+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Külliyattaki Eserlerin Icerikleri -Kisaca-

 1. #1
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart Külliyattaki Eserlerin Icerikleri -Kisaca-

  <O>>Forumda "Külliyat" diye arama yaptim, istedigim sonuca ulasamadim.</O>>
  <O>>(Bu konuda önceden yazilip cizilmis mi diye baktim, ayni konudan sürüyle olmasin diye....)</O>>
  <O>>
  </O>>
  <O>></O>>
  <O>>
  </O>>
  <O>>Siz kardeslerin destegiyle, külliyattaki eserlerin icerigini kisaca bilmek isterim.</O>>
  <O>>Belki tecrübelerinizden kisaca eklemeler yaparsiniz.</O>>
  <O>>
  </O>>
  <O>>Ben bazen hangisinden baslayacagimi bilemiyorum da...Veya hangi konuda hangi eseri inceleyecegime dair kisa bilgiler almak isterim.</O>>
  <O>>Ona göre eksik ve ögrenmek istedigim diger külliyat eserini satin alirim.Hepsini birlikte almaya maddi imkanim yok su anda.
  </O>>
  Konu halenur tarafından (13.03.08 Saat 11:52 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  <o></o>
  Sözler<o>></o>>
  Allah, kâinat ve insan münasebetlerinin, çağ?m?z anlay?ş?na hitap eden bir üslupla ve Kur'an'?n dürbünüyle anlat?ld?ğ?, "insan neden ibadete muhtaçt?r; kader nedir, insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yarat?ld?; Kur'an neden mucizedir?" gibi bütün ak?llar? hayrette b?rakan ve hiçbir felsefenin halledemediği suallerin cevab?n? ve insan?n imans?z yaşayamayacağ? gerçeğini ortaya koyan bu eser, Risale-i Nur Külliyat?'n?n en mühim eserlerindendir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Mektubât<o>></o>>
  Bu eserde günümüz insan?na yol gösteren mektuplar bulunmaktad?r. Kainattaki sürekli faaliyetin s?rr?, Tek Allah'a inanç (Tevhid), Peygamber (a.s.m.) mucizeleri, ?slamda reform, milliyetçilik, oruç gibi konularda zihinleri kurcalayan suallere verilen cevaplar ile Risale-I Nur Külliyat?'n?n en mühim eserlerindendir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Lem'alar<o>></o>>
  Gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşl?lara, ilim adamlar?na, han?mlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer ald?ğ? bu eserde Allah'?n varl?ğ?n?n kesin isbat?, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayat?n?n huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günah?n psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yollar? gibi konular ele al?nmaktad?r.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Şuâlar<o>></o>>
  Kainattan yarat?c?s?n? soran bir seyyah?n gözlemleri, bütün varl?klar?n dilinden tevhid delilleri; insan?n bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetlerinin izah? ve bu konuda Hadis-i Şeriflerin aç?klamas? gibi çeşitli konular?n yer ald?ğ? mühim bir eserdir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Mesnevî-i N&#251;riye<o>></o>>
  Risale-i Nur Külliyat?n?n bir çekirdeği, insana Rabbini tan?tan yollar?n, nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar?n, iman hakikatlerinin aç?klamalar?n?n yer ald?ğ?, Risale-i Nur Külliyat?'n?n fihristesi ve bir nevî fideliği addedilen bu eser Bediüzzaman'?n ilk eserlerindendir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  ?şârâtü'l-?'câz<o>></o>>
  Birinci dünya savaş? s?ras?nda cephede yaz?lan olağanüstü bir eser çağ?m?z insan?n?n ihtiyac? olan Kur'an'?n yepyeni yorumlar?, ince manalar?, ilimlerin keşfiyle anlaş?lan gerçekleri tesbit eden bu eser çeşitli tefsirlerde dağ?n?k bir şekilde işlenen s?rlar? aç?ğa ç?karan, Kur'an'?n mucize oluşunu bütün yönleri ile anlatan, Kur'an'?n nazm?ndaki vecizliği ve mucizeliğini ortaya koyan orjinal bir Kur'an tefsiridir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Asâ-y? M&#251;sâ<o>></o>>
  Kur'ani bir bak?ş aç?s? ile etraf?m?zdaki varl?klar? inceleyen bir eser. Ayr?ca, ibadet, gençlik, ölümden sonra diriliş ve âhiret inanc? ile dünyadaki mutluluk aras?ndaki ilişkiler de ele al?n?yor.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Barla Lâhikas?<o>></o>>
  Risale-i Nur'un Barla'da neşre başlad?ğ? dönemde ilk talebelerinin samimî hissiyat, kalbî ve ruhî istifadelerini dile getirdikleri mektuplar ve Bediüzzaman'?n bunlara verdiği cevaplar? içine alan bu eser Risale-I Nur yoluyla yap?lan iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodunu belirlemektedir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Kastamonu Lâhikas?<o>></o>>
  Nur müellifinin, Kastamonu'da talebeleri ile Nur'un inkişaf?, mahiyeti, iman hizmeti, talebelerin hizmet tarzlar? ve din düşmanlar? ile mücadele şekillerini konu edinen karş?l?kl? mektuplardan oluşan bu eser bilhassa yaz?ld?ğ? zaman itibariyle bir devrin iman ve Kur'an hizmetinin özeti ve içtimâî bir dersidir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Emirdağ Lâhikas?<o>></o>>
  Nur müellifinin, Emirdağ'da ikameti esnas?nda Isparta, Kastamonu, ?stanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ile Anadolu' da ki talebelerine hizmetleri ve onlar?n suallerine cevaben yazd?ğ? mektuplar iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî vechesini ortaya koymaktad?r.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Sikke-i Tasdîk-? Gaybî<o>></o>>
  Kur'an-? Kerim'in 33 âyetinin, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izah?n?n yer ald?ğ? bu eser Risale-i Nur Külliyat?n?n mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyetini ortaya koyan önemli bir eserdir.<o>></o>>
  <o>></o>>
  Tarihçe-i Hayat<o>></o>>
  Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin doğumundan vefat?na kadar olan yetişme tarz?n?, hizmetini, gayret, cehd ve fedakarl?ğ?n? sade bir üslupla ortaya koyan; Bediüzzaman'?n yaz? , mektup ve müdafaalar?ndan derlenmiş ve bizzat kendisi taraf?ndan tashih edilmiş çok k?ymetli ve önemli bir eserdir.<o>></o>>
  Münazarat<o>></o>>
  Yeni Asya Neşriyat'?n orijinal nüshas?na sad?k kalarak yeniden neşrettiği bu eserde hürriyet, meşrutiyet ve istibdad?n tarifi, mahiyeti, neticeleri; kalk?nmam?şl?ğ?n sebep ve çareleri; millet iradesinin hakimiyeti; devlet idaresine Şeriat?n nas?l tatbik edileceği; müslümanlar aras? birlik, bilhassa Kürt, Türk ve Arap milletlerini bir ve beraber olmaya mecbur k?lan zaruretler, gibi konular.
  <o>></o>>

