+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Risale-i Nur Testleri

 1. #1
  Gayyur katre_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  59

  Post Risale-i Nur Testleri

  test çözmenin heyecanı, eğlencesi, en önemlisi de faydası....özledim mi ne?
  ben daha yeni anlamaya başladım ama okul bitti...

  nette bir gün dolaşırken bir siteye rastladım:

  1-Bediüzzaman kaç yaşındayken ilim tahsili için hanesinden ayrılmıştır?


  a-12


  b-9


  c-10


  d-15


  e-7


  2-Küçük Said’in ilk olarak ilme iştiyak duyması kimin vesilesi ile gerçekleşti?


  a-Annesi Nuriye Hanım


  b-Babası Mirza Efendi


  c-Hocası Seyyid Nur Muhammed


  d-Şeyh Fethullah Efendi


  e-Abisi molla Abdullah Efendi


  3-Aşağıdakilerden hangisi Üstad’da küçüklükten beri görülen halet-i ruhiyelerden biri değildir?


  a-İzzetine düşkünlük


  b-Zekat ve sadaka kabul etmemek


  c-Kimseye soru sormamak


  d-Hodfuruşluk


  e-İktisat


  4-Molla Said üç aylık hakiki ve acip tahsilini nerede görmüştür?


  a-Arvas b-Vastan c-Beytüşşebab d-Beyazıd e-Nurşin


  5-Said-i Meşhur, 13- 14 yaşlarındayken hangi zatın türbesinde inzivaya çekildi?


  a-Ahmed-i Hani


  b-İdris-i Bitlisi


  c-Abdurrahman-ı Taği


  d-Sıbgatullah Arvasi


  e-Molla Halil Siirdi


  6-Said Nursi’ye Bediüzzaman lakabının kim vermiştir?


  a-Şeyh Emin Efendi


  b-İstanbul Uleması


  c-Alvar İmamı


  d-Şeyh Celal hazretleri


  e-Molla Fethullah Verkanisi


  7-Üstad hakkında “zeka ve hıfzın ifrat derecede bir kimsede toplanması nadirdir” diyen hocası kimdir?


  a-Şeyh Fehim Arvasi


  b-Molla Fethullah Verkanisi


  c-Şeyh Muhammed Küfrevi


  d-Müderris Mehmed Emin Efendi


  e-Molla Ali Suran


  8-Bediüzzaman’ın Kamus-u Okyanus’u Bab-üs Sin’e kadar ezberlediği yer neresidir?


  a-Tillo


  b-Nurşin


  c-Şirvan


  d-Urfa


  e-Ohin


  9-Üstad’ın, zulümden vazgeçmesi için nasihat etmek üzere yanına gittiği zat kimdir?


  a-Mustafa Paşa


  b-Şeker Ağa


  c-Van Valisi Tahir Paşa


  d-Fettah Bey


  e-Kör Hüseyin Paşa


  10-Üstad’ın bir teberrük olarak en son dersini aldığı zat kimdir?


  a-Sıbgatullah Arvasi


  b-Şeyh Muhammed Ziyaüddin


  c-Şeyh Muhammed Küfrevi


  d-Şeyh Alaaddin-i Nurşini


  e-Şeyh Fehim Arvasi


  11-Üstad’ın Van’da konağında kaldığı ve çok hürmet gördüğü zat kimdir?


  a-Ömer Paşa


  b-Cevdet Paşa


  c-Tahir Paşa


  d-Tahsin Paşa


  e-Halil Paşa


  12-Üstad’ın Meşrutiyet sırasında arkadaşları ile kurduğu cemiyetin ismi nedir?


  a-İttihad Ve Terakki Cemiyeti


  b-İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti


  c-Hilal-ı Ahmer Cemiyeti


  d-Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti


  e-Cemiyet-i Etfal


  13-Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın Meşrutiyet senelerinde, kurtuluş için önerdiği beş kapıdan biri değildir?


