+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Risale-i Nur'un Neden Bahsettiğini Özet Olarak Söyleyebilir Misiniz?..

 1. #1
  Pürheves PINAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  285

  Post Risale-i Nur'un Neden Bahsettiğini Özet Olarak Söyleyebilir Misiniz?..

  Risale-i Nur' un Neden Bahsettiğini Özet Olarak Söyleyebilir Misiniz.?

  Değerli Kardeşimiz;

  Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazdığı bir Kur’an tefsiridir.
  Müellif, Kur’an-ı Kerimi baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce
  İşaratu’l-İ’caz isimli eseri yazmıştır. Bu eser, Fatiha suresini ve
  Bakara suresinin ilk 33 ayetini sırayla tefsir etmektedir.
  Arapça olarak telif olunan bu eser, Kuran'ın nazmın da ki
  mucizeliği gösterme de bir şaheserdir.

  Müellif, Kuran'ın tamamını bu minval üzere 60-70 cilt olarak
  tefsir etmeyi düşünürken, gelişen olaylar zinciri onu
  Türkçe bir Kur’an tefsiri yazmaya sevk eder.

  Sürgüne gönderildiği Barla, Kastamonu ve Emirdağ’ da,
  ayrıca Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerin de
  23 yıl boyunca tefsirini yazmaya devam eder.

  Risale-i Nur, Kuran'ın baştan sona tüm ayetlerini değil,
  özellikle imana ve hakikate taalluk eden bin civarın da
  ayetini açıklar. Açıklanan bu ayetlerin ışığında,
  diğer ayetleri de yorumlayabilecek muazzam bir
  altyapı kazandırır.

  Risale-i Nur' da ele alınan ayetler, genelde din düşmanları
  tarafından tenkit konusu yapılmış ayetlerdir. Risale-i Nur,
  onların tenkit ettikleri noktalarda i’caz parıltıları olduğunu,
  aklı başında olanlara izah ve ispat eder.

  Nitekim, onun izahları sonucu olarak, nice din düşmanı ikna olmuş,
  İslam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en azından ilzam olarak sesini
  kesmek zorunda kalmıştır.

  Risale-i Nur'da, sözgelimi,

  “Namaz nasıl kılınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir? ”

  gibi konulara girilmez.

  Ama,

  “Namaz niçin kılınır? Niçin belli vakitlerde eda edilir? ”

  türünden soruların cevabı gayet delilli bir şekilde ele alınır.

  Onu okuyan biri, namaz kılma konusunda ikna olunca,
  nasıl kılınacağını fıkıh kitaplarından öğrenir.

  Evet, Risale-i Nur,

  • Kur’ânın parlak, mânevî bir i’câzı
  • Kur'ân denizinden bir damla
  • O güneşin bir ışığı
  • O hakikat ilminin kaynağından mülhem ve
  feyzinden gelen mânevî bir tercümesi
  • Kur’ânın kudsi hazinesinin sandukçaları
  • Kur’ânın kudsi eczanesinden birer reçete
  • Şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem
  • Zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en faydalı bir nur
  • Dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber
  • Kur’âni hakikatlere birer anahtar
  • O hakikatleri inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıç
  • Kur’ân-ı mucizü’l-Beyanın nurani caddesinde birer elektrik lambası
  • Kur’ân nurlarının tercümanı
  • Kur’ân-ın mânevî i’câzından çıkan hiç kopmaz sağlam bir kulp
  • Karanlıklardan aydınlığa çıkaracak nurani bir vesile
  • Kur’ân-ın hakiki bir tefsiri
  • Hakikatının bir tercümanı
  • Meselelerinin bir bürhanıdır...

  Risale-i Nur külliyatı, bütün insanlığa son derece faydalı
  manalar ve mesajlar ihtiva eder. Hangi din veya mezhebe,
  hangi meslek veya meşrebe mensup olursa olsun herkesin
  bu ilimler hazinesinden yararlanmak en tabii hakkıdır..

