+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Risale-i Nur ve Hizmeti İnayet-i Rabbaniye Altında

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nur ve Hizmeti ?nayet-i Rabbaniye Alt?ndad?r

  Kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Katî kanaatim geldi, bizler bir inayet alt?nda, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidar?m?z haricinde bir Dest-i Gaybî taraf?ndan istihdam ediliyoruz. Bu çal?şmada zahmet pek az, ücret pekçok.
  Emirdağ Lâhikas?-II, s. 25.


  Biz bir himayet ve inayet alt?nday?z. Bize ilişenler, ahirette şiddetli tokat yiyecekleri gibi, dünyada dahi bir k?sm? çabuk çarp?l?r.
  Emirdağ Lâhikas?-l, s. 284.

  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:35 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bu yeni hadise-i taarruziyeden müteessir olmay?n?z.
  Çünkü; mükerrer tecrübelerle, Risâle-i Nur inayet alt?ndad?r.

  Hiçbir taife, şimdiye kadar, böyle ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkat ile kurtulan olmam?ş.

  Hem, geçen Ramazandaki hastal?ğ?m ve Eskişehir'deki musîbetimiz gibi çok vak?alarla; zahirî s?k?nt?l?, meşakkatli halat alt?nda Risale-i Nur'un faydas?na ait inkişâfât? ve daha tesirli fütûhat? görülmüş.

  ?nşaallah, bu s?k?nt?l? hadise dahi münaf?klar?n aks-i maksûduyla Risale-i Nur'un fütûhat? başka mecralarda teshîle vesîle olur:
  "Beşinci Şûâ" ellerine geçmesi ehemmiyetlidir; fakat, bunda bir hikmet var.
  Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve Cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalâde ve iktidar?m?z haricinde bir kazay? ?lâhî diye Cenab-? Hakk?n hikmetine ve inayetine ve h?fz?na îtimad edip, merak etmeyiniz.
  Hem siz, hem onlar bilsinler ki;
  sadaka belay? defettiği gibi,

  Risâle-i Nur, Anadolu'dan, husûsan Isparta ve Kastamonu'dan âfât-? semaviye ve arz?yeyi def' ve ref'ine vesîledir.
  Sikke-i Tasdîk-? Gaybî, s.148.

  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:39 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bu da inayet-i ?lâhiyenin Risâle-i Nur'a verdiği bir keramettir ki;
  nas?l ki bu asr?n en dehşetli üç büyük kumandanlar?n? korkutup,
  harika bir tarzda,

  hem Mart hadisesinde Hareket Ordusunun Başkumandan?,

  hem ?stanbul'un eski Harb-i Umûmideki istilas?ndaki Hareket-i Milliye s?ras?nda ?stanbul'u istila eden dehşetli ecnebî kumandan? korkutup, bize taarruz edememesi ve hem Ankara'da, dîvan-? riyasetinde en dehşetli reisin hiddetini tarziyeye çevirmesi gibi üç adliyenin de dokunakl?, şiddetli müdâfâata karş? binler bahane tutabildikleri halde, hakperestane ve musalâhakârâne ittifakla beraet karar?n? vermeleri, elbette Kur'an'?n bir mu'cize-i manevîsi olan Risale-i Nur'un bir kerametidir.

  Emirdağ Lahikas?-l, s. 247.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:40 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nur' un kendisi de bir inayet-i ?lahiyedir

  Risale-i Nur eczalar?, bütün mühim hakaik-? îmâniye ve Kur'âniyeyi, hatta en muannide karş? dahi parlak bir sûrette ispat? çok kuvvetli bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i ?lâhiyedir.
  Çünkü hakaik-? îmâniye ve Kur'âniye içinde öyleleri var ki, en büyük bir dahî telakkî edilen ?bn-i Sîna, fehminde aczini îtiraf etmiş;

  "Ak?l buna yol bulamaz" demiş. "Onuncu Söz" risalesi, o zât?n dehas?yla yetişemediği hakaik? avamlara da, çocuklara da bildiriyor.
  Hem mesela, s?rr?-? kader ve cüz'-ü ihtiyarînin halli için, koca Sa'd-? Taftazanî gibi bir allâme, k?rk elli sayfada, meşhur "Mukaddemat-? ?sna Aşer" namiyle telvih nam kitab?nda, ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği ayn? mesaili kadere dair olan Yirmi Alt?nc? Sözde, ?kinci Mebhas?n iki sayfas?nda tamam?yla, hem herkese bildirecek bir tarzda beyan?, eser-i inayet olmazsa, nedir?
  Hem bütün ukûlü hayrette b?rakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve s?rr-? hilkat-i alem ve t?ls?m-? kainat denilen ve Kur'ân-? Azîmüşşan?n? î'câz?yla keşfedilen o t?ls?m-? müşkülküşa ve o muamma-y? hayretnüma, Yirmi Dördüncü Mektup ve Yirmi Dokuzuncu Sözün ahirindeki remizli nüktede ve Otuzuncu Sözün tahavvülat-? zerrat?n alt? adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayretnüman?n t?ls?m?n? ve hilkat-i kainat?n ve ak?betinin muammas?n? ve tahavvülât-? zerrâttaki harekât?n s?rr-? hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandad?r; bak?labilir.
  Hem, s?rr-? Ehadiyet ile, şeriksiz vahdet-i Rubûbiyeti; hem, nihayetsiz kurbiyet-i ?lâhiyeye nisbeten zerrât ve seyyârât müsavi olduğunu ve haşr-i âzâmda umum zîrûhun ihyas?, bir nefsin ihyas? kadar o kudrete kolay olduğunu; ve şirkin hilkat-i kâinatta müdahalesi imtina derecesinde ak?ldan uzak olduğunu, kemal-i vuzuh ile gösteren Yirminci Mektuptaki kelimesi beyan?nda üç temsili havi onun zeyli, şu azîm s?rr-? vahdeti keşfetmiştir.
  Hem, hakaik-? îmâniye ve Kur'âniyede öyle bir genişlik var ki, en büyük zekâ-i beşerî ihata edemediği halde, benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracâat edilecek kitap yokken, s?k?nt?l? ve süratle yazan bir adamda, o hakaik?n ekseriyet-i mutlakas?, dekaik?yla zuhuru doğrudan doğruya Kur'ân-? Hakîmin î'câz-? mânevîsinin eseri ve inayet-i Rabbaniyenin bir cilvesi ve kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir.
  Mektûbat, s. 361-362.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:40 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ya nur talebelerinde sadık olmayanlarda inayet altında mı?elff kardeşim..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnayet
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 47
  Son Mesaj: 14.11.19, 15:48
 2. Said Nursî, Risale-i Nur'la bu millete en büyük hizmeti, iyiliği yapmıştır.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08.10.16, 10:55
 3. Bulunduğunuz yerden yurt dişi risale-i nur hizmeti yapma imkâni
  By lostideas in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.01.14, 15:59
 4. Latife-i Rabbaniye....
  By Eternal_Life in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05.11.08, 20:51
 5. İlahi İnayet
  By Şahide in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.11.08, 09:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0