuaı ve o maden-i ilmi hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir manevi tercümesidir.ŞUALARDAN.
  7.RİSALE-İ NURUN İRŞAD HİZMET(MÜRŞİD-İ EKMEL)
  risale-i nur bu zamanın bir mürşididir.bütün sözler ve mektuplar birer mürşid-i kamil hizmeti görüyorlar.
  risale-i nur ehl-i hakikata baki bir mürşiddir(7 mesnevi kadar)
  risale-i nur bu asrın ehemmmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşididir.
  risale-i nurun herbir risalesi bir mürşit hükmündedir.
  risale-i nur hakikatları talim ettiği gibi irşad vazifesini de yapıyor.
  risale -i nur her tabaka insanı irşad eder,fehmine göre bir ders verir.
  risale-i nur bu asrı belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i kuraniyedir.
  risale-i nur bu zamanın yaralarına münasip bir ilaçtır.
  risale-i nur manvi devadır,ehli iman yaralarıın hissedip ilaçlarını onda buluyor.
  risale-i nur yaralanmış talip-i hakikatı tedavi ediyor.
  risale-i nur manevi kir ve evhamdan,gafletten temizlemekle beraber ,mertebe-i velayete de çıkarır.
  risale-i nur 2 nefsin bütün desiselerini izale ile onların açtığı yaraları tedavi ediyor.
  risale--i nurun dersi nefs-i emmareyi tam ikna ile vesveselerini izale eder.
  risale-i nur terbiye ediyor.
  risale-i nur kuran eczahanesinden bir reçetedir,yaraları tedavi ediyor.
  risale-i nur ölmüş kalplere hayat verir,ihya edicidir.
  risale-i nur intibaha vesiledir,kalp ve ruh nurları mütalaa ile intibaha geliyor.
  risale-i nur kutb-u zamandan beklene feyzi verir.
  risale-i nurun verdiği iman ,şevk,zevk izan sair eserlerde o derece bulunamaz.
  risale-i nurda eşine rastlanmamış bir feyz-i ulvi,bir kemal-i namütenahi vardir.
  risale-i nur yalnız akli mesele-i imaniye değildir,belki ruhi kalbi,hali mesail-i imaniyedir.
  risale-i nur akla ders verdiği gibi kalbe de iman hali telkin ediyor,ruha da iman zevki veriyor.
  risale-i nur akıl ile beraber vehim hayal hatta nefs ve hevayı da teslime mecbur eder,şeytanıda teslim-i silaha mecbur bırakıyor.
  risale-i nur başka eserler gibi yalnız aklı kabi deil belki nefsi de hissiyatıda musahhar eder.
  risale-i nurdaki tahkik-i iman ilimleri akıldan başka çok manevi latifenin kut ve nurlarıdır.
  risale-i nurun gıda ,taam hükümndeki hakikatlarından he akıl hem kalp hem ruh hem nefis hem hiss hisselerini alabilir.
  risale-i nur yolu ile gelen imani meseleler akıl midesine girdiktem sonra derecata göre ruh,kalp,sır ,nefis vs.tüm latifeler kendine göre hissesini alıyor.
  risale-i nur kurandna alındığı için kut ve gıda hükmümdedir,her vakit bu ruhani gıdaya ihtiyaç hissedilir,ruhu inkişaf edip kalbi intibaha gelen zatlar nurları okumaktan usanmaz.

  risale-i nur harika irşadı ile istikamet yolunu tenvir etmiş,zulumatı dağıtmış.
  risale-i nur milyonarca insanın ıslahına vesile olmuştur.
  risale-i nur külli bir tahribatı tamir etmektedir.
  risale-i nur kurani ilaçları ile insanların akıl,kalp ve vicdnlarını tedavi etmeye çalışıyor.
  risale-i nur hucuma maruz islam cemiyeti için nafi bir nurdur.,dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber ve kılavuzdur ve dalalet zındıkasına bir tiryaktır.
  risale-i nur ehl-i dalalet tarafından aşılanan manevi hastalıkların kısm-ı azamını kurani ilaçları ile izale edebilir.

  risale-i nur akıl ve kalbin ittihad ve imtizacı ruh vesair latifelerin yardımı ayağı ile hareket ederek evc-i alaya uçar.
  risale-i nur sekratta bulunan talabelerinin imanını kurtarmaya bir mürşit gibi yetişiyor...
  8.RİSALE-İ NURA SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİLER
  ....kuranın bir kısım ayetleri risale-i nura bakıp işaretler etmiş,işaretler bine yaklaşmıştır..bu konunun tafsilatı 1.şuadır.

