+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Üstad kim ?

 1. #1
  Dost esrarengiz08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  7

  Standart Üstad kim ?

  Üstad kim ?

 2. #2
  Gayyur Dilfiruz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Bulunduğu yer
  Dünyanın En Eski Şehri
  Mesajlar
  67

  Standart

  Said Nursî şahsî dehâsıyla ve inayet-i Hakla insanlık âleminde yeni bir çığır açmıştır. Bu zât, bütün istidadını ve benliğini ezelî bir hakikate feda ederek, bütün zamanlarda hükümran olan bu Kur’ânî hakikati dâvâ edinmiştir. Şahsında ve hizmetinde görünen bütün yüksek vasıf ve kemalât, ancak kudsî dâvâsından aksetmektedir. Nasıl ki binler âyine ortasında bulunan bir lâmba, nûranî ışığa mâlik olduğu için karşısındaki âyineler adedince külliyet kesb eder ve o kadar kıymet alır; zira herbir âyinede bir lâmba, ışığıyla beraber mevcuttur. Aynen öyle de, Bediüzzaman, şu kâinatın ve umum zamanların mânevî güneşi olan Kur’ân-ı Hakîme ve din-i mübin-i İslâmın mübelliği Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma müteveccih olmuştur. Ve onların ziyasına mâkes Risale-i Nur’un zuhuruna, inkişafına vesile olduğu için, eserinden ışık alan, dâvâsından feyiz ve kuvvet alan yüz binler, hattâ milyonlarca insanın âyine-misâl akıl, kalb ve ruhlarında mânen yaşamakta ve örnek bir insan, büyük bir mütefekkir olarak kabul ve yad edilmektedir.

  Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? 3. #3
  Gayyur Dilfiruz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Bulunduğu yer
  Dünyanın En Eski Şehri
  Mesajlar
  67

  Standart

  Evet o, “Bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana Cehennem dahi gül-gülistan olur” demektedir. Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu kırmakla kalmamış; âlemdeki tabiatperestlerin putlarını dahi târümar etmek gibi bir vazife gördüğü, dost ve düşman, herkesin malûmu olmuştur.

  Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? 4. #4
  Pürheves Hüzünyılı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  151

  Standart

  bu soruya çok yönlü cevap gerekir Onu tanımak için en azından Tarihçei Hayatını okumuş olmak Onu tanımada ve anlamada daha kısa ve güzel olacağına inanıyorum mesela Ali Ulvi Kurucu abinin yazmış olduğu ön sözde Üstadı farklı yönleriyle ele almış ve idrakimize sunmuştur

  diğer taraftan kasır fehmimle kelimelerle ifade etmek istiyorum

  o bir bediüzzaman
  bir garibüzzaman
  bir peygamber varisi
  bir allemei asr
  bir fahrüddeveran
  onüçüncü asrın başında durmuş insanları imana çağıran bir imam
  bir kahraman
  insanlarının imanı için bütün hayatını ve vaktini sarf etmiş bir fedai
  bir yüksek iman sahibi
  ...

  Dünya ki mescittir biz onu otel yapmışız..

  Bir demet gülle sana geldik ey koca Üstad..


 5. #5
  Gayyur Dilfiruz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Bulunduğu yer
  Dünyanın En Eski Şehri
  Mesajlar
  67

  Standart

  Ben, bu büyük zatı, eserlerini ve talebelerini inceden inceye tetkik edip de o nur âleminde hissen, fikren ve ruhen yaşadıktan sonra, büyük ve eski bir Arap şairinin, bir beytiyle çok derin bir hakikatı ifade ettiğini öğrendim: “Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak Cenâb-ı Hakka zor gelmez.”
  Gayesinin ulviyetinden, dâvâsının ihtişamından ve imanının azametinden feyiz ve ilham alan bu kutbun câzibesine takılanların adedi günden güne çoğalmaktadır.

  Akıllara hayret veren bu ulvî hadise, münkirleri kahrettiği gibi, mü’minleri de şâd ve mesrur eylemekte devam edip gidiyor.

