+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 59

Konu: Risale-i Nurların Hizmet Düsturları

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Risale-i Nurların Hizmet Düsturları

  Üstad hazretleri Risale-i Nur hizmetinin(Mesleğinin) hizmet esaslarını özellikle Lahika mektuplarında göstermiştir.Bu manada Risale-i Nurlarda çok yerlerde düsturlar vardır.Bir kısmını aşağıya alalım ve bu konu başlığı altında "Risale-i Nurların Hizmet Düsturlarını" paylaşmaya çalışalım inşallah.Tüm kardeşlerimizin katkılarını bekliyoruz.
  • Yalnız bunu ihtar ediyorum ki, mesleğimiz, sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için, hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibarıyla mecburuz.(Kastamonıu Lâhikası - Mektup No: 162)
  • Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir.(Yirmi Birinci Lem'a)
  • Yirmi Birinci Lem'ada kardeşlerine verdiği öğütlerden birinci düstur: "Amelinizde rıza-i İlâhî olacak, maddî menfaat fikri olmayacak." Bu yazılarda, "Ben, sofî değilim," "Mesleğimiz tarikat değildir." "Hubb-u câh ve nazarı kendine celb etmek, ruhî bir marazdır. Buna gizli bir şirk denir." "Eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı, makam bir olurdu; o makama çok namzetler olurdu. Mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz..." (Emirdağ Lâhikası (1) - Mektup No: 4)
  • Halbuki mesleğimiz, müsbet hareket etmektir. Değil mübareze, belki başkaları düşünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor.(Kastamonıu Lâhikası - Mektup No: 157)
  • Madem mesleğimiz âzamî ihlâstır; değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da verilse, bâki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek âzamî ihlâsın iktizasıdır. (Emirdağ Lâhikası (2) - Mektup No: 151)
  • Ve mesleğimiz , terk-i enâniyet ve uhuvvet olmasından, (On Üçüncü Şua)
  • Kur'ân-ı Hakîmin sırr-ı hakikatiyle ve i'câzının tılsımıyla, benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idam-ı ebedîsinden iman-ı tahkikî ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir.(Emirdağ Lâhikası (1) - Mektup No: 12)
  • Evet, mesleğimiz şükürdür. Ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir. (Zühretü'n-Nur)
  • Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur'ân bizi men ediyor.(Tarihçe-i Hayat - Isparta Hayatı)
  • Hem mesleğimiz hıllet ve uhuvvet olduğundan, şahsiyet ve enaniyet cihetinden bir rekabet olmaz.(Tarihçe-i Hayat - Denizli Hayatı)
  • Mesleğimiz, bu zamanda hakka hizmet, bütün bütün terk-i enaniyetle olabileceğini kat'î kanaatimiz olduğu gibi, yirmi senedir nefs-i emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş.(Sikke-i Tasdik-i Gaybî)
  • Biz, insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsn-ü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibarıyla cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve câzibedar bir hodfuruşluk olan tarihlere şâşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise, Nurun bir esası ve mesleği olan ihlâsa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, bilâkis şahsımız itibarıyla ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'ân'ın feyzinden gelen ve i'câz-ı mânevîsinin lemeatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir mânevî kerâmâtını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlûp ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i İlâhiyeden bekliyoruz.(Emirdağ Lâhikası (1) - Mektup No: 145)
  • Mesleğimiz tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lâzım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âli hakikatler kaybolmasına vesile olur.(Kastamonıu Lâhikası - Mektup No: 49)
