+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: İşaratül-İcaz'dan

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart İşaratül-İcaz'dan

  Dördüncüsü: Güneş, yağmur, su, ziya, çiçeklere isabet ederse hayat verirler. Nebatata olursa terbiye ve tenmiye ettirirler. Pis şeylere isabet ederlerse kabih kokular? ihdas ederler. Emvat ve ölülere bakarlarsa ufunet tevlid ederler. Kezalik, rahmet ve nimet dahi kendilerine lay?k olan mevkilere isabet etmezler de, onlar? intizar edip k?ymetlerini bilmeyen mevkilere isabet ederlerse zahmetlere ve nikmetlere ink?lap ederler.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2627
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:48 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Yağmur yağmas? hakk?nda en k?sa yol şöyle tarif edilebilir:
  Tabaka-i havaiyede münteşir buhar-? mainin zerrelerine irade-i ?lahiye emrettiği vakit, o zerreler her taraftan "Lebbeyk!" diyerek toplanmaya başlarlar ve bulut şeklini al?p, irade-i ?lahiyeye emirber olarak haz?r dururlar. Yine irade-i ?lahiyenin emriyle bir k?s?m zerreler şiddet-i tazyik ve tekasüfle beraber tebarüd ederek katrelere ink?lap ederler. Sonra kanunlar?n mümessilleri ve nizamat?n makesleri denilen melaikelerden, o katrelere münasip yarat?lan melaikeler vas?tas?yla o katreler müzahametsiz, müsademesiz nüzul ederler ve yere düşerler. Lakin cevv-i havada muvazenenin muhafazas? için, yağan katrelerden boş kalan yerler, denizlerden ve yerlerden kalkan buharlarla doldurulur.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2631
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:48 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Arz ve sema, güzellik müsabakas?na girmek için laz?m gelen ziynetlerini tak?n?p haz?rlad?klar? zaman, arz, k?ş mevsiminde kardan mamul beyaz elbiselerini giyer, oturur. Bahar mevsimi gelince o beyaz elbiseyi üzerinden ç?kar?r, zümrüt gibi yeşil hal?lar?n? sahralar?na serer. Yem yeşil gömleklerini dağlar?na giydirir. O dağlar?n şahikalar?n?n başlar?na beyaz sar?klar?n? sarar. Ve bu güzel ink?lap ve manzaralar?yla kudret-i ?lahiyenin mucizelerini hikmet-i ?lahiyenin nazar?na arz eder. Buna karş? cevv-i sema dahi azamet-i ?lahiyeyi izhar etmek için koca koca dağlar?, tepeleri, dereleri ve pek çok garip ve acip şeylerin şekillerini ve sanki beyaz, siyah, k?rm?z? boyalarla boyanm?ş pamuk y?ğ?nlar?n? and?ran bulut kafilelerini ileri sürer, nazar-? hikmete takdim eder.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2633
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:52 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  -2-
  Bu kelam ra'd?n sadas?ndan onlar?n uğrad?klar? öyle bir şiddet-i havfe işarettir ki, eğer ra'd onlar?n kulaklar?n?n penceresinden içeri girecek olursa derhal ruhlar? ağ?zlar?n?n kap?s?ndan d?şar? kaçacakt?r. Ve keza, bu kay?tta çok güzel ve latif bir ima vard?r ki:
  Vakta ki onlar kendilerine edilen nasihatleri ve nida-y? hakk?, kulaklar?n? aç?p içerisine almad?lar; semavat cihetinden kulaklar?n?n cephesi ra'd ve berkin top ve manc?n?klar?na tutuldu. Onlar o zaman hay?r için t?kad?klar? kulaklar?n? şimdi de şer ve azap için t?kamaya mecbur oldular. -3-
  Evet, sirkat elle yap?ld?ğ?ndan, el kesilir. Fena sözler ağ?zla söylendiğinden, ağ?za vurulur. Öyleler de nedamet için sağ elini ağz?na ve hacalet için sol elini gözlerine korlar.

  2 Kulaklar?na.
  3 Ceza, yap?lan işin cinsine göre verilir.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2636
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:52 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı

  Yağmur yağmas? hakk?nda en k?sa yol şöyle tarif edilebilir:

  Tabaka-i havaiyede münteşir buhar-? mainin zerrelerine irade-i ?lahiye emrettiği vakit, o zerreler her taraftan "Lebbeyk!" diyerek toplanmaya başlarlar ve bulut şeklini al?p, irade-i ?lahiyeye emirber olarak haz?r dururlar.

  Yine irade-i ?lahiyenin emriyle bir k?s?m zerreler şiddet-i tazyik ve tekasüfle beraber tebarüd ederek katrelere ink?lap ederler.

  Sonra kanunlar?n mümessilleri ve nizamat?n makesleri denilen melaikelerden, o katrelere münasip yarat?lan melaikeler vas?tas?yla o katreler müzahametsiz, müsademesiz nüzul ederler ve yere düşerler. Lakin cevv-i havada muvazenenin muhafazas? için, yağan katrelerden boş kalan yerler, denizlerden ve yerlerden kalkan buharlarla doldurulur.
  Yağmurun yağd?r?lmas? ne kadar latif anlat?lm?ş

  Ders kitaplar?ndaki anlat?mlar? da görünce,
  insan, onikinci sözdeki, kainat kitab?ndaki yaz?lar?n manas?n? hiçe say?p sadece nak?şlar?n mahiyetinden bahseden felsefeciyle,
  nak?şlar?n alt?ndaki yüksek manalar? görüp güzel bir tefsir yazan müslüman alimin karş?laşt?r?lmas?n? düşünmeden edemiyor..