  İmanlı gönüllerde mânevî bir rabıta halinde yaşayan bu İlâhî hâdiseyi, büyük bir mücahid, kalbleri vecd içinde bırakan bir üslûpla, bakınız, nasıl ifade ediyor:


  “Ahlâksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamete taşıp uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu kara günlerde, onun, yani Bediüzzaman’ın feyzini bir sır gibi kalbden kalbe mukavemeti imkânsız bir hamle halinde intikal eder görmekle tesellî buluyoruz. Gecelerimiz çok karardı; ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur.”


  tarihçe-i hayat

  Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? 6. #6
  Pürheves Hüzünyılı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  151

  Standart

  . . . O (Bediüzzaman), Nur’un hâdimidir. Eğer dünyayı istese ve dileseydi, kendisine sunulan hediye ve behiyeleri, zekât ve sadakaları ve bu teberru ve terekeleri alsaydı, bugün bir milyoner olurdu. Fakat o, tıpkı Cenab-ı Ömer’in (r.a.) dediği gibi: “Sırtıma fazla yük alırsam, nefs-i nâtıka-i kâinatın kalbi ve Allah’ın habibi Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma ve yârânı olan kâmil ve vâsıllara yetişemem ve yarı yolda kalırım” diyor.

  “Bütün eşya ve eflâki senin için yarattım, Habibim” fermanına, “Ben de senin için onların hepsini terk ve feda ettim” diye verilen cevab-ı Hazret-i Risaletpenâhîye ittibâ ve imtisalen, o da dünya ve mâfîhayı ve muhabbet ve sevdasını terk ve hattâ terki de terk ederek, bütün hizmet ve himmetini ve şu ömr-ü nazenînini envâr-ı Kur’âniyenin intişarına sarf ve hasretmiştir.

  İşte bunun için, şimdi çektiği bütün zahmetler, rahmet; yaptığı hizmetler, hikmet olmuş, celâli yüzünden cemalini de gösterip, âlem, bir gülzâr-ı kemal bulmuştur.

  Lütf u kahrı şey-i vâhid bilmeyen çekti azâp,

  Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi,


  Niyazi-i Mısrî gibi diyen bu tercüman, herşeyi hoş görerek, katreyi umman, âdemi insan, ve nurunu âleme sultan eylemiştir.

  Ona “Kürdî” denilmesi ve kaside-i Hazret-i İmam-ı Ali’de (r.a.) görülen يَامُدْرِكًا kelimesinin hazf ve kalbiyle “Kürt” îma ve işaretinin bulunması, gerçekten Kürtlüğüne delâlet etmez ve onun mânevî silsile-i şerâfet ve siyadetten tenzil ve teb’idini icap ettirmez. Bu isnad ve izafe, Kürdistan’da doğup büyüyen ve bu lâkapla mâruf ve meşhur olan bu zâtın Risaletun-Nur’un tercümanı olduğunu sırf âleme ilân etmek içindir; yoksa Kürtlüğünü ispat etmek için değildir.

  Kürtçe bilmesi, o kıyafete girmesi ve öyle görünmesi, kendini setr ve ihfa için olup, hakikî hüviyet ve milliyetini ihlâl ve inkâr mânâ ve maksadıyla değildir diye düşünüyorum.

  Âlem-i İslâmiyet ve insaniyete ve Haremeyn-i Şerifeyne asırlarca hizmet eden bu kahraman Türk milletini onun çok sevmesinde ve hayatının mühim bir kısmını hep Türklerle meskûn olan bu havalide geçirmesinde büyük hikmetler, mânâ ve mülâhazalar olsa gerektir.

  Âb-ı rû-yi Habîb-i Ekrem için,

  Kerbelâ’da revan olan dem için,

  Şeb-i firkatte ağlayan göz için,

  Râh-i aşkında sürünen yüz için.

  Risale-i Nur’a ve Üstada ve İslâma zafer ver, yâ Rabbî! Âmin.


