+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 25
Like Tree15Beğeni

Konu: Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden

 1. #1
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart Mektubat / Hakikat Çekirdekleri 'nden

  1- Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-ı Kur'andır.

  2- Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

  3- Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır.

  Mektubat

  Marîz: Hasta, dertli.
  Alîl: Hasta, sakat.
  İttiba'-ı Kur'an: Kur'anın bildirdiği anlayış ve hayat biçimine, emir ve yasaklarına uyma.
  Azamet: Büyüklük.
  İttihad-ı İslâm: İslâm birliği, islâm ülkeleri birliği.
  Nücum: Yıldızlar.
  Şümus: Şemsler, güneşler.
  Mâlik: Sahip. Mülk sahibi, mal sahibi.
  Dava-yı halk: Yaratma davası.
  İddia-yı icad: İcad iddiası, yaratma iddiası.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 2. #2
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  4- Haşirde bütün zevi-l ervahın ihyası; mevt-âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zâtiyedir; tegayyür edemez, acz tahallül edemez, avaik tedahül edemez. Onda meratib olamaz, herşey ona nisbeten birdir.

  5- Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi o halketmiştir.

  6- Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiye'yi de o tanzim etmiştir.  Haşir: Yeniden diriliş. Dünyadan ölümle ayrılanların ahirette Allah (cc) tarafından tekrar diriltilip toplanması.
  Zevi-l ervah: Ruh sahipleri, ruhlular.
  ihya: Hayatlandırma, canlandırma, diriltme.
  Mevt-âlûd: Ölümle karışık, ölüm bulaşmış.
  Nevm: Uyku, uyumak.
  Kudret-i ezeliye: Ezelî kudret, Allah'ın (cc) başlangıcı olmayan sonsuz gücü.
  Zâtiye: Zata ait, zatla alakalı, kendisiyle ilgili.
  Tegayyür: Değişme, başkalaşma.
  Acz: Güçsüzlük, kuvvetsizlik.
  Tahallül: Müdahale etme, araya girme, karışma.
  Avaik: Engeller, köstekler.
  Tedahül:Birbiri içine girmek, içiçe olmak, karışmak.
  Meratib: Mertebeler, dereceler, kademeler.
  Manzume-i Şemsiye: Güneş sistemi, güneşe bağlı gezegenler topluluğu.

  *SAHRA* bunu beğendi.

 3. #3
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  7- Kâinatın te'lifinde öyle bir i'caz var ki; bütün esbab-ı tabiiye farz-ı muhal olarak muktedir birer fâil-i muhtar olsalar, yine kemal-i acz ile o i'caza karşı secde ederek
  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَ ﻗُﺪْﺭَﺓَ ﻟَﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ Sen her kusurdan münezzehsin. Bizim hiçbir kudretimiz yok; nihayetsiz izzet ve hikmet sahibi olan muhakkak Sensin.) diyeceklerdir.

  8- Esbaba tesir-i hakikî verilmemiş, vahdet ve celal öyle ister. Lâkin mülk cihetinde esbab dest-i kudrete perde olmuştur, izzet ve azamet öyle ister. Tâ nazar-ı zahirde, dest-i kudret mülk cihetindeki umûr-u hasise ile mübaşir görülmesin.

  9- Mahall-i taalluk-u kudret olan herşeydeki melekûtiyet ciheti şeffaftır, nezihtir.

  10- Âlem-i şehadet, avalim-ül guyub üstünde tenteneli bir perdedir.

  11- Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret-i gayr-ı mütenahî lâzımdır. Zira şu kitab-ı kebir-i kâinatın herbir harfinin, bahusus zîhayat herbir harfinin, herbir cümlesine müteveccih birer yüzü, nâzır birer gözü vardır.

  Mektubat

  *SAHRA* bunu beğendi.

