+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Allah'a Tevekkül Edene Allah Kafidir..

 1. #1
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  ?mân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imân? elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imân?n kuvvetine göre, hâdisât?n tazyikât?ndan kurtulabilir.
  -2- der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle hâdisât?n dağlarvâri dalgalar? içinde seyrân eder. Bütün ağ?rl?klar?n? Kadîr-i Mutlak?n yed-i kudretine emânet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder, sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyan?n ağ?rl?klar? uçmas?na değil, belki esfel-i sâfilîne çeker.
  2- Allah'a tevekkül ettim. ( Hûd Sûresi: 56.)
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 2. #2
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Demek, ?mân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktizâ eder. Fakat, yanl?ş anlama! Tevekkül, esbâb? bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbâb? dest-i kudretin perdesi bilip riâyet ederek; esbâba teşebbüs ise, bir nevi duâ-i fiilî telâkkî ederek; müsebbebât? yaln?z Cenâb-? Haktan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar olmaktan ibârettir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 3. #3
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, şu hikâyeye benzer:
  Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlar?na ağ?r yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet al?p girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye b?rak?p, üstünde oturup, nezâret eder; diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan, yükünü yere b?rakm?yor.


  Ona denildi: "Ağ?r yükünü gemiye b?rak?p rahat et."
  O dedi: "Yok, ben b?rakmayacağ?m. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Mal?m?, belimde ve baş?mda muhâfaza edeceğim."
  Yine ona denildi: "Bizi ve sizi kald?ran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyâde iyi muhâfaza eder. Belki baş?n döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem, gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu ak?ls?z baş?n, gittikçe ağ?rlaşan şu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi, eğer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek, ya 'Hâindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihzâ ediyor, hapis edilsin' diye emredecektir. Hem, herkese maskara olursun. Çünkü, ehl-i dikkat nazar?nda, zaaf? gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyây? ve zilleti gösteren tasannuun ile, kendini halka mudhike yapt?n; herkes sana gülüyor" denildikten sonra, o bîçarenin akl? baş?na geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. "Oh! Allah senden râz? olsun. Zahmetten, hapisten, maskaral?ktan kurtuldum" dedi.
  ?şte ey tevekkülsüz insan!
  Sen de bu adam gibi akl?n? baş?na al, tevekkül et. Tâ bütün kâinat?n dilenciliğinden ve her hâdisenin karş?s?nda titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaral?ktan ve şekâvet-i uhreviyeden ve tazyikât-? dünyeviye hapsinden kurtulas?n.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 4. #4
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  BIRAK FERYADI
  Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür.


  Meselâ, gecelerde insan?n gözüne bir hayal ilişir.

  Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur.

  Hücum eden ar?lara iliştikçe fazla tehâcüm göstermeleri, lâkayt kald?kça dağ?lmalar? gibi, maddî musibetlere de büyük nazar?yla, ehemmiyetle bakt?kça büyür.

  Merak vas?tas?yla o musibet cesetten geçerek kalbde de kökleşir, bir mânevî musibeti dahi netice verir, ona istinad eder, devam eder.

  Ne vakit o merak?, kazâya r?za ve tevekkül vas?tas?yla izale etse, bir ağac?n kökü kesilmesi gibi, maddî musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur, gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim:
  B?rak ey biçare feryad? belâdan k?l tevekkül,

  Zira feryat belâ ender hatâ ender belâd?r bil. Eğer belâ vereni buldunsa, safâ ender atâ ender belâd?r bil.

  Eğer bulmazsan, bütün dünya cefâ ender fenâ ender belâd?r bil.

  Cihan dolu belâ baş?nda varken, ne bağ?r?rs?n küçük bir belâdan? Gel, tevekkül k?l.

  Tevekkülle belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

  Nas?l ki mübarezede müthiş bir hasma karş? gülmekle, adâvet musalâhaya, husumet şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur, tevekkül ile musibete karş? ç?kmak dahi öyledir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:53 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 5. #5
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  ?'lem eyyühe'l-aziz!