  ...risale-i nurla alakalı sadık rüyalar görülmüş ve görülmektedir.bu rüya-i sadıkalarda peygamber efendimiz başta olmak üzere büyük zatların risale-i nura iltifat ve takdirleri müşahede edilmiştir.risale-i nurun makbuliyetine dair hadsiz sadık rüyaların aynı mana ve mealde ittifakları müjdedir ve kuvvetle nurların hak ve sadık olduklarına kanaat verirler..

  ....geçmiş bir kısım evliya keşf ve keramet yolu ile üstadın ve nurların zuhuruna işaretler etmişler..
  bu mübarek zatların başında imam ali ve gavs- i azam abdulkadir geylani geliyor.bu hususta geniş tafsilat 8.şua ve sikke-i tasdik te mevcuttur..
  risale-i nur şakirtlerine imam ali irşatkarane ve teveccühkarane bakmış.celcelutiyesinde sarahata yakın risale-i nurdan haber vermiş.risale-i nur imam alinin ve al-i beyitn manevi hediyesi ve eseri sayılmıştır.imam ali risalei nurla çok meşguldur üstadımız iman hakikatlarında hususi üstadım imam alidir demiştir.
  gavs- ı azamda kasidesinde sarahatan üstadımızı ve bir kısım talabelerini haber vermiştir.gavs- ı azam üstadı nur talabelerini ve nurları haber vermekle kalmamış ALLAHIN izin ve inayeti ile sıyanet meleği gibi korumuştur.
  evliyaların şarkta zuhur edip bidalar zulumatın dağıtacağını haber verdikleri nur risale- nurdur.

  ...risale-i nurinayet altındadır.
  risale-i nur şakirtlerine inayet ve rahmet nezaret ve himaye etmektedir bunun ile ilgili çok vakıalar vardır.
  risale-i nur kuranın himayesi ve hıfz-ı rabani altında intişar etmektedir.

  ..risale-i nura ilişen veya hizmetinden çekilerek zarar verenler tokatlar yemektedirler.risale-i nura ilişenler ahirette şiddetli tokatlar yiyecekleri gibi dünyada dahi bir kısmı çabuk çarpılmaktadır.bu manada binler hadise vuku bulmuş bulmaktadır..

  ...risale-i nura hucum edildiğinde musibetler fırsat bulup gelmektedir.
  risale-i n
  ur belaların define bir vesiledir.nurların hizmeti tatile uğradıkça belalar yol bulur gelir.
  risale-i nur kainatla alakadardır,risale-i nurların ağlaması ile ya zemin ttirer ya hava ağlar..
  risale-i nur sadaka belayı def ettiği gibi semavi ve arzi afetlerin define vesile olur.
  risale-i nur bu vatanın belalardan muhafazasına kati bir vesiledir.

  ...risale-i nur üstadın irade ve ihtiyarı haricinde yazdırılmıştır..
  risale-i nurun meseleleri ilimle,fikirle ,niyetle,kasti bir ihtiyarla değil,ekseriyet-i mutlaka ile sünuhatla ihtaratla zuhuratla oluyor..
  risale-i nurun hakikatlara dair meseleleri sunuhat-i ilhamiye nevinden olduğundan katidir..hakikat olduklarına tereddüt etmemeli..risale-i nur keramet-i ilmiye mahsuludür.

  ..risale-i nur mensupları şuur ve ihtiyar haricinde birbirleri ile ruhen münasebattardırlar..

  ...risale-i nurun neşrinde,tashihatında,yerlerine yetiştirmede,tesvid ve tebyizinde(kısaca nur hizmetinde)fevkalmemul kerametkarane teshilata mazhar olunmuş..üstad ve talabeleri istihdam edilmiş,şuur ve irade harici inayetlere teshilata mazhar olmuşlar
  risale-i nurun telifinde fevkalade sürat ve suhulet,yazmasında iştiyak usandrımama,okunmasında usanç vermeme gibi özellikler vardır.
  en mühim sözler üstadın en sıkıntılı hastalıklı zamanında süratli bir tarzda yazılmış
  risale-i nur hiç kimsede aks-u amel tahdiş-i ezhana sebep olmamış.


  .risale-i nur ve hizmetlerinde görülen tevafuklarda sikke-i tasdikler cümlesindendir
  tevafukalr hizmetin makbuliyetine meselelerin hakkniyetine dalalet ettiği için önemlidir.risalelerin hak oluklarına kanaat verirler.
  tevafuklar inayet-i rabbaniyedir..
  tefavukta bir inayet-i hassa,iltifat- rahmani risale-i nura karşı tezaür etmiş.
  üstad tevafuklarda nurlara karşı gaybi bir işareti hissetmiş.tevukları tevfik-i ilahinin emaresi olarak görmüş.

  risale-i nur dostlara tiryak olmuş.nur şakirtleri güzel hizmet ettiklerinde acil mükafatlar gömüşler,şakrtler itiraf ediyorlarki,risale-i nura çalıştığımızda hem rızkımızda bereket ve suhulet hem kalbimizde inşirah ve ferah zahiren hissediyoruz..
  risale-i nura çalışanlar maişetlerinde bereket görmüş,yaşamda kolaylıklara mazhar olmuş..
  risale-i nur hizmeti hem maişet hem rahat- kalbe bereketi ile yardım etmiş.