  (www.sorularlarisaleinur.com)


  Aşina bir çehre yok ve sanki etraf bomboş.
  Yollar eğri büğrü ve yokuşlardan da yokuş
  Çile,ızdırap,inilti... işte yol
  Herşeye rağmen bu yol ne tatlı ve gariplik ne hoş...

  M.F.G.

 2. #2
  Dost Zakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  34

  Standart

  Risâle-i Nur nedir ?

  ?nsanl?ğ?n Kültür Tarihinde edebiliği,belağat?, fesahat?,zengin dili bak?m?ndan, doruk noktalara ulaşm?ş binlerce eser aras?nda , türünün ilk örneği ve en zengini, ?nsanl?ğ?n ilim tarihinde, kaleme al?nm?ş olunan en çok okunan kitaplar aras?nda, en çok okunan? ve ak?llar? ve gönülleri h?zla etkileyen eseri ,yüzy?l?m?zda yaz?lan eserler içinde ,sadece bu zaman? değil, 1500 y?ll?k zaman? içine alan ve gelecek asra da seslenen , hurafeleri ve dinde olmayan her şeyi izale eden , hiç bir meseleyi muallakta b?rakmay?p izhar eden ve en derin kapal? konulara herkesin anlayacağ? biçimde inen ve açan en tesirli kitab? ve islam tarihinde naklicilikten ayr? olarak ,ilk kez, direkt ?lahi feyizle ve kur-andan al?nan ilhamla ve manevi hallerin ufuğundan kainata bak?larak yaz?lan tek eser olan Risale-i Nur, çağ?m?z?n ve gelecek çağ?n en tesirli kurtuluş reçetesidir.Çünkü bütün program? ve amac? bütün insanl?ğ?n iman?n? selamete kavuşturmak ve ?nsanl?ğ?n dünyaya gönderiliş gayesi olan kulluğu yaşatmakt?r.


  AHMETBERK  Her insan?n zihnini meşgul eden ve modern çağ insanlar?n?n da ilgisiz kalamayacağ?, "Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki vazifem nedir?" sorular?na doyurucu aç?klamalar getirilmekte;
  Başta Allah'a imân olmak üzere bütün imân esaslar? izah ve ispat edilmekte;
  Bu konularda fen ve felsefe ad?na ortaya konulan şüphe ve sorular ikna edici bir üslûpla cevapland?r?lmakta;
  ?limle dinin uzlaşmazl?ğ? yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nâm?na sahip ç?k?lmakta;
  ?slam'? dejenere maksad?yla girişilen tahrifatç? tahrip teşebbüsleri boşa ç?kar?lmakta;
  maddeci anlay?şa bina edilen medeniyetin insanl?ğ? sürüklediği manevi buhranlar, Kur'ân'?n tevhid ve haşir gibi geniş hakikatlar?na dair akl? doyuran, ruhu okşayan, kalbi tatmin eden tatl? izahlarla tedavi edilmekte;
  Ruhun ve kalbin çal?şmamas?ndan doğan s?k?nt?lar?n sürüklediği zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkünlük ve baş?boşluk hâli, Kur'ân mesaj?yla ortadan kald?r?lmaktad?r.
  Modern çağ insan?n?n arad?ğ? Kur'ân yorumunu, en mükemmel şekliyle Risâle-i Nur'da bulmak mümkündür. Bu yorum, "ruh-u aslî" yi rencide etmeden, asr?n idrakine uygun izahlar? içeren bir özelliğe sahiptir. Risâle-i Nur, Kur'ân'?n bu asra bakan mesaj?n? anlay?p yorumlama konusunda "tecdid" vazifesini yerine getirmiştir.


