+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Hulusi Abi'den Şayan-ı İbret Bir Mektup

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Hulusi Abi'den Şayan-ı İbret Bir Mektup

  Risaletü'n-Nur, Mektubatü'n-Nur'un mütalâas?, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe alâ-kadri'l-istitâa çal?ş?lmas? gibi emr-i hayr-i azîme havl ve kuvvet-i Samedanî ve inâyet ve lûtf-u Rabbânîyle muvaffak olduğum zamanlar ki, bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifade, istifâza, istiâne etmiş oluyor; bu itibarla mezkûr saatleri çok mübarek tan?yor, firak?na ac?yor, o yaşay?ş?n devam?n?, tekrar?n?, kesilmemesini ez-can ü dil arzu ediyorum.
  Fakat ne çare ki, iğtinam edebildiğim k?sac?k vakitlerde zihnimi safîleştirip Nurlar?n karş?s?na, dolay?s?yla Kur'ân'?n mucizeleri mecmuas?na ve aziz, muhterem Üstad?m?n medresesine ve ol Seyyidü'l-Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz (a.s.m.) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet Rabbü'l-Âlemîn Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin huzur-u lâmekânîsine ç?k?yorum. Bu sebeple cidden "O Nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşki enfâs-? ma'dude-i hayattan olmaya idiler" diyorum.

  Hulûsi
  ENFAS-I MA'DUDE [enfas-? ma’dude] : Say?l? nefesler. ?nsan hayat?. Miktar? muayyen olan ömür dakikalar?.


  Hulusi abinin Risale-i nur'un gerek mütalaas? gerekse tebliği hengam?nda deruni olarak yaşad?ğ? bu muazzam hissiyatlar okuyanlara Allahuekber , maşallah barekallah dedirtiyor ve bizlerede '' durma çal?ş '' şeklinde adeta lisan-? hali ile ibraz ediyor .

  (( bu mektuub beni her okuduğumda dehşetli etkiliyor belki kardeşlerime de şevk ve himmet aşk? verir ümidi ile paylaşmak istedim ...))

  Vesselam...
  Konu gulsah tarafından (29.07.07 Saat 17:08 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  iğtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safîleştirip Nurların karşısına...
  Hulusi ağabeyin hissiyatını tam yaşamak, Risale-i Nurlardan istifadeyi ziyade kılmak için ele geçen her fırsatta zihni safileştirerek okumak gerek...

  Allah razı olsun gülşah kardeşim...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Meyvenin zeyli kardeş , dikkat çektiğiniz '' zihni safileştirmek '' k?sm?n? biraz açabilir misiniz ?
  Malayaniyattan tecerrüd bir vechesi olabilir mi ?

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Elbette olabilir. Malayaniyatla iştigal maksad? geri b?rak?r, diyor Üstad Hazretleri. Bilhassa yaz rehavetine siyaset çekişmeleri de ilave olunca maksad?m?zdan çok geri kald?k son zamanlarda. Bu sebeple tevafuk oldu mesaj?n?z elhamdülillah
  Gühanlardan gelen kirlerden ar?nd?rmak veya kirlerden uzak durmak da ehemmiyetli bu hususta. ?nsan çok defa bunun fark?na varmasa da zamanla tezahürlerini görebiliyor duygu ve hissiyat?nda. Risale-i Nur'u anlamada zorlan?ld?ğ? gibi okuma arzusu da azal?yor adeta.
  Gözümüzle, kulağ?m?zla ve sair letaifle işlediğimiz her günah zihnimizi buland?r?yor ne yaz?k ki.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Kesinlikle adeta - bunu muhakkak sizlerde hissetmişsinizdir - en ufak bir dünyevileşme hali ; nas?l şarteller kapan?r öyle sanki baz? latifeleri kapat?yor , hiçbir füyuzat yada istifade has?l olmuyor fakat nezaman yüzümüzü ciddi bir şekilde Nur' lara dönelim hemen insan?n içi k?p?r k?p?r oyanama başl?yor
  Zihni safileştirmek gerçekten çok önemlimiş sağol dikkat çektin...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Emin'le Feyzi'nin sorduklar? bir suale Üstaddan ald?klar? cevap (Makam münasebetiyle buraya ekliyoruz inşaallah )

  Sual: Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz: Siyasî geniş daireleri merakla takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izah?n? istiyoruz.