  Ey Risale-i Nur! Seni söndürmek isteyen bedbahtların necm-i istikbali sönsün. İzzet ve ikbâli ve şân ü şerefi aksine dönsün. Sen sönmez ve ölmez bir nursun.

  Boyun bâlâ, gözün şehlâ, gören mecnun seni leylâ.

  Sözün ferşte, gözün Arşta, gönül meftun sana cânâ.

  Nikabın nur, nigâhın nur, kitabın nur senin ey nur

  Bağın Nursî, huyun mûnis, özün idris ferd-i yektâ.

  Açılmış gül, öter bülbül, yüzünde var zarif bir tül.

  Yazılmış üstüne Nur’dan 1 قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

  Sana cânın fedâ etmez mi senden hem görenler hak,

  Sözün hak, hem özün hak, hem mesleğin hak, hem makamın Kâbetü’l-ulyâ.

  يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

  2


  Üstadım Efendim Hazretleri,


  Ben, bu yazıları Risaletu’n-Nur’un eli ve kalemi ve diliyle bu hakîr kalbime ondan sıçrayan küçük bir kıvılcım parçasıyla yazdım. Kabulünü ve imdad ve ilhamın kesilmemesini rica eder ve hürmetle ellerinizden öper ve dualarınızı beklerim efendim.

  Duanıza muhtaç talebeniz

  Hasan Feyzi (Rahmetullahi Aleyh)


  • • •

  Dünya ki mescittir biz onu otel yapmışız..

  Bir demet gülle sana geldik ey koca Üstad..


 7. #7
  Pürheves Hüzünyılı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  151

  Standart


  Bir Üstad Tanıyorum
  Mehmet Akça'nın son albümü "Aziz Üstad" ta yer alan Yemliha Görür'ün seslendirdiği, sözlerini Merhum Mehmet Birinci' nin yazdığı şiir

  BİR ÜSTAD TANIYORUM

  Bir Üstad tanıyorum, o da Bediüzzaman,
  Bir Üstad tanıyorum, en büyük bir kahraman,
  Bir Üstad tanıyorum; asrın vekili ancak
  Lailahe illallah, elinde duran sancak.
  Bir Üstad tanıyorum, imandan bir kaledir...
  Bir Üstad tanıyorum, Nurlardan bir hâledir.
  Bir Üstad tanıyorum, imanı dalga dalga,
  Tard eder vesveseyi, şüphe bırakmaz akla.
  Bir Üstad tanıyorum, zulme boyun eğmemiş,
  Bir Üstad tanıyorum, hiçbir tâviz vermemiş...
  Bir Üstad tanıyorum, cihanşümul mücahid!
  Bir Üstad tanıyorum, içiyle dışı Said...
  Bir Üstad tanıyorum, güneşler kadar yüksek
  Hak söyler ne söylerse, bütün sözleri gerçek.
  Bir Üstad tanıyorum, gözlerinden nur saçar
  Bir Üstad tanıyorum, kâfirler ondan kaçar.
  Bir Üstad tanıyorum, şefkatın timsalidir.
  Bir Üstad tanıyorum, imânın misâlidir.
  Bir Üstad tanıyorum, ıslah etmiş nefsini,
  Bir asırlık ömründe kısmadı nefesini.
  Bir Üstad tanıyorum, cevherdir bütün sözler,
  Allah, Kur'ân Peygamber, davasının en özü.
  Bir Üstad taniyorum, ilân etti tevhidi,
  Kahretti zalimleri, yere serdi mülhidi.
  Bir Üstad tanıyorum, küfr-ü mutlakı kırdı,
  Karanlık gönüllere imanın nuru girdi.
  Bir Üstad tanıyorum, cihana meydan okur,
  Yazdığı eserleri milyonca insan okur.
  Bir Üstad tanıyorum, tek korkusu Allah'tan,
  Yılmadı bu dünyada ne atomdan, silâhtan...
  Bir Üstad tanıyorum, dünya zevkini bilmez
  Vâris-i Peygamberî, Hakkın en sadık kulu.
  Bir Üstad tanıyorum, imandan bir varlıktır,
  Kâinatı titreten bir kuvvete maliktir,
  Bir Üstad tanıyorum, yoktur cihanda eşi,
  Son asrın müçtehidi, insanlığın güneşi...
  Bir Üstad tanıyorum, mücehhezdir imanla,
  Hizmet etti daima davasına Kur'ân'la.
  Bir Üstad tanıyorum, bakidir tasarrufu
  Gayesi: insanlığa tebliğ emr-i ma'rufu...
  Bir Üstad tanıyorum, kalblerde mektep kurdu,
  Kütle kütle insanlar onun safında durdu.
  Bir Üstad tanıyorum, canileri çevirmiş,
  Kalplerinden çıkarıp putlarını devirmiş
  Bir Üstad tanıyorum, Allah demiş, Hak demiş,
  Bir Üstad tanıyorum, şanı dünyayı tutmuş.
  Bir Üstad tanıyorum, her hali müstakimdir,
  Tek, biricik gayesi, sırat-ı müstakimdir.
  Bir Üstad tanıyorum, ilham kaynağı Kur'ân,
  Dostu da, düşmanı da cümlesi ona hayran.
  Bir Üstad tanıyorum, ilmi, muhit bir deniz,
  Dar gelir tefekküre koskocaman küremiz.
  Bir Üstad tanıyorum, Bahr-i Ummandan derin
  Kutlu olsun Üstadım bu mübarek zaferin!...
  Bir Üstad tanıyorum, Allah'ın en sevgili, mübarek bir kuludur,
  Gittiği yol, Hazret-i Muhammed'in yoludur.
  Bir Üstad tanıyorum, hârikalar asrında!
  Bir iki yıldan sonra bu cihad meydanında
  Mematı hayatından hizmet ediyor zâhir,
  Son asrın son vekili, son müceddid,en âhir..."

