Diyorum ki:
Ya benim i'damımı ve
yüzbir sene cezayı istilzam edecek
kusurumu kanun dairesinde gösteriniz
veyahut bütün bütün divane olduğumu isbat ediniz;

veyahut benim
ve risalelerimin
ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar
ve ziyanımızı müsebbiblerinden alınız.


Tarihçe-i Hayat - 258