  9.MEZİYETLER(bir kısım)
  .... sözler en mühin ibadet olan ibadet-i tefekküriye nevindendir.

  ...risale-i nur ferdiyet makamına mazhardır

  ....risale-i nur manevi bir deva olduğu gibi bazen maddi ilaçda olur.

  ...risale-i nur manevi gıdadır.bu zamanda ekmekten ziyade ihtiyaç var.

  ...risale-i nur yüze yakın din tılsımlarını,kuran hakiatlarına dair muammaları hall ve keşf etmiştir.

  ...risale-i nur okuyan ve dinleyenlerde aksi tesir yapmaz,tahdiş- ezhan meydane getirmez.

  ...risale-i nur vesile-i rahmettir,manevi bir rahmet yağmur hükmündedir.risale-i nur rahmet-i ilahiye canibinden ihsan edilmiştir.

  ...risale-i nur okuma dinleme veya yazma ile meşgul olan hakiki talabe-i uum şerefine nail olur.talabe-i ulumun en halisleri nur talabeleridir.

  ..risale-i nur eski medreselerin 5-10 senesine mukabil 5-10 haftada aynı neticeyi veriyor.risale-i nur ulum-u aliye berzahına uğramadan maksud ilimlere isal eden bir yoldur.

  ....risale-i nur 15 senede kazanılan tahkik- imanı 15 haftada bazılarına 15 günde kazandırır.vasıta ilimleri okumadan gaye ilimlere ulaştırır.1 sene bu risaleleri anlayarak ve kabul edrek okuyan asrın hakikatlı bir alimi olabilir.
  risale-i nur muallimlere ihtiyaç bırakmadan hakikatlı alimler yetiştiriyor.

  ....risale-i nur muhtaç olanlara kendini okutturur,kendi kendine intişar ediyor.

  ...risale-i nur okuyarak kurana ait meselelerle iştigal etmek bir nevi manen mütefekkirane kuran okumak hükmündedir.

  ....risale- nur ile meşguliyet kalbe ferah,ruha rahat,rızka bereket,maişete suhulet verir.

  risale-i nurda manevi bir zevk cazibedar bir nur var,mütalaası surur ve lezzet veriyor,şevk veriyor usandırmıyor.

  ...risalelerin mütaalasında hem ibadet hem tefekkür hem ilim hem marifet hem kıraat- ı kuran manaları vardır

  ....risale-i nur bir cihette ibadet olduğu gibi hem marifetullahtır,hem zikrullahtır,he huzur-u kalp hem muhabet-i imaniyedir.,,

  ...risale-i nur iman hakikatlarının izahı olduğu için hem ilim hem marifet hem ibadettir.22.sözü dinledim gördüm ki;içinde hem külli ziikr hem geniş fikir hem kesretli tehlil hem kuvvetli iman dersi hem gafletsiz huzur hem kudsi hikmet hem yüksek ibadet-i tefekküriye gibi nurşar var.

  ...risale-i nurun risaleleri birbiirne tercih edilmez herbirinni kendi makamında riyaseti var.

  risale-i nur bu vatanın belalardan muhafazasına kati bir vesiledir

  ...risale-i nurda öyle bir kuvvet ,tesir varki ariflerin müfessirlerin sözlerinde nadiren bulnur

  ...risale-i nur sırr-ı temsil ile en uzak hakikatları yakınlaştırmış,en dağınık meseleleri tolattırmış en yüksek hakikatlara kolaylıkla yetiştirmiş gaybi hakikatlara iman veislam esaslarına şuhuda yann bir iman ve yakin hasil etmiştir.

  ...risale-i nur allmelerin hall edemdiği meseleleri temsilerle herkesin anlayacağı tarzda izah etmiş.

  ..risale-i nur okuyanlarda iman ve islam esaslarına karşı tam bir teslimiyet ve tarafgirlik hasıl olur,sarsılmaz bir iman kazanır.
  risale- nur kısa zamanda iman-ı hakik,ye isal eder,nefs ve şeytanı dahi teslime mecbur eder.iman hakikatlarında hadisz inkişafata medar olur.

  ..risale-i nur hakiki yüksek marifet-i kudsiyeyi ders verir,ulum- aliyeyi okumadanmarifeti kazandırır.

  ..risale-i nur kısa zamanda iman ve kuran hakikatlarında inkişafa medar oluyor.