  [ Mehmet Emin Birinci (RA) ]

  Dünya ki mescittir biz onu otel yapmışız..

  Bir demet gülle sana geldik ey koca Üstad..


 8. #8
  Dost esrarengiz08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  7

  Standart

  hiç bişey anlamadım yazdıklarınızdan Kısaca bi isim verseniz olmaz mı

 9. #9
  Pürheves Hüzünyılı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  151

  Standart

  üstad

  bediüzzaman said nursidir, kendisi hem anne tarafından hemde babaları tarafından Peygamber efendimizin nesli pakilerinden olup onbeş senelik medrese eğitimini üç ayda bitirmiş bir allamei asrdır. Babasının ismi Mirza annesinin ismi nuriyedir. Kendisi iman ve Kuran davasında ömrünün en güzel seneleri memleket hapishanelerinde ve memleket memleket sürgünlerde geçmiştir. daha genç yaşlarında birinci cihan harbinde ayağı kırılmış ve ruslara esir düşmüştür. bilahare firar ederek varşova yoluyla türkiyeye gelmiş iman ve kuran hizmetlerinde bulunmuş ve esaret günleri başlamıştır.

  Dünya ki mescittir biz onu otel yapmışız..

  Bir demet gülle sana geldik ey koca Üstad..


 10. #10
  Gayyur Ebu Ubeyde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Bulunduğu yer
  Aziz Vatan içinde, Aziz İstanbul dışında
  Mesajlar
  90

  Standart

  Alıntı esrarengiz08 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üstad kim ?
  Alıntı esrarengiz08 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hiç bişey anlamadım yazdıklarınızdan Kısaca bi isim verseniz olmaz mı
  Sevgili kardeşim, öncelikle hoş geldin diyelim ve bu kadar izahattan sonra hala anlamadıysan ardından bir soru da biz soralım, siz kim olmasını isterdiniz?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uğur Işılak - Üstad - şiir - ezgi - üstad
  By fezapilotu in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.07.12, 21:20
 2. Bir Üstad Tanıyorum
  By ahsen-i takvim in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.01.09, 20:27
 3. Üstad
  By vedAA in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.03.08, 16:37
 4. Üstad'dan Mektup Var...
  By samuelboils in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.07, 13:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0