 4. #4
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  Esbab-ı tabiiye: Tabiattaki sebepler.
  Farz-ı muhal: Olmazı olur saymak.
  Muktedir: Güçlü.
  Fâil-i muhtar: Dilediği şekilde serbest olarak iş yapan Allah (cc).
  Tesir-i hakikî: Hakiki tesir, gerçek etki.
  Vahdet: Birlik, teklik, Allah'a (cc) ait birlik.
  Celal: Büyüklük, ululuk, haşmet.
  Dest-i kudret: Kudret eli, Allah'ın (cc) sonsuz güç ve kuvveti.
  Nazar-ı zahir: Zahir nazar, dış bakış, dıştan bakış.
  Umûr-u hasise: Hasis işler, kötü işler.
  Mübaşir: Müjdeleyen. Bir işe başlayan, bir işe girişen.
  Mahall-i taalluk-u kudret: Allah'ın (cc) sonsuz gücünün alakalandığı (doğrudan etkisinin bulunduğu) yer.
  Melekûtiyet: İç yüz, herşeyin perdesiz olarak Allah'a (cc) dönük olduğu ve sebep, şart ve vasıtaların bulunmadığı temiz manevî iç yüz.
  Âlem-i şehadet: Şahadet âlemi, beş duyu organımızla açabildiğimiz dünya.
  Avalim-ül guyub: Gayb âlemleri, görünmeyen âlemler.
  Kudret-i gayr-ı mütenahî: Sonsuz kudret, sonsuz güç ve kuvvet.
  Kitab-ı kebir-i kâinat: Büyük kainat kitabı, evrenin büyük kitabı.
  Zîhayat: Hayat sahibi, canlı.
  Müteveccih: Yönelmiş, dönmüş, bakan, dönük.
  Nâzır: Nezaret eden, bakan, gözeten, gören.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 5. #5
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  12- Meşhurdur ki: Hilâl-i îde bakarlardı. Kimse birşey görmedi. İhtiyar bir zât yemin ederek "Hilâli gördüm." dedi. Halbuki gördüğü hilâl değil, kirpiğinin tekavvüs etmiş beyaz bir kılı idi. O kıl nerede? Kamer nerede? Harekât-ı zerrat nerede? Fâil-i teşkil-i enva' nerede?
  Hilâl-i îd: Bayram hilali, bayramın başladığını gösteren ayın hilal şekli.
  Tekavvüs: Kavislenme, bükülme, eğilme.
  Kamer: Ay.
  Harekât-ı zerrat: Zerrelerin (atomların) hareketleri.
  Fâil-i teşkil-i enva': Nevleri teşkil eden fail.

  13- Tabiat, misalî bir matbaadır, tâbi' değil; nakıştır, nakkaş değil; kabildir, fâil değil; mistardır, masdar değil; nizamdır, nâzım değil; kanundur, kudret değil; şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil.
  Mistar: Cetvel.
  Kudret: Güç.
  Şeriat-ı iradiye: Allah'ın (cc) irade sıfatından gelen ve kâinattaki bütün varlıkları zorunlu olarak düzenleyen kanunlar sistemi.
  Hakikat-ı hariciye: Haricî hakikat, yaratılmış varlıklar dünyasıyla ilgili gerçek.

  14- Fıtrat-ı zîşuur olan vicdandaki incizab ve cezbe, bir hakikat-ı cazibedarın cezbesiyledir.
  Fıtrat-ı zîşuur: Şuurlu fıtrat, vicdan.
  İncizab: Cezbedilme, çekilme, kapılma.
  Hakikat-ı cazibedar: Cazibedar hakikat, çekici gerçek.

  15- Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelan-ı nümuvv der: "Ben sünbülleneceğim, meyve vereceğim." Doğru söyler. Yumurtada bir meyelan-ı hayat var. Der: "Piliç olacağım." Biiznillah olur. Doğru söyler. Bir avuç su, meyelan-ı incimad ile der: "Fazla yer tutacağım." Metin demir onu yalan çıkaramaz; sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelanlar, iradeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir.
  Meyelan-ı nümuvv: Gelişip büyüme eğilimi.
  Meyelan-ı hayat: Hayat meyli, hayat isteği.
  Biiznillah: Allah'ın (cc) izniyle.
  Meyelan-ı incimad: İncimad meyli, donma eğilimi.
  Metin: Sağlam.
  Evamir-i tekviniye: Kainattaki varlıkların yaratılış ve hareketleriyle ilgili emirler (kanunlar).

  16- Karıncayı emirsiz, arıyı ya'subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye; elbette beşeri nebisiz bırakmaz. Âlem-i şehadetteki insanlara inşikak-ı Kamer, bir mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.) olduğu gibi, mi'rac dahi âlem-i melekûttaki melaike ve ruhaniyata karşı bir mu'cize-i kübra-yı Ahmediyedir ki; nübüvvetinin velayeti bu keramet-i bahire ile isbat edilmiştir ve o parlak zât, berk ve Kamer gibi melekûtta şu'le-feşan olmuştur.
  Ya'sub: Arı beyi.
  Kudret-i ezeliye: Ezelî kudret, Allah'ın (cc) başlangıcı olmayan sonsuz gücü.
  Beşer: İnsan.
  Nebi: Peygamber.
  İnşikak-ı Kamer: Ayın ikiye ayrılması (Peygamberimizin (asm) mucizesi olarak parmak işareti ile ayın ikiye bölünmesi).
  Mu'cize-i Ahmediye: Hz. Muhammedin (asm) mucizesi.
  Âlem-i melekût: Herşeyin içyüzleriyle Allah'ın (cc) doğrudan hâkimiyetine bakan ve meleklerin bulunduğu dünya.
  Ruhaniyat: Ruhanîler, ruh cinsinden varlıklar.
  Velayet: Velilik, ermişlik, dinde üstün derecede manevî olgunluk.
  Keramet-i bahire: Açık keramet.
  Berk: Şimşek, yıldırım.
  Şu'le-feşan: (Alev)Işık saçan, paylatan.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 6. #6
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  17- Kelime-i şehadetin iki kelâmı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmîdir; ikincisi birincisine bürhan-ı innîdir.
  Bürhan-ı limmî: Müessirden esere olan delil.
  Bürhan-ı innî: Eserin eser sahibine delil olması.