  Elcevap: Üstad?m?z diyor ki:

  Evet, bu zamanda merakla radyo vas?tas?yla ciddi alâkadarâne küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevi pek çok zararlar? vard?r. Ya akl?n? dağ?t?r, manevi bir divane olur; ya kalbini dağ?t?r, manevi bir dinsiz olur; ya fikrini dağ?t?r, manevi bir ecnebî olur.

  Evet, ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merakla mütedeyyin iken âmi bir adam, biri de ilme mensubiyeti varken, eskiden beri ?slam düşman? olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten seyyidler cemaatinin bir kâfire karş? mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmi bir adam?n alâkas?, bir geniş daire-i siyaset hât?r? için böyle kâfir bir düşman?, mücahit bir seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve akl? dağ?tmakl?ğ?n en acip bir misali değil midir?

  Evet, haricî siyaset memurlar? ve erkân-? harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesâili, basit fikirli ve idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri b?rakt?rmakla onlar? merakland?r?p ruhlar?n? serseri, ak?llar?n? geveze ve kalblerini de hakaik-i imaniye ve ?slamiyeye ait zevklerini, şevklerini k?r?p havaland?rmak ve o kalbleri serseri etmek ve manen öldürmekle dinsizliğe yer ihzar etmek tarz?nda, kemal-i merakla, onlara göre mâlâyâni ve lüzumsuz mesâil-i siyasiyeyi radyoyla ders verip dinlettirmek, hayat-? içtimaiye-i ?slamiyeye öyle bir zarard?r ki, ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir.

  Evet, herbir adam vatan?yla, milletiyle, hükümetiyle alâkadard?r. Fakat bu alâkadarl?k, muvakkat cereyanlara kap?l?p millet ve vatan? ve hükümetin menfaatini baz? şah?slar?n muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki ayn?n? telâkki etmek çok yanl?ş olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye, ve hâkeza, çok dairelerde hakikî vazifedar olduğu hizmet ve alâka ve merak on, yirmi, belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar alâkalar?n zarar?na olarak, o birtek lüzumsuz ve ona göre mâlâyâni olan siyaset cereyanlar?na feda etmek dîvanelik değil de nedir?

  Üstad?m?z?n bize gayet aceleyle verdiği cevab? bu kadar. Biz de, o acele ifadeyi acele kaydettik; kusura bakmay?n?z.

  Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlar?m?zda tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çoklar? meraklar?ndan, cemaati, belki de namaz? terk eder derecede ifratla, tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinleyip, mimsiz medeniyetin sefahat ve dalâlet ve ?slama ettiği ihanet cezas? olarak mütemadiyen baş?na gelen tokatlar?na ve boğuşmalar?na ve geniş siyaset dâirelerine alâkadârâne dikkat etmekle ve nefsi, zehirli ve baş? sarhoş şah?slardan, radyodan ders almak, kudsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar.

  Risale-i Nur şakirtlerinden
  Feyzi, Emin (r.h.)

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. 03.08.07 14:29

  Ehil Üye


 8. #7
  Vefakar Üye odanedir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2016
  Mesajlar
  344

  Standart

  "millet ve vatanı ve hükümetin menfaatini

  bazı şahısların

  MUVAKKAT siyasetlerine tabi etmek"
  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 9. #8
  Vefakar Üye odanedir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2016
  Mesajlar
  344

  Standart

  Bu "merak"ın ölçüsü /sınırı nedir acaba?
  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tercİhe Şayan...
  By güli-ruhsar in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.04.17, 16:40
 2. Tâktire şâyân bir yalnızlık....
  By gamze-i_dilruzum in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.08.13, 12:34
 3. İbret Al,İbret Olma
  By BEYAZ007 in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 17.06.08, 00:13
 4. İbret Al,İbret Olma..
  By Özgürlük in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 06.02.08, 23:02

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0