  ..risale-i nur ehil olanlara velayet-i kübra feyizlerini verir.

  ...risale-i nur mürşid-i ekmeldir,irşat vazifesinide kusursuz ifa ediyor,kutbu azamdan beklenen feyzi veriyor.

  ...risale- i nur mektep,tekye medrese faydalarını temin eder.

  ...risale-i nurda üstün bir belagat var ,selis ve fasihtir.çok güçlü ve tesirlidir.1 sözünde bazan bir sayfa bir kitap kadar tesir var.

  10.TANIM
  ...nurlar hakiki ilm-i kelam dersleridir.

  ...nurlar ismi azam cilvesi ile yazılmış,rahim ve hakim isimlerine mazhar olmuş.

  ..risale-i nur bu asrı belki geen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i kuraniyedir.
  risale-i nur bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-ı kuraniyedir.

  ...risale-i nurun esası ve hedefi iman-ı tahkiki ve hakikat-ı kuraniyedir.
  risale-i nur tevhid ve iman esaslarını esas almı.

  ...risale-i nur manevi bir elektriktir,kuranın cadde-i kübrasında elektrik lambası hizmetini görüyor.

  ...risale-i nurun mayası,meşrebi şefkat ve tefekkürdür.risale-i nurun meşrebi müştakane şefkat,refetkarane muhabbettir.

  ..risale-i nur hakikattır , sahabe mesleğinin cilvesidir.

  ..risale-i nur kurana mensubtur,kuranın mucize-i maneviyesidir.
  risale-i nur kuranın asrımıza bakan vechesini keş edip avamdan havassa her tabaka insanın istifade edebileceği bir manevi tefsir-i kurandır.

  ....risale-i nur kuran ve hadisten sonra en mühim hüccet-i kuraniyedir.

  ...risale-i nur rahmet-i ilahiye canibinden ihsan edilmiştir
  risale-i nur nur-u ilahinin lemasıdır.kudsi bir nur hazinesidir.

  ..risale-i nur bu asrın maenvi ve müthiş hastalıklarına bir şifadır.

  ...risale-i nurun vazifesi imanları kuvvetlendirip kurtarmaktır.risale-i nurun en önemli vazifesi ehli imanı küfür ve dalaletten muhafaza ile imanları kurtarmaktır.

  ....risale- nur fıkh-ı ekber olan iman esasatını havidir.

  ...risale-i nurun mesleğinin 4 esası var,acz,fakr ,şefkat ve tefekkür..

  ...risale-i nurun mesleği sünnet-i seniyyeye ittiba,feraize imtisal,terk-i kebair,namazı tadil-i erkan ile kılıp ardındaki tesbihatı yapmaktır..

  ...risale-i nur bir sedd-i zülkarneyn vazifesi gören bir sedd-i kurandır.

  ...risale-i nur kurandan gelen bir urvetul vuskadır.ona elini ata yapışan necat bulur.

  ...risale-i nur beşeriyet alemine bir halaskar olarak rahmet-i ilahiye canibinden ihsan edilmiş bir nurdur.

  ..risale-i nur en selametli en mühim en ehemmiyetli hizmeti ifa etmektedir.ahirzamanın hizb-i makbuludur.

  ...risale-i nurun 1. üstadı hazret-i peygamber .sonra ise imam-ı alidir.nur dairesi al-i beyt dairesidir.

  ....risale-i nur kuranın kanun-u esasilerini neşr etmiş.bu asrın insanlarını hakiki bir adalete sevk edebilir bir istidattadır(mehdiyete işarettir)

  ...risale-i nur dalalet ve şirkin sihirlerini asa-ı musa gibi ibtal etmiş.

  ...risale-i nurun mesleği sahabelerin sırr-ı veraset-i nubüvvet olan meşreb-i uhuvvetkaranesini gösteren meşrep-i hıllet ve meslek-i uhuvvettir.
  risale-i nurun kudsi hizmet-i kuraniyesi sırr-ı veraset-i nubüvvet ile velayet-i kübra feyzine mazhardır ve sahabenin sırr-i meşrebine medardır.
  risale-i nur velayet-i kübra olan sırr-ı veraseti nübüvvet feyzini veren hakaik dairesindeki ilmi hakikatı temsil eder  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nuru Okuyorum Ama Anlamıyorum Diyenlere!
  By muhammedyahya in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.06.11, 16:26
 2. Hz. Ali'nin(R.a) nın Risale-i Nuru Şefaatçi Kılması?
  By NuruLik@ in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 17.03.09, 12:08
 3. Risale-i Nuru Anlamak
  By sırr-ı gurbet in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.11.08, 04:25
 4. Risale-i Nuru Anlamanın Ölçüleri
  By beylikdüzü73 in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.10.08, 12:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0