  Çok beğendiğim ve tarifinden mutluluk duyduğum bir anlat?m.Sizlerle paylaşmak istedim.Allah bizleri Kur'an ve Nur hizmetinde daim k?ls?n.Amin Amin Amin...
  Konu Zakiri tarafından (23.12.07 Saat 09:24 ) değiştirilmiştir.
  MuHaBBet
  UhuVVet
  TesaNüd
  ittiFak

 3. #3
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Bilhassa kardeşimiz Hacı Nuh Beye yazılan mektub sûreti ve buna mümâsil diğer mektubat, bizim hayatımızı değiştirmiş ve müstakbeldeki hayatımıza nurlar serptiği gibi, bugünkü insanlığın giriftar olduğu riyakârlık, tabasbus ve temellûk ve emsali gibi pek çok ahlâk-ı rezîleden kurtarmış ve her birerlerinin yerlerine de ahlâk-ı hasene fidanları gars ederek birer şecere-i âliye ve nâfizenin vücuda gelmesine sebebiyet vermiştir. Hattâ o kadar diyebilirim ki, bugünkü beşeriyetin duygularından bambaşka bir hayata sevk etmiş ve her ân, "Hâlıkımız bizden ne sûretle râzı olacak ve bugün ne gibi bir sa'y ve sahife-i hayatımı kapatacağım. Acaba ümmeti bulunduğumuz o sevgili Peygamber-i Zîşan Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin, dalâlet yolunu tutan veyahut dalâlete gidenlerin arkalarından giden ümmetlerini, ne suretle tarîk-ı hidayete getirmek için sa'y etsek hoşnudiyet-i Peygamberîyi (a.s.m.) celbedebiliriz" duyguları ve mefkûreleriyle yaşatmaktadır.
  Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylinin Nihayetid | 79

 4. #4
  Dost Dr-u manevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  2

  Standart

  çok güzel..açıklamalar..
  ALLAH razı olsun...

 5. #5
  Pürheves starkafe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  46
  Mesajlar
  204

  Standart

  özetle imanın yazılı halidir.
  Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geri kalanın et ve kemiktir. __MEVLANA__

 6. #6
  Dost abd-i gûbar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  aklıma gelen birkaçı daha:

  - kader meselesi 26. sözde (harika !! benzeri yok !!)
  - haşir, ahiret, öldükten sonra diriltilme 10 ve 29. sözlerde
  - emanet- i kübra ene ve enaniyet (benlik duygusu) 30. sözde
  - zerre bahsi, kainattaki bu sürekli faaliyetin sır ve hikmetleri 30. sözde
  - alevilik ve şia meseleleri hiç incitmeyen ve birleştirici bir tarzda 4. lemada
  - sahabeler zamanındaki hadiseler 15. mektubda
  - islamiyette cemaat manasının önemi işaratü'l-i'caz ve na'büdü nun'u bahsinde
  - sünnetler ve sünnete ittibaın ehemmiyeti 11. lemada
  - ve önemli biri de bu asırda en istikametli ve faydalı olarak nasıl hizmet edilir, neler yapılmalı ve neler yapılmamalıdır Kastamonu ve Emirdağ Lahikalarında çok mektuplarda
  - zekatın toplum hayatındaki önemi ve faizin haram olmasının hikmetleri

  .... bir okyanus.. her risalesi, her sayfası, her sual ve cevabı meselelere Ehl-i Sünnet çizgisinde günümüzün ihtiyaç ve meraklarını tatmin edecek tarzda izahlar..

 7. #7
  Pürheves NİL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  daire-i ahiret
  Mesajlar
  200

  Standart

  - kader meselesi 26. sözde (harika !! benzeri yok !!)
  - haşir, ahiret, öldükten sonra diriltilme 10 ve 29. sözlerde
  - emanet- i kübra ene ve enaniyet (benlik duygusu) 30. sözde
  - zerre bahsi, kainattaki bu sürekli faaliyetin sır ve hikmetleri 30. sözde

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Neden Nur Talebesi Olarak Diğer Cemaatleri Kötülüyoruz?
  By 571 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 92
  Son Mesaj: 14.02.09, 22:06
 2. Sekizinci Sözü Detaylı Olarak Açıklayabilir misiniz?
  By EmineGündüz in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.05.08, 21:29
 3. Bu Sorunun Cevabını Söyleyebilir misiniz?
  By gülemeftun amine in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 15.12.07, 01:45
 4. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 02.12.07, 19:24
 5. Mürşid-i Rabbani, Neden Kalp Değil de Akıl Olarak İfade Edilmiş?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.11.07, 22:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0