+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16

Konu: Risale-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?

 1. #1
  Yasaklı Üye el_firdevsî - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  86

  Standart Risale-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?


  Bilinmesi gerekir ki,hakiki ve sâdık Nur talebeleri ;
  Risale-i Nur okur,onu neşreder ve Risale-i nur ile Kur'an ve imana hizmet etmeği hayatının en mühim vazifesi olarak telakki eder ve etmelidir.

  Zira Risâle-i Nur,baştan başa hemen hemen her meselesinde Kuran-ı Hakîmin bu zamana bakan en azam nüktelerini tefsîr eden dürr-ü yekta emsalsiz bir tefsiridir.

  Risâle-i Nur, yüze yakın din ve İslamiyet tılsımlarını hal edip keşfeden harika bir keşşaftır.

  Risâle-i Nur, özellikle insanın ve kainatın sırr-ı hilkatini en muazzam bir şekilde beyan eden bedîül-beyandır.

  Risale-i Nur, imani ve Kuranî bir marifetullah miracıdır.

  Risale-i Nur, en azami bir ihlâs ve fedakârlıkla telif edilmiş taklid edilmez orijinal bir eserdir.

  Risâle-i Nur, mahza Kuranın feyzi ve Resul-i Ekremin (a.s.m) en azam himmeti ile telif edilmiş kudsî bir nur-u Kurandır.

  Risâle-i Nur, Kuranın kelamullah olduğunu ve Resul-i Zîşan Efendimizin (a.s.m) risalet ve nübüvvetini hakkıyla, en müdellel bir şekilde isbat eden bir bürhan-ı nur-efşandır.

  Risâle-i Nur, hiçbir müfessirin,hiçbir feylesofun ve hiçbir mutasavvıf alimin izah edemeyip nihayet aczde kaldığı ve bütün akıllar ona yol bulamayıp bazılarının inkara gittiği lokman suresindeki "Sizin yoktan yaratılıp tekrar diriltilmeniz haşirde bir tek nefsin ihyası gibi kudretime kolaydır "
  mealindeki ayeti ,Cenab-ı Alîm-i mutlakın tevfiki ile izah edip aklı ve kalbi teslime sevkedip tatmin eden ,müstesna bir ilim ve irfan hazinesidir.

  Risâle-i Nur, Cenab-ı Hakkın Ehadiyeti ve birliği ile beraber aynı anda bütün kainatı kabza-i Rububiyetinde tutup nasıl tasarruf ettiğini Nur ism-i celili ile izah edip isbat eden yegane bir mevhibe-i İlahidir.

  Risâle-i Nur, bütün kainattaki mevcudatın tesbihatını talebelerine bir sehl-i mümtenî şeklinde okutturan bir kaside-i Sübhandır. Risâle-i Nur, talebelerinin basiret gözünü açan istibsarî bir ilm-i kelam ve kemaldir.

  Risâle-i Nur, nadir Kutb-u zamların 80-90 sene bir seyr-i süluk ile elde ettiği ve burası münteha,son nokta dedikleri makamların Allahın inayeti ile daha ilerisine Mesnevî-i Nuriye kitabı ile giden firdevsî bir semere-i Kuraniyedir.

  Risâle-i Nur, takva dairesindeki talebelerini bir Kutb-u Azamın bile irşad ve tasarrufundan azade kılan ve ihtiyaç bırakmayan ve dahi hiçbir kutbun makamına yanaşamadığı bir İhsan-i İlahidir.

  Risâle-i Nur "Güneş varken mumların ışığı altına girmeye hacet yoktur " kaziyesine mazhar ve mâsadak bir şems-i Kur'andır.

  Risâle-i Nur,Kur'anın Âsa-yı Musası ile küfr-ü mutlakın belini bir daha doğrulmamak üzere kıran bir Zülfikârı Haydarîdir.

  Risâle-i Nur,Kuran-ı Hakîmin esaslı ve hakîkî tefsiri olması dolayısı ile hem bir kitab-ı dua,hem bir kitab-ı zikir,hem bir kitab-ı fikir,hem bir kitab-ı şeriat,hem bir kitab-ı emr-ü davet,hem bir kitab-ı belağat,hem bir kitab-ı isbat-ı vahdaniyet,hem bir kitab-ı tasavvuf ve hem bir kitab-ı hidayettir.

  Evet arkadaşlar davamız mücerred değil binler delil ile müdellel ve müberhendir.
  Zira yukarıda zikredilen hakikatler Risale-i Nurda bitemamiha mevcuttur.Bunda Ulema-i İslam,ehl-i tefsir ve hakikat müttefiktir.Ve kimin şüphesi varsa okusun,inşallah yakinen görecektir.

  Lakin şu bir hakikattır ki, tarih-i beşer Risale-i Nur gibi bir kitabı gösteremiyor.

  Vesselam
  __________________
  Aciz kalemimle.....................

 2. #2
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Allah razı olsun..