  Nefis daima ?st?raplar, kalâklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşm?yor. Hükm-ü kadere raz? olmuyor.

  Halbuki, şemsin tulû ve gurubu muayyen ve mukadder olduğu gibi, insan?n da bu dünyada tulû ve gurubu ve sair mukadderat, kalem-i kaderle cephesinde yaz?l?d?r. ?sterse baş?n? taşa vursun ki, o yaz?lar? silsin-fakat baş? k?r?l?r, yaz?lara bir şey olmaz ha!
  Ve illâ muhakkak bilsin ki: Semâvat ve arz?n haricine kaç?p kurtulamayan insan, Hâl?k-? Külli Şeyin rububiyetine muhabbetle r?zâdâde olmal?d?r.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:54 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 6. #6
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı


  ?’lem eyyühe’l-aziz! Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah, Kâmil-i Mutlak olduğundan, lizatihî mahbubdur. Allah, Mûcid, Vâcibü’l-Vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurlar?, bu’diyetinde adem zulmetleri vard?r. Allah, melce ve mencedir. Kâinattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan b?km?ş ruhlara melce ve mence odur. Allah Bâkîdir; âlemin bekas? ancak Onun bekas?ylad?r. Allah Mâliktir; sendeki mülkünü senin için saklamak üzere al?yor. Allah, Ganiyy-i Muğnîdir; herşeyin anahtar? Ondad?r. Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’?n mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur.
  Mesnevi Nuriye/111.shf
  risaleinurenstitusu.org


  Allah raz? olsun, paragraf ne kadar rahatlat?c?..Elhamdülillah..
  Kainattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan b?km?ş ruhlara melce ve mence odur.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:55 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 7. #7
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  "O bize yollar?m?z? dosdoğru gösterdiği halde, bize ne oluyor ki
  Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize yapt?ğ?n?z ezalara sabredeceğiz. Tevekkül etmek
  isteyenler Allah'a güvensinler." ?brahim Suresi
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:55 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı fem_ Nickli Üyeden Alıntı
  Fakat, yanl?ş anlama! Tevekkül, esbâb? bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbâb? dest-i kudretin perdesi bilip riâyet ederek; esbâba teşebbüs ise, bir nevi duâ-i fiilî telâkkî ederek; müsebbebât? yaln?z Cenâb-? Haktan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar olmaktan ibârettir.
  Üstad tevekkül konusunda da ezber bozmuş.Baz? alimler veya büyük zatlar sebepleri tamamen terketmeyi öğütlemişler mürşitlerine.Dünyadan el ayak çekip r?zk? perdesiz beklemişler.

  Üstadsa tevekkül sebepleri bütün bütün terketmek değildir demiş.Elinden geleni helal dairesinde yap?p sonuca raz? olmak.H?rsla değil de kanaat ile istemek.

  5. sözde de şöyle geçiyor:

  Demek, derd-i maîşet için namaz?n? terk eden, o nefere benzer ki, tâlimi ve siperini b?rak?p çarş?da dilencilik eder. Fakat namaz?n? k?ld?ktan sonra, Cenâb-? Rezzâk-? Kerîmin matbaha-i rahmetinden tâyinât?n? aramak; başkalara bâr olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibâdettir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:56 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı
  Ey insanlar, hepiniz Allah’a muhtaçs?n?z. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye lay?kt?r." Fat?r Süresi, 35:15.

  "?hlas ile kulluk edenler, nimetle dolu Cennet içindedir. Günaha dalan kafirler ise Cehennem ateşindedir." ?nfitar Süresi, 82:12-13.