  • Nur Risalelerini okuyanlara mürid ve tarikat diye beni tarikat dersi vermekle itham ediyor. Halbuki beni tanıyanlar biliyorlar ki, mahkemelerde de sabit olduğu gibi, ben tarikat dersi değil, imanın, Kur'ân'ın hakikatlerini ders veriyorum. Dersimi dinleyenlere Nur talebesi denir.Mesleğimiz tarikat değil, imanın hakikatleridir.(Emirdağ Lâhikası (2) - Mektup No: 118)
  • Mesleğimiz ise, ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve sünnet-i Peygamberîyi ihyâ etmektir.(Divan-ı Harb-i Örfî)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale-i Nur Mesleği ve Vazifeleri
  • Risale-i Nur'un davası,memleketi ve alem-i islamı alakadar eden külli bir hadisedir.
  • Risale-i Nur insana en büyük davayı kazandırıyor.O dava ise iman davasıdır.
  • Risale-i Nur dağlar kadar büyük,umumi bir tahribatı tamir ediyor.
  • Risale-i Nurun gayesi iman kurtarmaktır ve rıza-i ilahidir.
  • Risale-i Nur küfr-ü mutlakı kırıyor.
  • Risale-i Nur yalnız imani dersi değil;içtimai ders de verir.
  • Risale-i Nur,islamiyet ve vatan zararına olan her türlü cereyana karşı koyar.Vatan ve millete faydalı hizmetler görür.
  • Risale-i Nur,hürriyet,emniyet,adalet ve asayişi tahkiki imanla temin eder.
  • Risale-i Nur ıslah ve terbiye vazifesi de yapar.
  • Risale-i Nur dinsiz felsefe ile mücadele eder.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale-i Nur Mesleğinin Esasları
  • Risale-i Nur mesleğinin esası ihlas sırrına dayanır.
  • Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası,siyasi cereyanlara mani olmaya manidir.
  • Risale-i Nur,tasavvuf dairesine girmeden,doğrudan hakikate yol açar.
  • Risale-i Nur mesleğinde,imandan sonra en fazla takva ve amel-i salih esas tutulur.
  • Nur mesleğinde hakikat,sünnet,feraize dikkat ve büyük günahlardan çekinmek esastır.
  • İhlastan sonra en büyük esas sebat ve metanettir.
  • Mesleğimizin esası uhuvvettir.
  • Risale-i Nur'un bir esası da dostluk ve kardeşane arkadaşlık bağları kurmaktır.
  • Risale-i Nur mesleğinde benlik,enaniyet,şan,şeref,gösteriş ve makam sahibi olmak yoktur.
  • Nur mesleğinde iman ve Kur'an hizmet,maddi ve manevi hiç bir makama basamak yapılmaz.
  • Risale-i Nur mesleğinde âl-i Bety muhabbeti esastır.
  • Risale-i Nur mesleğinde insanların tevecühü istenilmez.
  • Mesleğimizde tahrip ve tecavüz yok,müdafaa ve tamir var.
  • Risale-i Nur'un mesleği madi ve manevi her şayden feragat mesleğidir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası,siyasi cereyanlara mani(Düzeltiyorum) olmaya manidir.
  Risale-i Nur mesleğindeki ihlas esası,siyasi cereyanlara tabi olmaya manidir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale-i Nur'un Hizmet Tarzı
  • Risale-i Nur,hizmette iman,hayat,şeriat sırasını takip eder.
  • Risale-i Nur,ikna metodunu kullanır.
  • İmani meseleler,mücadele tarzında anlatılmaz.
  • Risale-i Nur'un hizmetinde,şahsın vazifesi sadace tebliğdir;netice Allah'a aittir.
  • Risale-i Nur'da herkese ihtiyacı olanı vermek esastır.
  • Fenalığa iyilikle mukabale etmek esastır.
  • İman hizmeti hiç bir tarafgirliğe girmeden yapılır.
  • Din ve dine hizmet,dünya hayatına basamak yapılmaz.
  • Risale-i Nur,dini siyasete alet etmeye imkan vermez.
  • Risale-i Nur'un eğitim yerleri "Medrese-i Nuriye"lerdir.
  • Risale-i Nur,her evi bir "Medrese-i Nuriye" haline çevirir.
  • Risale-i Nur hizmette tarikat yolunu takip etmemiştir.
  • Risale-i Nur'u öğrenmek için muallimlere ihtiyaç yoktur.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  MnD
  MnD isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Gayyur MnD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  Trabzon
  Yaş
  27
  Mesajlar
  66

  Standart

  Allah her daim uygulayabilmeyi nasip etsin...

  Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 7. #7
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nur Mesleğinin Esasları
  • Risale-i Nur mesleğinin esası ihlas sırrına dayanır.
  Bir gün Üstad hz.leri,Kore'ye hizmet için,Bayram Yüksel aağabey'i gönderir.Ve -sanırım-Ceylan Çalışkan Ağabey'de ,üstad'a der ki:''Üstadım kore'ye daha çok okumuş,tahsilli birisini gönderseniz?..''..Bayram AĞABEY ilkokul mezunudur çünkü...Üstad da cevap olarak şunu der:''Mesleğimizde ihlas esastır.İhlasın derecesine göre muvaffakiyet olur''...

  Cümle orjinal olmayabilir,bir ders esnasında dinlemiştim.Yani ,şu makama gelelim,şu ilmi tahsil edelim,oralara gidelimden çok,imanı inkişaf ve ihlas ve nur mesleğinin esasları doğrultusundadır asıl hizmet...
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nur'un Hizmet Tarzı
  • Risale-i Nur'un eğitim yerleri "Medrese-i Nuriye"lerdir.
  • Risale-i Nur,her evi bir "Medrese-i Nuriye" haline çevirir.
  • Risale-i Nur hizmette tarikat yolunu takip etmemiştir.
  • Risale-i Nur'u öğrenmek için muallimlere ihtiyaç yoktur.
  Bir nur talebesinin her anı velayet anı gibi olur...Asrın cihadı,cihad'ı manevi olduğu için bir medreseyi yalnızca beklese ve süpürse,cihad-ı maddi farz-ı kifaye olduğu halde,cihadı manevi farz-ı ayndır...
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

  • İhlastan sonra en büyük esas sebat ve metanettir.
  • Mesleğimizin esası uhuvvettir.
  • Risale-i Nur'un bir esası da dostluk ve kardeşane arkadaşlık bağları kurmaktır.

  Risale-i nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki,bin seyyieyi affettirir.Haşirde,adalet-i ilahiye,hasenelerin seyyielere racih gelmesiyle affettiğine binaen,siz de hasenelerin rüchanına göre muhabbet ve af muamelesi yapmak lazımdır.Yoksa,bir seyyie ile hiddet etmek,sıkıntıdan gelen bir titizlik,bir asabilik ile zararlı bir hiddet,iki cihette zulüm olur...

  13.Şua
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ceylan Çalışkan Ağabey'de ,üstad'a der ki:''Üstadım kore'ye daha çok okumuş,tahsilli birisini gönderseniz?..''..Bayram AĞABEY ilkokul mezunudur çünkü...Üstad da cevap olarak şunu der:''Mesleğimizde ihlas esastır.İhlasın derecesine göre muvaffakiyet olur''...
  Hakikaten çok doğru bir ölçü.

  İman hizmetinde ihlasla söylenmiş sıradan bir söz ihlassız deha akıldan çıkmış şahane edebi çok sözden daha tesirli olduğuna defalarca şahit olmuşum.

  Oysa dünya mesleklerinde ölçü işi ehline vermektir. Uhrevi mesleklerde ihlas esastır.

  İşte bazı kardeşler bunu karıştırıyor. Uhrevi meslek olan Nur mesleğinde vazifeyi sınıflara ayırarak taksim ediyorlar.

  Ne diyelim Allah selamet versin.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmet Düsturları
  By hicap in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 21.11.11, 17:35
 2. Hizmet Düsturları
  By nura sevdalı in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 27.04.09, 10:54
 3. Risale-i Nurların Türkiye Geneli Tanıtılması
  By eroglu_oktay in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.07.08, 15:27
 4. Risale-i Nurların Yazılış Sırası Nedir?
  By Ahsen Nur in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 21.11.07, 13:12
 5. Risale-i Nur Meslek ve Meşrebinin Düsturları
  By gulsah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 72
  Son Mesaj: 16.06.07, 12:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0