  a-Kalplerin birleşmesi


  b-Maarifin geliştirilmesi


  c-Avrupa’ya teknik elemanların gönderilmesinin hızlandırılması


  d-Çalışmanın teşviki


  e-Sefahatin terki


  14-Bediüzzaman hazretleri hangi padişah ile Kosova’ya gitmiş ve Şarkta bir üniversite açılmasını istemiştir?


  a-Vahidüddin Han


  b-Sultan Reşad


  c Sultan Beşinci Murad Han


  d-İkinci Abdülhamid Han


  e-İkinci Abdülaziz Han


  15-Birinci Dünya Savaşında, üstadın Ruslarla çarpışmak için kurduğu gönüllü alayının ismi nedir?


  a-Kara Kalpaklılar


  b-Kuvva-i İnzibatiye


  c-Keçe Külahlılar


  d-Hamidiyye Alayları


  e-Müdafaa-i Vataniye Birlikleri


  16-Aşağıdakilerden hangisi, üstadın Şam Hutbesinde zikrettiği içtimai hastalıklarımızdan biri değildir?


  a-Ümitsizlik


  b-Doğruluğun ölmesi


  c-Şahsi menfaatlere himmetlerin teksifi


  d-Ağır Vergiler


  e-Çeşit çeşit olan istibdatlar


  17-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi Eski Said’den Yeni Said’e dönüşümde rol oynayan eserleri gösterir?


  a-Fütuh-ul Gayb-Mektubat


  b-Mesnevi- İhya


  c-Hüccetullahil Baliga- Kimyayı Saadet


  d-Marifetname- Şifa-yı Şerif


  e-Tenbihül Gafilin-El Bidaye ven Nihaye


  18-Bediüzzaman Rusya’da esarette hangi şehirde kaldı?


  a-Petersburg b-Culfa c-Kosturma d-Kiev e-Astrahan


  19-Üstad, esaret dönüşü hangi kuruma aza olarak tayin edildi?


  a-Medresetül Kudat


  b-Sahn-ı Seman medreseleri


  c-İstanbul Dar-ül Fünunu


  d-Medresetüz Zehra


  e-Dar-ül Hikmet-il İslamiyye


  20-Bediüzzaman’ın, İstanbul’da işgalci İngiliz yönetimi aleyhine kaleme aldığı eser hangisidir?


  a-Hücumat-ı Sitte


  b-Esille-i Sitte


  c-Divan-ı Harbi Örfi


  d-Sünahat- Tuluat-İşarat


  e-Hutuvat-ı Sitte


  21-Mustafa Kemal Paşa, Üstad hakkında nasıl bir tavsifte bulunmuştur?


  a-Kahraman Hoca


  b-Nadire-i cihan


  c-Seyda


  d-Hocaefendi hazretleri


  e-Üstad-ı mükerrem


  22-Bediüzzaman’ın Burdur’a nefyinde kaleme aldığı eserin ismi nedir?


  a-Nur Çeşmesi


  b-Zülfikar


  c-Nur Aleminin Bir Anahtarı


  d-Nur’un İlk Kapısı


  e-Küçük Sözler


  23-Burdur Valisine; “Bediüzzaman’dan zarar gelmez, ilişmeyiniz, hürmet ediniz” diyen zat kimdir?


  a-Refet Bele Paşa b-Nureddin Paşa c-Kazım Karabekir d-Ali Fuat Paşa e-Fevzi Çakmak


  24-“Zalimler için yaşasın Cehennem” sözü ne zaman söylenmiştir?


  a-Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa ile görüştüğünde


  b-Rus Kumandanı ile karşılaştığında


  c-Divan-ı Harbi Örfide beraat sonrası


  d-Afyon Hapsinde


  e-Vefat etmeden önce


  25-Üstadın doğduğu, Medresetüz Zehra’nın temelini attığı ve vefat ettiği şehirlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?


  a-Van-Bitlis-Urfa


  b-Bitlis-Tiflis-Van


  c-Bitlis-Isparta-Urfa


  d-Bitlis- Van- Urfa


  e-Bitlis-İstanbul-Isparta


  1-Üstad “yarım ümmi” olduğunu ifade eder Bu ne demektir?


