1.İMANA HİZMETİ

A.risale-i nur iman kurtarıcıdır,imanın rükünlerini tamamıyle isbat ederler.
risale-i nur imana hizmeti esas tutmuştur.
risale-i nur iman esaslarını delillerle çok kuvvetli göstererek hadsiz bir iman ve izanı sağlarlar.
risale-i nur iman ve islamiyetin meyvelerini,bürhanlarını öyle göstermiştir ki görenlere nihayetsiz bir izan ve kuvvetli bir iman ve tarafgirlik ve teslim hissini verirler...
risale-i nur erkan-i imanıyeyi tamamıyle isbat ederler.
imanı kurtarmanın ve tahkik yapmaın en kısa yolu risale-i nurdadır.15 sene yerine 15 haftada risale-i nur iman-ı hakikiye isal eder.

B.risale-i nur imanın hadsiz mertebeleirnde terakki ve inkişafa medardır.imanları taklidden tahkike,tahkik imandan ilmelyakine ,ilmelyakinden aynelyakine ondan da hakkalyakin mertebesine iblağ ediyor..

C.risale-i nur iman ilimlerinde fetva vazifesi ile tavzif edilmiştir.risale-i nur fıkh-ı ekber olan iman esasatını bbeyan etmiştir.
risale-i nur iman esaslarınınn ve hakikatlarını muhafazasında bir MÜCEDDİDDİR.
hergün ihtiyaç duyulan su ekmek gibi nurlardaki iman ilimlerinede ihtiyaç vardır.
risale- nurun manevi imani fetihleri en büyük fetihlerdir.