+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Riya Hakkında

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Selamünalykm kardeşler , kalplerde ihlas?n s?rr?n?n tahakkuk etmesi , nefsimizde ki riya denilen asr?n hastal?ğ?n?n şifa bulmas? ümidi ve duas?yla ...


  ey şan ve şerefi , nam ve şöhreti isteyen adam ! Gel o dersi benden al. Şöhret ayn-? riyad?r ve kalbi öldüren zehirli bir bald?r.Ve insan? insanlara abd ve köle yapar.


  Ey nefis , eğer takva ve amel-i saliha ile Hal?k?n? raz? etti isen ,halk?n
  r?zas?n? tahsile lüzum yoktur.O kafidir.Eğer halkda Allah?n hesab?na r?za ve muhabbet gösterirlerse iyidir.Şayet onlar?n ki dünya hesab?n olursa k?ymeti yoktur.Çünkü onlarda senin gibi aciz kullard?r . Maahaza ikinci ş?kk?n takibinde şirk-i hafi olduğu gibi , tahsili de mümkün değildir.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  riyaya insanlar? sevk eden esbab?n birincisi zaaf-? imand?r.Allah? düşünmeyen , esbaba perestij eder.Halklara hodfüruşlukla riyakarane bir vaziyet al?r.Risale-i nur şakirtleri Risale-i Nurlardan ald?klar? kuvvetli iman-? tahkiki dersleriyle esbaba ve nasa ubudiyet noktas?nda bir k?ymet vermiyorlar ki ubudiyetlerinde onlara gösterişle riya etsinler
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Cenab-? hakk?n r?zas? ihlas ile kazan?l?r.Kesrtet-i etba ile ve fazla muvaffakiyet ile değildir.Çünkü onlar vazife-i ilahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir.EVET BAZEN B?R KEL?ME , SEBEB-? NECAT VE MEDAR-I RIZA OLUR.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  "?nsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. ?hlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karş? karş?yad?rlar." (Keşfü'l-Hafa, 2:3:12)
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  ?htar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlan?lmaz. Hoşlansa ihlâs? kaybeder, riyâya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâss?zl?k yüzünden gelen bir itab ve bir mücazatt?r. Evet, amel-i salihin hayat? olan ihlâs?n zarar?na teveccüh-ü nâs ve şan ve şeref, kabir kap?s?na kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür taraf?nda azâb-? kabir gibi nâhoş bir şekil ald?ğ?ndan, teveccüh-ü nâs? arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâz?md?r. Şöhretperestlerin ve şan ve şeref peşinde koşanlar?n kulaklar? ç?nlas?n!
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:27 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaat perestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çald?ğ? zamanda , elbette s?rr-? ihlasa ve hiçbirşeye alet olmamağa bina edilen hizmet-i imaniyye, şahsi makam- maneviyeyi aramamak iktiza ediyor. Harekat?nda onlar?istememek ve düşünmemek laz?md?r ki , hakiki ihlas?n s?rr? bozulmas?n.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:28 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  h?rs-? şöhret , hubb-u cah, makam sahibi olmak emsaline tefevvuk etmek gibi hisler , insanlara iyi görünmek,tasannukarane (haddinden fazla kendine ehemmiyet verdirmek) ve tekküllüfkarane (lay?k olmasd?ğ? yüksek makamlarda görünmek ) tarz?n? tak?nmak ile riya eder . Risale-i nur şakirtleri eneyi nahnüye tebdil ettikleri , yani enaniyeti b?rak?p risale-i nurun şahs-? manevisinin hesab?na çal?şmas? , ben yerine biz demeleri ve ehl-i tarikat?n fenafişşeyh fenafirresul ve nefsi emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vas?taalr?n bu zamanda birisi de fenafil-ihvand?r yani şahsiyetini kardeşrinin şahsiyeti içinde eritip öyle davrand?ğ? gibi inşallah ehl-i hakikat?n riaydan kurtulmalar? gibi , bu s?r ile onlarda kurtulurlar. (amin amin amin )
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:28 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nur’un hakikî şakirtleri, neşriyat-? diniyelerinde ve ittibâ-? sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-? kebâirdeki takvâlar?nda, Kur’ân hesab?na vazifedar say?l?rlar. ?nşaallah riya olmaz.


  Kastamonu Lâhikas?, s. 142
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:28 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Hakiki şakirtd kaydı vardır.


  hakiki şakird olmayanlarda riya oluyor mu?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Farz ve vâciplerde ve şeâir-i ?slâmiyede ve Sünnet-i Seniyyenin ittibâ?nda ve haramlar?n terkinde riyâ giremez, izhâr? riyâ olamaz. Meğer, gâyet zaaf-? îmanla beraber, f?traten riyâkâr ola."
  Allah korusun, iman zay?fl?ğ? olunca bu tarz amellerde bile riya olabiliyormuş.Hakiki şakirdin iman zay?fl?ğ? olmayacağ? için riya da girmiyor.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:28 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Namaz'da Riya Olur mu?
  By abluka in forum Fıkıh
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 16.03.08, 15:22
 2. Riya
  By nâme-i nur in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.09.07, 11:44
 3. Gösteriş ve Riya' nın Çeşitleri
  By gulsah in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.04.07, 20:17
 4. Şeair-i İslamiyeye Riya Giremez
  By Ömer Said in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.07, 22:08
 5. Şirk ve Riya Birlikteliği
  By elff in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.08.06, 22:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0