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 3. #3
  Yasaklı Üye el_firdevsî - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  86

  Standart

  Alıntı Şahide Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun..
  Sağolun...ama ben yorum beklemiştim

 4. #4
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Gayet güzel anlatılmış zaten..Benim yorumlarım sönük kalır o anlatımın yanında..
  Sizmi yazdınız bu yazıyı..

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 5. #5
  Pürheves garip nurcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  267

  Standart

  Tefsir iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını beyan ve izah ve isbat ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur'ânın imanî olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannîd feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir.
  Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ânın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.
  Risale-i Nur!.. Kur'an Âyetlerinin nurlu bir tefsiri... Baştan başa îman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen... Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış... Müsbet ilimlerle mücehhez... Vesveseli şübhecileri ikna ediyor... En avamdan en havassa kadar herkese hitab edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor...
  Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat... Yüzotuz eser... Büyüklü küçüklü risaleler halinde... Asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir... Aklı ve kalbi tatmin eder... Kur'an-ı Kerim'in yirminci asırdaki -lâfzî değil- manevî tefsiri...
  İsbat ediyor!.. Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden Güneşe kadar îman mertebelerini... Vahdaniyet-i İlâhiyyeyi... Nübüvvetin hakikatını...
  İsbat ediyor!.. Arz ve Semavatın tabakatından, melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından, Haşir ve Âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varlığından, ölümün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar... Akla gelen ve gelmeyen bütün imanî meseleleri en kat'î delillerle aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor... Pozitif ilimlerin müşevviki... Riyazi meselelerden daha kat'î delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izale eden bir şaheser...
  Az mikdarda bastırılabilen, hiçbir ticarî gaye ve zihniyetle çalışılmıyarak bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri, mütebaki eserlerin tab'ına hasredilecektir.
  Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da; Risale-i Nur'un lâyık ellere geçmesi ve onun hakiki fiatı olarak en az yirmibeş kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir.
  Bu mânevi tefsir; "Sözler", "Mektubat", "Lem'alar", "Şualar" diye dört büyük kısımdan müteşekkil olup, yekûnu yüz otuz risaledir.
  Neşrinde Çalışanlar
  ''İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN'' söyle ve merci-i hakikiye dön, imana gel mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür.
  Mesnevi-i Nuriye

 6. #6
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Aciz kalemimle.....................
  denmiş,sizmi yazdınız?


 7. #7
  Pürheves garip nurcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  267

  Standart

  Risale-i Nur Muazzam bir tefsir ve muazzam bir yol.. Bu zamanda Bu şedid ihtiyaçlarımıza tam kafi ve vafi.. Okumamıza Tanımamıza sebep olanlardan Allah ebeden Razı olsun..
  Bize de Rabbim cumalar hürmetine.. ölene kadar bu şirket-i maneviye de hissedar ve payidar olabilmeyi nasip etsin.. yolunda yürütsün büyütsün.. süründürsün....
  amin.. amin..amin..
  ''İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN'' söyle ve merci-i hakikiye dön, imana gel mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür.
  Mesnevi-i Nuriye

 8. #8
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Alıntı el_firdevsî Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster  Risâle-i Nur, hiçbir müfessirin,hiçbir feylesofun ve hiçbir mutasavvıf alimin izah edemeyip nihayet aczde kaldığı ve bütün akıllar ona yol bulamayıp bazılarının inkara gittiği lokman suresindeki "Sizin yoktan yaratılıp tekrar diriltilmeniz haşirde bir tek nefsin ihyası gibi kudretime kolaydır "
  mealindeki ayeti ,Cenab-ı Alîm-i mutlakın tevfiki ile izah edip aklı ve kalbi teslime sevkedip tatmin eden ,müstesna bir ilim ve irfan hazinesidir.

  __________________
  Aciz kalemimle.....................
  paylaşım için sağolun..
  altını çizdiğim yerleri anlayamadım.Üstadın ''bir kısım müfessirin,bir kısım akılların ya da bir kısım alimlerin''..gibi cümlelerini okudum.Ama altı çizili yerlerdeki gibi aşırı bir genellik içeren cümlelere rastlamadım ya da ben henüz okumadım.Yazı risaleden ilhamla yazılmış gibi,bu altı çizili kısımdaki cümleleri risalelerden örnek yerlerle açıklayabilirmisiniz?
  vesselam..

 9. #9
  Yasaklı Üye el_firdevsî - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  86

  Standart

  Alıntı Şahide Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Gayet güzel anlatılmış zaten..Benim yorumlarım sönük kalır o anlatımın yanında..
  Sizmi yazdınız bu yazıyı..
  Elh. Risaleden istifade ettiğin kadar yazdım...ibareler her ne kadar risaleye benzese de kendi hissiyatım ile yazdım....

 10. #10
  Yasaklı Üye el_firdevsî - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  86

  Standart

  Alıntı YıldızMisal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aciz kalemimle.....................
  denmiş,sizmi yazdınız?
  Evet elh..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risâle-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.12.09, 09:36
 2. Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.12.08, 13:55
 3. Risale-i Nur Nedir? Nasıl Bir Tefsirdir?
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 21.08.08, 21:36
 4. Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?
  By Asrisaadete-Hasret in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.08.08, 12:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0