Hatırın, Hatıran âli.
Başka hatırlara feda edilmez / edilemez Üstad’ım...