  a-Hattı okunaklı ve yazısı hızlı olmayan


  b-Zar zor okuyabilen


  c-Okuyabilen fakat yazamayan


  d-Latince okuyup yazamayan


  e-Harekesiz yazıları okuyamayan


  2-Risale-i Nur’un ilk intişarı zamanında eser ve mektupları bir yerden bir yere ulaştıran gönüllülere ne ad verilmiştir?


  a-Şakird


  b-Mübarekler heyeti


  c-Gül fabrikası


  d-Nur fabrikası


  e-Nur postacıları


  3-Üstad’ın “Risale-i Nur’un bir medresetül zehrasıdır” dediği şehir hangisidir?


  a-Afyon b-Van c-Isparta d-Eskişehir e-Kastamonu


  4-Üstad’ın doğumundan yüz sene önce dünyayı şereflendiren müceddid kimdir?


  a-Abdülhalık Gucduvani


  b-Mevlana Halid-i Bağdadi


  c-İbn-i Abidin


  d-İmam Alusi


  e- Şah Veliyullah Dehlevi


  5-Üstad Denizli hapsinde hangi eseri kaleme almıştır?


  a-El Hüccetüz Zehra


  b-Ayetül Kübra


  c-Münacat


  d-Meyve Risalesi


  e-Hakikat Nurları


  6-Mustafa Kemal Paşa’nın üstada ettiği teklif nedir?


  a-Risalelerin diyanetçe bastırılması


  b-Doğu illerinin umumi vaizliği


  c-Diyanet İşleri Başkanlığı


  d-Medreseleri ıslah işini üzerine alması


  e-Kur’an meali yazması


  7-“Ben üç cihetle…yım” Bediüzzaman Üstad üç cihetle hangi şehirli olduğunu söylüyor?


  a- Van b-Bitlis c-Urfa d-Isparta e- Kastamonu


  8-Aşağıdakilerden hangisi hasım cephenin hizmet ehline hücum yollarından biri değildir?


  a-Korku vermek


  b-Hizmetin başındakilerinin kusurlarını teşhir


  c-Aradaki dayanışmayı kırmaya çalışmak


  d-Üstadlarını ihanetlerle gözden düşürmeye çalışmak


  e-Görmezden gelerek zamanla unutulmasına çalışmak


  9-Üstad girdiği hapishaneleri hangi isim ile vasıflandırmıştır?


  a-Medrese-i seyyare


  b-Mekteb-i Nuriye


  c-Medrese-i Yusufiye


  d-Maphushane-i Talimiyye


  e-Mekteb-i İrfaniyye


  10-Üstadın girdiği hapisler hangisinde doğru sıralanmıştır?


  a-Eskişehir- Emirdağ- Afyon


  b-Denizli-Barla-Afyon


  c-Eskişehir- Denizli- Afyon


  d-Barla- Kastamonu- Emirdağ


  e-Burdur- Eskişehir- Isparta


  11-Aşağıdakilerden hangisi üstadın mahkemelerde suçlandığı asılsız iddialardan değildir?


  a-Tarikatçılık


  b-Emniyeti ihlal edebilir olma


  c-Cemiyet teşkili


  d-Tesettürü savunmak


  e-Yurtdışından yardım almak


  12- Üstad hangi eseri münasebeti ile 1952’de İstanbul’da mahkeme önüne çıkmıştır?


  a-Tesettür Risalesi


  b-Gençlik Rehberi


  c-Hizmet Rehberi


  d-Hakikat Nurları


  e-Hikmet-ül İstiaze


  13-Üstadın asayiş ve emniyeti korumayı esas alan yapıcı hizmet metoduna ne ad veriliyor?


  a-Tarik-ı aczimendi


  b-Müsbet hareket


  c-Kudsi hizmet


  d-Selefi hareket


  e-Şefkat hizmeti


  14-Üstadın aşağıdaki talebelerinden hangisi hayattadır?


