Sineğin kıymeti

Sinekler dahi,insanın gözüne görünmeyen,hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle,sinekler vazifelidirler.
Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır.Evete bir kitap kıymeti nisbetinde teksir edilir.Demek,sinek cinside ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti vardır ki,Fatır-ı Hakim,o küçücük kaderi mektupları ve kudret kelimelerinin nushalarını çok teksir etmiş.