+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Nur Talebelerinin İmanla Kabre Gireceklerine Dair

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den..

  Birinci Şuada bir iki ayetin işaretinde, Risale-i Nur'un sad?k talebeleri imanla kabre gireceklerini ve ehl-i Cennet olacaklar?n? kudsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir.

  Fakat bu pek büyük meseleye ve çok k?ymettar işarata tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim; çoktan beri muntaz?rd?m.

  Lillahilhamd, iki emare birden kalbime geldi.

  Birinci Emare:

  ?man-? tahkiki ilmelyakinden hakkalyakine yak?nlaşt?kça daha selb edilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler. Demişler ki: "Sekerat vaktinde, şeytan, vesvesesiyle ancak akla Şüpheler verip tereddüde düşürebllir. Bu nevi iman-? tahkiki ise yaln?z ak?lda durmuyor, belki hem kalbe, hem ruha, hem s?rra, öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytan?n eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin iman? zevalden mahfuz kal?yor. "

  Bu iman-? tahkikinin vüsulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kamile ile, keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol, ehass-? havassa mahsustur, iman-? şuhudidir:
  ?kinci yol, iman-? bilgayb cihetinde s?rr-? vahyin feyziyle bürhani ve Kurani bir tarzda ak?l ve kalbin imtizac?yla hakkalyakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmelyakin ile hakaik-? imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risale-i Nur'un esas?, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar? dahi insafla baksalar, Risale-i Nur'un, hakaik-? imaniyeye muhalif olan yollar? gayr-i mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler.  ?kinci emare:

  Risale-i Nur'un sad?k şakirdlerinin hüsn-ü ak?betlerine ve iman-? kamil kazanmalar?na o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki, o dualar?n içinde hiçbiri kabul olmamas?na ak?l imkan veremiyor.

  Ezcümle, Risale-i Nur'un bir hadimi ve birtek şakirdi yirmi dört saatte laakal Risale-i Nur Talebelerinin hüsn-ü ak?betlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalar?na, yüz defa Risale-i Nur Talebelerine ettiği dualar? içinde hiç olmazsa yirmi-otuz defa selamet-i imanlar?na ve hususi hüsn-ü ak?betlerine ve imanla kabre girmelerine ayn? duay? en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor.
  Hem Risale-i Nur Talebeleri, bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz ?mân hususunda birbirine selamet-i ?mân hakk?ndaki samimi, masum lisanlar?yla dualar?n?n yekünü öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet, onun reddine müsaade etmez. Faraza mecmuu itibar?yle reddedilse de, tek bir tane onlar?n içinde kabul olunsa, yine herbiri selamet-i imanla kabre gireceğine kafi geliyor. Çünkü herbir dua umuma bakar.

  Said Nursi

  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:55 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nurun kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhat?ndan bir iki hadise beyan ediyorum.)
  Birincisi:

  Hatib Mehmed nam?nda ciddi bir ihtiyar talebe ?htiyarlar Risalesini yaz?yordu.

  Ta On Birinci Rican?n ahirlerinde merhum Abdurrahman?n vefat?n?n tam mukabilinde kalemi yaz?p ve lisan? dahi diyerek hüsn-ü hatimenin hatemiyle sahife-i hayat?n? mühürleyip Risaletü'n-Nur Talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işari beşaret-i Kur'aniyeyi vefat?yla imza etmiş.

  Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten, amin.

  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 30
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:56 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den..

  ?kinci emare:
  Risale-i Nur'un bir hadimi ve birtek şakirdi yirmi dört saatte laakal Risale-i Nur Talebelerinin hüsn-ü ak?betlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalar?na, yüz defa Risale-i Nur Talebelerine ettiği dualar? içinde hiç olmazsa yirmi-otuz defa selamet-i imanlar?na ve hususi hüsn-ü ak?betlerine ve imanla kabre girmelerine ayn? duay? en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor.
  Hem Risale-i Nur Talebeleri, bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz ?mân hususunda birbirine selamet-i ?mân hakk?ndaki samimi, masum lisanlar?yla dualar?n?n yekünü öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet, onun reddine müsaade etmez. Faraza mecmuu itibar?yle reddedilse de, tek bir tane onlar?n içinde kabul olunsa, yine herbiri selamet-i imanla kabre gireceğine kafi geliyor. Çünkü herbir dua umuma bakar.

  Said Nursi

  Allah raz? olsun , tesbihat? yapmak ne kadar mühim bir vazife olduğu bir kez daha tahakkuk ediyor
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:56 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet kardeşim;Ben de tam o dualara dahil olabilmek için tesbihta ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini yazacakt?m
  Ne yapmam?z gerekiyor?  Şu k?sa tarîk?n evrâd?,
  ittibâ-? sünnettir;

  ferâizi işlemek,

  kebâiri terk etmektir.

  Ve bilhassa, namaz? tâdil-i erkân ile k?lmak,

  Namaz?n arkas?ndaki tesbihât? yapmakt?r
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:57 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Risale-i Nur'un hakikî ve sad?k şakirtlerinin mâbeynlerindeki düstur-u esasiye olan iştirak-i âmâl-i uhreviye kanunuyla ve samimi ve halis tesanüd s?rr?yla herbir halis, hakikî şakirt, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille mukabele eder. Baz? melâikenin k?rk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî, müttakî bir şakirt dahi k?rk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takvâ ve içtinab-? kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur
  . Elbette, bu büyük kazanc? kaç?rmamak için, takvâda, ihlasta, sadakatte çal?şmak gerektir

  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:57 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Üstad diyor ya Risale-i Nur'un bize kazandırdığı fiyat imanla kabre girmek.Ebedi hayatı kazandırıyor.Bizden bunun karşılığında sebat ve metanet gibi, kazandırdığına nisbeten çok az bir fiyat istiyor.Allah bizi de ihlastla, takvayla, sadakatla çalışıp imanla kabre girenlerden eylesin.Amin.Başka ne istenir ki..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kabir zordur,azıksız, amelsiz kabre girmek daha zordur
  By BiRDüNYaUMuT in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.11.12, 16:37
 2. İmanla İgili Birkaç Soru(n)...
  By mephistoteles in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 10.12.08, 18:31
 3. Kabre Giden Üç Yol
  By ecrin54 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.10.08, 01:47
 4. İmanla Kabre Girme Meselesi
  By Ahsen Nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 02.11.07, 17:04
 5. Ruhumu İmanla Ayır Bedenimden
  By heldehli emrullah in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.09.07, 16:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0