  a-Hüsnü Bayram


  b-Zübeyir Gündüzalp


  c-Mehmed Feyzi Pamukçu


  d-Hüsrev Altınbaşak


  e-Bayram Yüksel


  15-Üstad hangi tarihte Hakkın rahmetine kavuştu?


  a-12 Mart 1961


  b-15 Eylül 1961


  c-23 Nisan 1958


  d-23 Mart 1960


  e-20 Mart 1960


  16-Aşağıdakilerden hangisi üstadın ikamet buyurduğu yerlerden biri değildir?


  a- Eskişehir b-Kütahya c-Afyon d-Denizli e-Emirdağ


  17-Aşağıdaki zevattan hangisi üstadın arkadaşlarından değildir?


  a-Mehmed Akif b-Ziya Gökalp c- Mustafa Sabri Efendi d-Elmalılı Hamdi Efendi e-Urfalı Şeyh Saffet Efendi


  18- Bediüzzaman ne demektir?


  a- Zamanın eşsizi


  b- Zamanın bid’atı


  c- Zamanın kahramanı


  d-Zamanın yazarı


  e- Hiçbiri


  19- Üstadın Doğuda kurmayı tasavvur ettiği Üniversiteye 19 bin altın veren Osmanlı hükümdarı kimdir?


  a-İkinci Abdülhamid


  b-Mehmed Reşad


  c- Beşinci Murad


  d-Vahidüddin


  e-İkinci Abdülaziz


  20- Tarihçe-i Hayatın içinde tamamı olan iki risale hangileridir?


  a-Meyve Risalesi- El Hüccetüz Zehra


  b-Ayetül Kübra-Telvihat-ı Tis’a


  c-Nur’un İlk Kapısı- Nur Aleminin Bir Anahtarı


  d-Ayetül Kübra- Münacat


  e- Küçük Sözler- Haşir Risalesi


  21- “Ben ekmeksiz yaşarım, … yaşayamam” Bediüzzaman


  Boşluğu doldurunuz?


  a- Çaysız b-Kitapsız c-Hürriyetsiz d- Böreksiz e- Zübeyirsiz


  22-Üstad gençliğinde, Ömer paşanın hanesinde harama nazar etmemesini nasıl izah ediyor?


  a- İlmin izzetini muhafaza


  b- Kabri keşfetmesi


  c- Günahların zehirli bir bala benzemesi


  d- Ömer Paşaya saygısı


  e- Pek dışarı çıkmaması


  23-Afyon Hapsinin meyvesi hangisidir?


  a- El Hüccetüz Zehra


  b- Haşir Risalesi


  c- Ene Risalesi


  d- Ayetül Kübra


  e- Meyve Risalesi


  24-Üstadın iki takım külliyat hediye gönderdiği Diyanet İşleri Reisi kimdir?


  a- Ömer Nasuhi Bilmen


  b-Ahmed Hamdi Akseki


  c-Hasan Hüsnü Erdem


  d-Hasan Fehmi Başoğlu


  e-Rıfat Börekçi


  25-1950’lerde Türkiye’ye gelip Bediüzzzamanla görüşen ve yüksek takdirlerini bildiren Hindistanlı İlahiyat Fakültesi dekanı kimdir?


  a- İhsan Sabir


  b-Ali Ekber Şah


  c- Zafer Afaq Ansar


  d-Habiburrahman Şakir


  e-Muhammed Hamidullah

  http://www.mumsema.com/risale-i-nur/...niz-teste.html
  çok hoşuma gitti buradaki testler
  Risale-i Nur'dan okuduklarım tam olarak aklımda kalmıyor tabii çok okumak gerek ama böyle yöntemler de yardımcı olur düşüncesindeyim
  Risale-i Nurlarla ilgili böyle testler var mı sitelerde?
  Yok ise buradaki kişiler için böyle testler hazırlamak zor birşey olmasa gerek
  Konu elff tarafından (26.01.09 Saat 22:21 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur Elanur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  60

  Standart

  paylaşım için sağol kardeşim Allah(c.c) razı olsun, hemen linke baktım ve bilemediğim birçok şeyin olduğunu gördüm
  Ene abdüke'l aciz...