  Muhakemat<o>></o>>
  Her cümlesi bir kaide derinliğini taş?yan eser Bediüzzaman'?n ilk eserlerindendir. Müslümanlar?n geri kal?ş sebepleri, bu sebepleri gidermenin çareleri; teknik gelişmelere ?slâmiyet ad?na karş? ç?kanlar?n durumu; zorluklar? ak?l yoluyla çözmekten hoşlananlar için bulunmaz bir kaynak olan Muhekemat, mant?kl? ve sağlam düşüncenin; doğru konuşup, doğru yazman?n ölçüleri gibi orjinal konular? ihtiva etmektedir.
  <o>></o>>

  Divan-? Harb-i Örfi<o>></o>>
  Hutbe-i Şamiye<o>></o>>
  Sünuhat<o>></o>>
  Hutuvat-? Sitte<o>></o>>
  Hizmet Rehberi<o>></o>>
  Beyanat ve Tenvirler<o>></o>>
  <o>> </o>>
  http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat<o>></o>>
  <o>> </o>>

 3. #3
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Rumuzat-? Semaniye

  (Yukaridaki siralama eksik kalmis)
  Konu halenur tarafından (13.03.08 Saat 12:40 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  SÖZLER:
  <o></o>
  -Besmelenin ehemmiyeti
  - Iman-bitmez hazine
  -Mantiki temsil ile ibadetin bitmez hazine oldugu tesbiti
  -Namazsiz insanin ne kadar zararda oldugu
  -Büyük günahlardan sakinmak
  -Nefis ve MALI Allah’a satmak, herseyi O’nun icin kullanmak
  -Insanin ve dünyanin mahiyetini izah eder (Hz. Ibrahim’e gönderilen suhuf)
  -Namazin 5 vakte tahsisi, 5 vakit namaz hakkindaki ayetlerin tefsiri
  -Öldükten sonra dirilmenin lüzumunu, ahiretin varligi güzel temsillerle izah eder

  (1. sözden 10. söze kadar…Devami gelecek insallah...Sizden de destek bekliyorum kardesler...Tüm külliyat yok bende...)

 5. #5
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Allah raz? olsun.Çok yararl? oldu.Selametle...

