<t></t><t></t><t></t><t></t><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><t><tr id="c">
<td id="red"><b id="buyuk">
İslâmiyet bütün insanlara rahmettir</font>[/b]</td></tr>
<tr>
<td height="10">
</td></tr>
<tr>
<td id="l" style="padding: 5px 10px 0px;" valign="top">
Remiz</font></font>
Arkadaş!
</font>İslâmiyet, bütün insanlara bir nur, bir
rahmettir. Kâfirler bile onun rahmetinden istifade etmişlerdir.
</font>Çünkü,
İslâmiyetin telkinatiyle küfr-ü mutlak, inkâr-ı mutlak, şek ve tereddüde inkılâp
etmiştir. O telkinatın kâfirlerde de yaptığı in’ikâs ve tesirat sayesinde,
kâfirlerin, hayat-ı ebediye hakkında ümitleri vardır.
</font>Bu sayede, dünya
lezzetleri ve saadeti onlarca tamamıyla zehirlenmez. Bütün bütün o lezzetler
elemlere inkılâp etmez. Yalnız tereddütleri vardır. Tereddüt ise, her iki tarafa
baktırır.
</font>Devekuşu gibi, tam mânâsıyla ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada
kalarak her iki tarafın zahmetinden kurtulur.</font>http://www.risaleara.com/
</td></tr></t></table>