 3. #3
  Gayyur katre_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  59

  Standart

  bilemediğim birçok şeyin olduğunu gördüm
  bende

  paylaşım için sağol kardeşim Allah(c.c) razı olsun
  Amin.. Allah(c.c) yapanlardan ve yapacak olanlardan
  Razı olsun...

 4. #4
  Gayyur katre_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  59

  Standart

  Arkadaşım bana testler verdi, fakat karalanmış..Bende onları tarayıcıdan tarayıp worde çevirip düzenliyorum.. Daha çözmeye başlayamadım ama düzenlediğim ilk testi sizlerle paylaşıyim...Cevaplarını sonra vereceğim..Kolay gelsin..Zaten size kolay gelir.

 5. #5
  Gayyur katre_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  59

  Standart

  1-) “Kainatta meydana gelen her türlü tahribatın enkazını cenazelerin ve nebatatın enkazını kaldıran ve bunları temizleyip tanzim eden” Allah’ın ismi Azam’ı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-) Hayy b-) Kayyum c-) Adi d-) Kuddüs

  2-) Hangi şartla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmez?

  a-) Beşerin bulaşık eli karışmak şartıyla
  b-) Beşer israfsız ve iktisadlı olmak şartıyla
  c-) Beşer temiz ve nezafetli olmak şartıyla
  d-) Kainatta tanzif venezafet bozulmadıkça

  3-) “Bir memlekette iki padişah bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa; o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi, en edna vazifedar bir adam, o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki ; hakimiyetin en esaslı
  hassası, elbette ……………. dir”
  Noktalı yere ne gelmelidir?

  a-) Ehadiyet ve Vahidiyet
  b-) İstiklal ve İnfirad
  c-) Vahdet ve Hakimiyet
  d-) Ferdiyet ve Hakimiyet

  4-) Efendimiz’in (sav) şefaati altına girip nurundan istifade etmenin ve zülumat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi nedir?
  a-) Muhabbetullah
  b-) La ilahe illallah demek
  c-) Sünnet-i seniyye’ye ittiba
  d-) Haşyetullah

  5-) Hz.Yunus İbn-i Meta Ala Nebiyyine ve Aleyhisselatti Vessalamın Kıssa-i meşhuresi için aşağıdaki ifadelerden hangisinden bahsedilmemiştir?

  a-) En azim bir münacattır.
  b-) Hz. Yunus(as)’ın birinci vaziyetinden daha müthiş vaziyetteyiz.
  c-) Hem te’sirli, hem mücefreb bir sabır kahramanı olması.
  d-) Bir münazarada, hasımın haksız ve yanlış olduğuna memnun olduğunda

  6-) Hayat nedir? Mahiyeti ve vazifesi nedir? Suali Allah’ın(cc) hangi isimlerinin cilve-i azamındadır?
  a-) İsm-i Hayy ve Kayyum
  b-) İsm-i Ferd ve Kuddüs
  c-) İsm-i Adi ve Hakem
  d-) İsm-i Hayy ve Muhyi

  7-) İsar hasleti nedir?

  a-) Müslüman kardeşinin ayıbını örtmeye denir.
  b-) Amellerde Rıza-i İlahiyi esas tutmaktır.
  c-) Sahabenin gtzei ahlakımn tümüne denir.
  d-) Ücret ve mükafatta başkasını, kendi nefsine tercih etmektir.


  8-) Hz.Ali’nin(r.a) bizlere olan iltifatı aşağıdakilerden hangisinde ver alrmştır?

  a-) Ercuze
  b-) Kaside-i Burde
  c-) Futuh-ul gayb
  d-) Hamidiye

  9-) Allah’ın Gaffar ismi neyin varlığını iktiza eder?
  a-) Acizliğin
  b-) Fakirliğin
  c-) Hastalıkların
  d-) Günahların

  10-) İnsanın üç vecihle hastalıklara ve musibetlere karşı şikayet etme hakkı yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

  a-) Şu dar-ı dünya meydanı ücrettir.
  b-) Hayat musibetlerle tasaffi eder, kemal bulur terakki eder.
  c-) Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mahzar ediyor. İnsanı bir model yapmış, keser biçer.
  d-) Bu dünya lezzet, mükafat ve ücret yeri değildir.