  ?’lem eyyühe’l-aziz! Herbir insan için hayat seferinde iki yol vard?r. Bu iki yolun uzunluğu, k?sal?ğ? birdir. Amma birisinde ehl-i şuhud ve ehl-i vukufun şehadet ve tasdikleriyle, onda dokuz menfaat ihtimali var. ?kinci yolda mesele maküsedir, onda dokuz zarar ihtimali vard?r. ?kinci yolla gidenin ne silah? var, ne zahiresi. Tabii, yolda pek çok korkulara maruz kalacağ? gibi, ihtiyaçlar?n? def için çoklara minnet alt?nda kal?r. Fakat birinci yola sülük edenin hem silah?, hem erzak? beraberdir. Pek serbestane gider. Birinci yol Kur’an yoludur, ikinci yol ise dalalet yoludur.
  Evet, ehl-i şuhudun, ehl-i vukufun tasdik ve şehadetleriyle sabittir ki, iman yümnüyle yürüyen emn ü eman içindedir. Ve bilahare merkez-i hükümete ulaşt?ğ?nda, onda dokuzu büyük mükafatlara mazhar olacaklard?r. Fakat, dalalet zulümat? içinde yürüyenler esna-y? seferde korkudan, açl?ktan herşeye ve herkese tezellül ettikten sonra, mahall-i hükümete vas?l olduğunda, onda dokuzu ya idam veya ebedi hapse mahküm olacaklard?r. Binaenaleyh akl? olan, zararl? birşeyi, dünyevi, edna bir hiffet için tercih etmez.
  Ehl-i şuhud dediğimizden maksat, evliyaullaht?r. Zira velayet sahibi, avam?n itikad ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur’an yoluyla gidenlerin silah ve zahireleri ise, Kadir-i Mutlaka, Ganiyy-i Kerime olan tevekkül onlar? temin eder.

  Zira, tevekkül, istinad ve istimdad noktalar?n? tazammun ediyor. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istilzam ediyor. Kelime-i tevhid de namaz? iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti emreden tekliftir. Mükellefiyetini ifa edenin, mükellefiyet müddetince, mükellefiyet-i askeriye gibi yemekleri, libaslar? ve sair hayat lazimeleri hazine-i Rahman’dan verilir. Mükellefiyet-i askeriye iki buçuk senedir. Amma mükellefiyet-i ubudiyet, müddet-i ömürdür  Mesnevi Nuriye
  ?nsan zay?ft?r, belâlar? çok; fakirdir, ihtiyac? pek ziyâde; âcizdir, hayat yükü pek ağ?r.

  Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayan?p tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdân? dâim azab içinde kal?r.

  Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar; ya sarhoş veya canavar eder.


  6.söz
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:56 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı fem_ Nickli Üyeden Alıntı
  ?mân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktizâ eder.
  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı fem_ Nickli Üyeden Alıntı
  Fakat, yanl?ş anlama! Tevekkül, esbâb? bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbâb? dest-i kudretin perdesi bilip riâyet ederek; esbâba teşebbüs ise, bir nevi duâ-i fiilî telâkkî ederek; müsebbebât? yaln?z Cenâb-? Haktan istemek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar olmaktan ibârettir.  ''
  ......esbab? tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü, o zaman Cenab-? Hakk?n hikmet ve meşietiyle kainatta vaz edilen nizama karş? bir temerrüd ç?kar.
  Evet, daire-i esbabda iken tevekkül etmek, bir nevi tembellik ve atalettir.
  ''

  işaratül ?caz
  Esbaba müracaat edip neticeyiAllah'tan beklemek tevekküldür, Neticeye ve semereye r?za göstermek kanaattir, mevcuda iktifa dunhimmetliktir.

  Biz galiba kanaatle gayretsizliği kar?şt?r?yoruz. Oysa kanaat çal?şmamak değil, çal?şman?n sonucuna raz? olmakt?r. Elindeki mevcudla yetinmek olsa olsa gayretsizlik, tembellik, atalettir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:57 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.10.14, 19:56
 2. Tevekkül, Tevekkül Nedir, Allah’a Tevekkül Nasıl Edilir
  By muhsin iyi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 30.04.13, 22:32
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.06.12, 23:03
 4. Nefsi Küçük Görmek, Allah’a Yakın Olmak, Allah’a Yaklaşmak
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.02.12, 03:59
 5. Allah Şaşırtmasın İİfadesini Kullanmak Doğru mudur. Allah İnsanı Şaşırtır mı?
  By Asrisaadete-Hasret in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.08, 10:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0