  Allah raz? olsun.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:53 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Sonra, nimetlerin menşei ve menba? olan alemin nizam?na işaret eden o cümlelerin suret-i tertibi -5- ün delaletiyle beraber, Mabudun ibadete müstehak olduğuna delalet eder. Çünkü ibadet, şükürdür. Şükür, Mün'ime edilir; yani nimetleri veren Zata şükretmek vaciptir.
  Sonra cümlesinden, arz ve arzdan ç?kan mevalid, yani arz?n semereleri insanlara hadim olduklar? gibi, insanlar da onlar?n Saniine hadim olmalar? laz?m olduğuna bir remiz vard?r.

  5- Sizin için r?z?k olarak...

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2654
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Sual : Kur'an'a bir nazire yapmak mümkinattan imiş, fakat nas?lsa yap?lmam?şt?r?
  Cevap: Mümkinattan olmuş olsayd?, damarlar?na dokundurulanlar, behemahal muarazay? arzu ederlerdi. Ve muaraza arzusunda bulunmuş olsayd?lar, muaraza yapacaklard?. Çünkü, iptal-i dava için muarazaya ihtiyaçlar? pek şedit idi. Muaraza etmiş olsayd?lar, gizli kalmazd?, tezahür ederdi. Çünkü tezahürüne rağbet çok olduğu gibi, esbab dahi çok idi. Tezahür etseydi, alemde şöhret bulurdu. Pöhret bulmuş olsayd?, Müseylime'nin hezeyanlar? gibi behemahal tarihte bulunacakt?. Madem ki tarihte bulunmam?şt?r, demek yap?lmam?şt?r. Madem yap?lmam?şt?r, demek Kur'an mucizedir.
  Sual : Müseylime, füseha-i Arabdan olduğu halde sözleri niçin aleme maskara olmuştur?
  Cevap : Çünkü onun sözleri, bin derece fevkinde bulunan sözlere karş? mukabeleye ç?kt?ğ?ndan çirkin ve gülünç olmuştur. Evet, güzel bir adam, Hazret-i Yusuf (a.s.) ile beraber güzellik imtihan?na girerse, elbette çirkin ve gülünç olur.
  Sual : Kur'an-? Kerim hakk?nda şek ve şüpheleri olanlar, Kur'an'?n baz? terkip ve kelimeleri güya nahiv ilminin kaidelerine muhalefet etmiş gibi şüphe ika etmişlerdir?
  Cevap : Bu gibi heriflerin, ilm-i nahvin kaidelerinden haberleri yoktur. Sekkaki'nin dediği gibi, efsah-? füseha olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselam, Kur'an-? Kerimi uzun uzun zamanlarda tekrar tekrar okuduğu halde o hatalar?n fark?nda olmam?ş da bu cahil herifler mi fark?nda olmuşlard?r? Bu, hangi akla girer ve hangi kafaya s?ğar? Sekkaki, Miftah'?n?n sonunda, bu gibi cahilleri iyi taşlam?şt?r.
  Evet, bir şairin dediği gibi, "Her üren kelbin ağz?na bir taş atacak olsan dünyada taş kalmaz."

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2680
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.448

  Standart

  StandartYağmur yağmas? hakk?nda en k?sa yol şöyle tarif edilebilir: Tabaka-i havaiyede münteşir buhar-? mainin zerrelerine irade-i ?lahiye emrettiği vakit, o zerreler her taraftan "Lebbeyk!" diyerek toplanmaya başlarlar ve bulut şeklini al?p, irade-i ?lahiyeye emirber olarak haz?r dururlar. Yine irade-i ?lahiyenin emriyle bir k?s?m zerreler şiddet-i tazyik ve tekasüfle beraber tebarüd ederek katrelere ink?lap ederler. Sonra kanunlar?n mümessilleri ve nizamat?n makesleri denilen melaikelerden, o katrelere münasip yarat?lan melaikeler vas?tas?yla o katreler müzahametsiz, müsademesiz nüzul ederler ve yere düşerler. Lakin cevv-i havada muvazenenin muhafazas? için, yağan katrelerden boş kalan yerler, denizlerden ve yerlerden kalkan buharlarla doldurulur.

  Letafet ve zerafet mecz olmuş Üsküp da...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İşarat-ul İcaz'ın Yazılış Maksadı..
  By Ene-Zerre in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 18.08.19, 22:50
 2. Diyanet Riyasetinin İşarat-ul İcaz eserini basımı
  By tahirimutlu in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.01.14, 17:51
 3. İcâz ile Beyân, İ’câz-ı Kur’ân?
  By cyberman in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11.12.07, 20:54
 4. Bediüzzaman Said Nursi'nin Mantıkla İlgili Bir Eseri: Kızıl İcaz
  By gulsah in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09.06.07, 19:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0