  11-) Musibet zamanı niçin uzundur?

  a-) Sıkıntılı olduğu için
  b-) Hayati bir netice verdiği için
  c-) Ruhi hayatta derin tesirler icra ettiği için
  d-) İnsanoğlunun aciz olmasından

  12-) Peygamberimiz’ in (s.a.v) temessük ettiğimizde necat bulacağımızı müjdelediği iki şey nedir?

  a-) Kur’an ve Cihat
  b-) Ümera —Ulema
  c-) Kur’an ve Ali Beyt
  d-) Kur’an —Şeriat

  13-) “Merkez ve payitahtı hükümette, çarşı içinde, gündüzde ahalinin gözleri önünde, gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeden büyük bir adamın açık bacaklı karısına biifiil
  sarkıntılık etmesi aleyhinde olanların yüzlerine bir şamar vuruyor.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a-) Mücazat
  b-) Tesettür
  c-) Cehennem
  d-) Polis

  14-) Şu kainatın en ehemmiyet1i gayesi... Hem en büyük neticesi... Hem en parlak nuru...
  Hem en latifmayesi... Hem gayet süzülmüş hülasası... Hem en mükemmel meyvesi... Hem en yüksek kemali... Hem en güzel cemali... Hem en güzel zineti... Hem sırrı vahdeti nedir?

  a-) Furkan
  b-) İman
  c-) Hayat
  d-) Camidat

  15-) Tabiat risalesinde kullanılan mantık hangisidir?

  a-) Karşı fikirlerin muhaliyetini misallerle izah.
  b-) Alternatifleri muhal göstermek, sonra şüpheleri izale etmek.
  c-) Şüpheleri izale etmek, sonra hakikati haykırmak.
  d-) Hakikati bütün vuzuhuyla beyinlere aktarmak.

  16-) “Ukde-i hayatiye” nin manası aşağıdakilerden hangisidir?

  a-) Hayatın kaidesi
  b-) Hayatın kademeleri
  c-) Hayatın sonu
  d-) Hayatın düğümü

  17-) “ Masiva” kelimesinin manası aşağıdakilerden hangisidir?

  a-) Allah’tan başka her şey
  b-) Allah’ın sevdiği şeyler
  c-) Allah’ın eşsiz kuvveti
  d-) Allah’ın sıfatları

  18-) “Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsi hakikate başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız ………………‘ye feda olan başlar, zındıkaya teslim- silah etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşallah.” Boşluğa uygun kelime ile doldurunuz.

  a-) Hakikat-i Kur’ aniye
  b-) Risalet-i Ahmediye
  c-) Mucizat-ı Ahmediye
  d-) Esma-i İlahi

  19-) Menfi ibadet nedir?

  a-) Namaz kılmak
  b-) Oruç tutmak
  c-) İbadet etmek
  d-) Hastalıklar ve musibetlerle zaafını ve aczini hissedip Rabbi Rahime iltica etmek.

  20-) Aşağıdakilerden hangisi insanın mükellef olduğu sabır çeşitlerindendir?

  a-) Masiyette sabır
  b-) Musibette sabır
  c-) Taatte sabır
  d-) Hepsi

 6. #6
  Gayyur katre_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  59

  Standart

  21-) “İşte o zamanlarda İmam-ı Rabbaninin hükmünü bilmühaşede tasdik ettim.” Üstadımızın böyle bir müşahedei tasdik ettiği risale hangisidir?