 6. #6
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Sözler: Icerigi, devami….<o></o>
  <o></o>
  11. Söz’den…20. Söz’e kadar..
  <o>> </o>>

  -Insanin mahiyeti (icyüzü, ASLI) ve kulluk vazifesi karsilastirilir, Allah’in tecelliyati
  -Kur’anin hikmet ve fazileti, felsefenin hikmeti ile mukayese ederek izah ve ispat
  -Kur’anin hikmeti, ayetlerle tefsirini tefsir eder
  -Gencligi dalalet ve sefahet ucurumuna düsmekten kurtaran imani meseleler
  -Kur’an ve hadisin hakikatlarinin kolay anlasilmasini kolylastiracak hususlar
  -Seytan ve melaikelerin carpismalari ile ayetler, Kur’an’in Allah’in kelami, Hz. Muhammed’in resulu oldugunu ispat eder
  -Allah’in tek ve yardimcisiz oldugunu, mekandan münezzeh olmakla beraber, heryerde hazir bulundugunu, sonsuz yüceligiyle herseye yakin oldugunu anlatan ayetlerin tefsiri
  -Dünya hayatinin icindeki ölüm elemini, nes’e ve kavusmak icindeki ayrilik alemini anlatan ayetlerin tefsiri..
  -Insanin nefsini söhret hirsi ve gururdan meneden ayetlerin, Allah’in yarattigi herseyin güzel oldugunu ifade eden ayetlerin, Resullah’in peygamberligini ilan eden ayetlerin tefsiri..
  -Resullah Efendimizin risaletini izah ve ispat eden kuvvetli bir risale (19. Söz)
  -Insanin kalbine seytanin attigi 3 mühim süpheyi izale eden ve Kur’an’in mucizeligini ispat eder (20. Söz, 1. Makam)
  -Peygamberlerin mucizelerini zikreden Kur’an ayetlerinin medeniyet ve teknoloji harikalarinin bir ipucu ve onlarin en mükemmel neticelerini gösterdigi izah ve ispati (20. Söz, 2. Makam)

  Konu halenur tarafından (13.03.08 Saat 13:11 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Kardesler, siraya dikkat edebilirseniz memnun olurum...Sözler'den 21. Sözden devam edebilirsek, iyi olur...Allah hepinizden razi olsun...

  Fakat siraya uymadan da, kendi görüsüne göre bir eserin icerigini buraya kisaca aktarmak isteyen, aktarabilir...

 8. #8
  Dost ikra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  20

  Standart

  allahraz? olsun
  medeniyet açmaksa bedeni hayvanlar bunlardan daha medeni.M . AKİF .ERSOY

 9. #9
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  21. Söz’den 30. Söz’e kadar:<o></o>
  <o>> </o>>
  -Namazin kiymeti ve faydasi
  -Seytanin kalbe verdigi vesvesenin ilacini gösteren recete
  -Allah’In Vahdeti ve Ehadiyetini bütün isim ve sifatlariyla ispat eden 22. Söz
  -Tevhidin hakikati, hakiki tevhid
  -Insanin, iman olmazsa hic kiymeti olmayan adi bir varlik haline düstügünü izah ve ispat eder
  -Cenab-i Hakkin Esma-i Hüsnasinin cilveleri hakkinda<o>></o>>
  -Kur’anin KIRK cihetle mucizeligini izah ve ispat eden bir tefsir<o>></o>>
  -Kadere, HAYIR ve serrin Allah’tan geldigine iman etmenin SIRRI
  -Ictihada dair ayetlerin tefsiri, cesitli mezheblerin bulunmasinin sebeplerini izah ve ispat eder.
  -Sahabe-i Güzin
  -Cennet ve cehennemin varligi ve lüzumu
  -Melaike ve ruhanilerle imanin SIRLARI ile ruhun bekasini ispat eder, Hasir ve Kiyametin vucud ve tahakkuklarini ispat eder
  -Insandaki „Ene“ mahiyetini anlatir.Tahavvülat-i zerrat olarak tabir edilen atomlarin ve moleküllerin muhtelif maddelerin tesekkülünde vazife görmelerinin mahiyetini izah eder.
  <o>> </o>>
  31. Söz’den itibaren:<o>></o>>
  -Peygamber Efendimizin Mi’rac mucizesinin hakikatini, lüzumunu ve tahakkukunu izah ve ispat eder
  -Cenab-i Hakkin Vahdaniyetini öyle ispat eder ki, sirk ve küfür yolunu bütün kainattan tard eder.Vahdet ve Ehadiyet-i Ilahiyeye dair gelen süphe ve itirazlari kat’i bir sekilde reddeder; ehl-i dalalet ve ehl-i hidayetin dünya hayatina bakis acilarini izah eder
  -Herseyde Cenab-i Hakka acilan bir pencere bulundugunu izah eden, bunun otuz üc nümunesini gayet mükemmel bir surette gösteren Otuz &#220;c pencereli bir saray hükmünde harika bir risaledir.
  <o>> </o>>
  LEMEAT:<o>></o>>
  Nazma benzer sekilde kaleme alinmis, Risale-i Nur Külliyatinin cekirdegi hükmünde olan bir risaledir.<o>></o>>

 10. #10
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  SÖZLER'in kisa kisa icerikleri bitti.

  Külliyattan baska bir eserin icerigini yazmak isteyenler devam edebilirler.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Külliyattaki Uhuvvetle Alakalı 22. Mektup'la Bağlantılı Yerler
  By abluka in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.04.08, 18:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0