+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16

Konu: Mübarezekarane Münakaşa, Nur'a Zarar Verir

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Mübarezekarane Münakaşa, Nur'a Zarar Verir

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Şiddetli bir ihtarla bildim ki, sen ve Ahmed Feyzi,
  Nurunmesleği olan mübareze etmemek ve ehl-i dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yaln?z lüzum-u kat'î olduğu zaman k?saca müdafaa etmek haricinde, pek ziyade ve zararl?, mübarezekârâne ve siyasetvâri mahkemedeki okuduğunuz parçalar Nurlara çok zarar vermiş. Hattâ bizim cezam?za ve benim s?k?nt?lar?ma sebebiyet vermiş. Ben senden ve Ahmed Feyzi'den gücenmem. Fakat bana evvelce göstermek lâz?md?. Maddî kazâ-y? ?lâhî olarak o vaziyet size verilmiş. Onun tamiri için, benim tarz?mda davranmak lâz?md?r. Feyzi dahi, bütün kuvvetiyle siyasî müdafaat? b?rak?p Nurlarla ve Tahirî gibi, yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:48 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Madem biz böyle sars?lmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede k?ymettar ve bütün dünyas? ve can? ve cânân? pahas?na verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çal?ş?yoruz; elbette bütün musibetlere ve s?k?nt?lara ve düşmanlara kemâl-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem, belki karş?m?za aldanm?ş veya aldat?lm?ş baz? hocalar ve şeyhler ve zâhirde müttakîler ç?kart?l?r. Bunlara karş? vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlarla uğraşmamak lâz?md?r, münakaşa etmemek gerektir.(On Üçüncü Şua )
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:48 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Halbuki bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifak?na ve münakaşa etmemesine muhtaç olmam?ş. Şimdilik teferruattaki ihtilâf? b?rakmaya ve medar-? münakaşa etmemeye mecburuz.(On Dördüncü Şua )
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:48 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yaln?z müdavele-i efkâr suretinde, nizâs?z mübahaseye al?şs?nlar.(On Alt?nc? Lem'a )
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:49 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nefis ve şeytan, sizi, kardeşinize karş? itiraza ve hakl? olarak tenkide sevk ettiği vakit, deyiniz ki:Biz, değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayat?m?z? ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risâle-i Nur’un en kuvvetli rab?tas? olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazand?rd?ğ? netice itibar?yla dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir’ deyip nefsinizi susturunuz. Medâr-? nizâ bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok s?k? tutmay?n?z; herkes bir meşrepte olmaz. Müsamahayla birbirine bakmak şimdi elzemdir.”(Kastamonu Lâhikas?, s. 181)
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:50 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  ..Kim olursa olsun, madem îman? var, o noktada kardeşimizdir, bize düşmanl?k da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü, daha şiddetli düşmanlar ve y?lanlar var. Elimizde nur var, topuz yok. Nur incitmez, ?ş?ğ?yla okşar. Ve bilhassa ehl-i ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar (Boş sözlerle, çirkin davran?şlarla karş?laşt?klar? zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. -Furkan Sûresi: 72) düsturunu rehber ediniz. Hem o zat, madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve yaz?yla da iştirak etmiş; o, daire içindedir. Onun fikren bir yanl?ş? varsa da affediniz. Değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarîkate mensup Müslümanlar, şimdi bu acîb zamanda, îman? bulunan ve f?rka-i dalleden bile olsa, onlarla uğraşmamak ve Allah'? tan?yan ve ahireti tasdik eden H?ristiyan bile olsa,onlarla medar-? niza noktalar? medar-? münakaşa etmemeyi hem bu acîb zaman, hem mesleğimiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:51 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 7. #7
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  Her ikinizin Halıkınız bir,Malikiniz bir,mabudunuz bir,Razıkınız bir..bir bir,bine kadar bir bir.Hem peygamberiniz bir,dininiz bir,kıbleniz bir..bir bir,yüze kadar bir bir.Sonra köyünüz bir,devletiniz bir ,memleketiniz bir ..ona kadar bir bir.Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi ,vifak ve ittifafakı,muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küre-i arzı birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde ;şikak ve nifaka,kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak;ne kadar o rabıta-ı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete bir istihfaf ve o münasebat-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i'tisaf olduğunu ;kalbin ölmemiş ise,aklın sönmemiş ise anlarsın!...(mektubat)
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 8. #8
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  264

  Standart

  "Muar?zlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i bilmisille karş?lamamal?.Yaln?z kendilerini müdafaa için müsalahakarane,medar-? itiraz noktalar? izah etmek ve cevab vermek gerektir.."

  "Evet kardeşlerim; bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayat? ve cihan? sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakarl?k taş?mak gerektir."

  [Kastamonu Lahikas?'ndan..]
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:51 ) değiştirilmiştir.
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart  Kardeşlerim, çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın, sakın hocalarla münaşaka etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalâhakârane davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Bid'at taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli zındıka varken, mübtedi'lerle uğraşıp, onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rastgelseniz, mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları, münafıkların ellerinde bir senet olur. İstanbul'da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeye çalışınız.(Emirdağ Lâhikası (1) - Mektup No: 80 )

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Allah razı olsun kardeşlerim... Allah bizleri tesanüd, uhuvvet ve birliktelikten ayırmasın inşallah...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İhlas İle Allah Rızasını İstemek Amele Zarar Verir mi?
  By myd38 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 18.12.09, 00:29
 2. Sebeb-i Münakaşa, Eğer Hadis İse,(Soru)
  By iktibas in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 13.04.09, 13:44
 3. Müzakere...Münazara..Münakaşa...
  By Cennetâsâ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 08.08.08, 16:13
 4. Cennetle Cehennem, Aralarında Münakaşa Ettiler
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.03.08, 10:34
 5. İmanî Mesâili Münakaşa Etmenin Şartı
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.08.07, 22:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0