  a-) Şefkat Tokatları Risalesi
  b-) Tesettür Risalesi
  c-) Tabiat Risalesi
  d-) Mirkatüs Sünne Risalesi  22-) Hz. Yunus (as) ‘u yutan balık ve O’nun atılmış olduğu denizin dehşetinden yüz derce daha dehşetli olduğu anlatılan günümüzün balığı nedir?

  a-) Küre-i zemin
  b-) Fırtınalı gece
  c-) Heva-i nefs
  d-) Cevr-i sema

  23-) Üstadımız’ın (r.a.) “ benim zamanımda gelse Risale-i Nur’u, ben O’nun
  zamamnda gelseydim ‘yı yazardım “ dediği zat ve O’nun eseri aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a-) Atabet’ül Hakayık — Ahmed Yesevi
  b-) Mevlana — Mesnevi
  c-) Abdülkadir Geylani — Gaybiarın Keşfi
  d-) Safahat — Mehmet Akif Ersoy

  24-) Bediüzzaman Said Nursi …… yılında, …… ‘nın kazasına bağlı, ……nahiyesinin ……köyünde dünyaya gelmiş ve …… ‘da Şanlıurfa’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

  a-) 1876 —Tiflis—Hizan—Isparta—Nurs—23 Mart 1983
  b-) 1876 - Bitlis - Hizan — İsparit — Karaca —23 Mart 1934
  c-) 1876 — Bitlis — Hizan — İsparit — Nurs — 23 Mart 1960
  d-) 1856 —Van—İzan Istinye —Nurs —23 Mart 1960

  25-) Rızık, ………. ve ………. ile makusen mütenasiptir. Boşluklara gelebilecek olan en uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
  a-) iktidar, güç
  b-) para, iktidar
  c-) iktidar , ihtiyar
  d-) güç, para

  26-) Efendimiz (SAV) ‘in “her nebinin nesli kendindendir; Benim neslim ‘dendir.” dediği zat kimdir?

  a-) Hz. Ömer
  b-) Hz. Ebubekir
  c-) Hz. Osman
  d-) Hz. Ali

  27-) 1. Dünya Savaşı’nda ve at sırtında yazılan risale hangisidir?

  a-) Lem’alar
  b-) İşaretü’l İcaz
  c-) Sözler
  d-) Mektubat

  28-) Fennen ve hikmeten sabittir ki feza-i alem nihayetsiz bir boşluk değil dedikleri madde ile doludur. Bu madde aşağıdakilerden hangisidir?

  a-) Hava
  b-) Nur
  c-) Atom
  d-) Esir

  29-) Sefer eden adam namazını kasreder.” Nedir , ne demektir?

  a-) Dini hükümdür , yolculuk yapan sünnetleri terkeder.
  b-) Atasözüdür, yola çıkan namazını unutur.
  c-) Dini hükümdür , yolculukfa farzı kısa kılmaktır.
  d-) Darb-ı meseldir , yol insanı namazdan uzaklaştırır.

  30-) Peygamber Efendimiz (SAV)’in Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin’e karşı gösterdiği fevkalade ehemmiyet ve şefkatin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  a-) Şah-ı Geylani gibi çok mehdi misal nübüvvetin emanetçisi olan zatların hesabına şefkat göstermesi
  b-) Onların nurani silsilesinden gelen Zeyne’l Abidin, Cafer-i Sadık gibi zatların hesabına şefkat göstermesi
  c-) Yalnızca cibilli bir şefkat ve akrabalık hissinden dolayı şefkat göstermesi
  d-) Efendimiz (SAV)’in nurani bakışıyla gelecekteki kutupların hesabına şefkat
  göstermesi

  31-) Minhacü’s Sünne ne demektir?

  a-) Nur yolu
  b-) Din yolu
  c-) Hak yolu
  d-) Sünnet yolu

  32-) Hz. İsa (as) İncil’in bir yerinde der ki; “ben gidiyorum , ta Alemin Reisi gelsin” O reis kimdir?

  a-) Efendimiz (SAV)
  b-) Hz. Musa
  c-) Hz. Davud
  d-) Hz. Süleyman

  33-) Hz. Yunus(as) ‘ ın dilinden düşürmediği münacatı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-) Rabbi inni messeni ed durrü ve ente erhamürrahimin
  b-) La ilahe illa ente subhaneke inni küntu minezzalimin.
  c-) Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi azim
  d-) Rabbiğfil verham ve ente errahürrahimin.

  34-) “Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunana zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-yi kimyeviyeye mahzar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. 0 on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette bin bozulmuş, çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir.” Üstad Hazretleri bu örneği, aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplamak için vermiştir?

  a-) Insanların her vakit şeytandan Allah’a sığınmalarının hikmeti nedir?
  b-) Delalet yolu neden kolay ve tahrip edicidir?
  c-) Kur’an’da küfre giden insanların binlerce cinayet işlemiş gibi tehdid edilmesinin hikmeti nedir?
  d-) Şeytanın icadından dolayı çok insanın küfre girmesi Allah’ın rahmetiyle açıklanabilir?

  35-) Efendimiz (sav) sünnetinin menbaı üçtür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

  a-) Akvali
  b-) Ef’ali
  c-) Ahvali
  d-) İstida-i
  36-) Aşağıdakilerden hangisi sahabe-i Kiramın Tevrat ve İncil’de geçen vasıflarından değildir?

  a-) İbadette derinleşmeleri
  b-) Çok secde etmeleri
  c-) Cihada memru olmaları
  d-) Allah ve Resulleri çok sevmeleri

  37-) Seyfullah lakabını taşıyan sahabe efendimiz kimdir?

  a-) Hz. Ali
  b-) Amr bin As
  c-) Hz.Hazma
  d-) Halid bin Velid

  38-) “Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derecei hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir dairei hayat, alemi nur bulursun.” Üstad Hazretlerine göre paragrafta bahsi geçen nur aleminin anahtarı olan, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden, kalbe daima söyletmek gereken söz hangisidir?

  a-) Besmele
  b-) Tekbir
  c-) Kelime-i Tevhid
  d-) Subhanallah

  39-) İlk altı lemada akşam ve yatsı arasında 33’er defa okunması çok faziletli olan ayetlerden söz edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden değildir?

  a-) Allah bize yeter.O ne güzel vekildir.(Al-i İmran)
  b-) Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. (Enbiya)
  c-) Buna rağmen aldırmaz yüz çevirirlerse, Ey Resulüm! Deki Allah bana yeter. Ondan
  başka İlah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü 0, büyük Arşın, muazzam
  hükümranlığın sahabidir. (Tevbe)
  d-) Biz Allah’a aidiz ve vakit geldiğinde elbette O’na döneceğiz.(Bakara)

  40-) Her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ömür ise fanidir. Üstad Hz. Bu fani ömrü bakiye çevirmenin çaresi olarak 3. Lem’a’da neyi ifade etmektedir?

  a-) Her şeyi Allah Rızası için yapmak.
  b-) Ömrümüzü ibadetle geçirmek.
  c-) Günahları istiğfar i1 imha etmek.
  d-) Mecazi mahzuplara gönül bağlamamak.

 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  1. D şıkkı Kuddüs ismi

  2. A şıkkı Beşerin bulaşık eli karışmaMAk şartıyla.....  Cevabı Bul , Sorunu Sor
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Gayyur katre_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  59

  Standart

  Cevaplar

  1-D 2-A 3-A 4-C 5-C 6-D 7-D 8-A 9-D 10-A 11-B 12-C 13-B 14-B 15-B 16-D 17-A 18-A 19-D 20-D 21-D 22-C 23-B 24-C 25- A 26-D 27-B 28-D 29-C 30-C 31-D 32-A 33-B 34-D 35-D 36-D 37-D 38-C 39-D 40-A

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 2. Risale-i Nur Testleri Sözler 1-3-4
  By OsmanYukselSerdengecti in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 19.01.09, 06:57
 3. ÖSS Sınavanda Hangi Testleri Yapmam Gerekiyor.
  By beylikdüzü73 in forum Eğitim
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.06.08, 18:11
 4. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0