  18- Hayat, kesrette bir çeşit tecelli-i vahdettir. Onun için ittihada sevkeder. Hayat, bir şeyi herşeye mâlik eder.
  Tecelli-i vahdet: Vahdet tecellisi, birlik belirtisi, Allah'ın (cc) birliğini kainatın bütünlüğünde belli edip göstermesi.
  İttihad: Birleşme, birlik.
  Mâlik: Sahip.


  19- Ruh, bir kanun-u zîvücud-u haricîdir, bir namus-u zîşuurdur. Sabit ve daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Bir seyyale-i latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcud ruh, makul kanunun kardeşidir. İkisi hem daimî, hem âlem-i emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudret-i ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, ruh olurdu. Eğer ruh, vücudu çıkarsa, şuuru başından indirse, yine lâyemut bir kanun olurdu.
  Kanun-u zîvücud-u haricî: Harici vücud sahibi kanun, yaratılmış varlık sahibi kanun.
  Namus-u zîşuur: Şuur sahibi kanun.
  Âlem-i emir: Yaratılışa ait değişmez kanunlar dünyası.
  Sıfat-ı irade: Allah'ın (cc) istediğini istediği gibi yapma vasfı (niteliği, özelliği).
  Kudret: Güç.
  Vücud-u hissî: Hisse (duyguya) ait vücut.
  Seyyale-i latife: Ağırlığı, hacmi ve yoğunluğu olmayan son derece hızlı akışkan.
  Sedef: Kabuk, kap.
  Kudret-i ezeliye: Ezelî kudret, Allah'ın (cc) başlangıcı olmayan sonsuz gücü.
  Lâyemut: Ölümsüz, son bulmaz, sona ermez.

 7. #7
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  20- Ziya ile mevcudat görünür, hayat ile mevcudatın varlığı bilinir. Herbirisi birer keşşaftır.

  21- Nasraniyet, ya intıfa veya ıstıfa edip İslâmiyet'e karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor. Ya intıfa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi' olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.

  İşte bu sırr-ı azîme, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki: "Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir."


  22- Cumhur-u avamı, bürhandan ziyade, me'hazdaki kudsiyet imtisale sevkeder.

  23- Şeriatın yüzde doksanı -zaruriyat ve müsellemat-ı diniye- birer elmas sütundur. Mesail-i içtihadiye-i hilafiye, yüzde ondur. Doksan elmas sütun, on altunun himayesine verilmez. Kitablar ve içtihadlar Kur'ana dûrbîn olmalı, âyine olmalı; gölge ve vekil olmamalı!

  24- Her müstaid; nefsi için içtihad edebilir, teşri' edemez.

  25- Bir fikre davet, cumhur-u ülemanın kabulüne vâbestedir. Yoksa davet bid'attır, reddedilir.

  Mektubat


 8. #8
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  Alıntı gerceklervebiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  20- Ziya ile mevcudat görünür, hayat ile mevcudatın varlığı bilinir. Herbirisi birer keşşaftır.

  21- Nasraniyet, ya intıfa veya ıstıfa edip İslâmiyet'e karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmağa hazırlanıyor. Ya intıfa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi' olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.

  İşte bu sırr-ı azîme, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki: "Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir."


  22- Cumhur-u avamı, bürhandan ziyade, me'hazdaki kudsiyet imtisale sevkeder.

  23- Şeriatın yüzde doksanı -zaruriyat ve müsellemat-ı diniye- birer elmas sütundur. Mesail-i içtihadiye-i hilafiye, yüzde ondur. Doksan elmas sütun, on altunun himayesine verilmez. Kitablar ve içtihadlar Kur'ana dûrbîn olmalı, âyine olmalı; gölge ve vekil olmamalı!

  24- Her müstaid; nefsi için içtihad edebilir, teşri' edemez.

  25- Bir fikre davet, cumhur-u ülemanın kabulüne vâbestedir. Yoksa davet bid'attır, reddedilir.

  Mektubat

  Ziya: Işık.
  Mevcudat: Varlıklar.
  Keşşaf: Keşfedici, ortaya çıkarıcı.
  Nasraniyet: Hıristiyanlık.
  İntifa: Yok olma, sönme.
  Terk-i silâh: Silahı bırakmak.
  Protestanlık: Papayı Hıristiyanların başı ve ruhanî reisi olarak kabul etmeyen ve Katolik mezhebini beğenmeyen bir Hıristiyanlık meshebi.
  Tevhid: Birleme, birlik, bir tek Allah'tan (cc) başka ilah olmadığına inanmak.
  Câmi' Kendinde toplayan, çok özellikli, toplayıcı.
  Hakaik-i İslâmiye: İslâm dinine ait hakikatlar, islâm dinine ait gerçekler.
  Sırr-ı azîm: Büyük sır, büyük gizli gerçek.
  Aleyhissalâtü Vesselâm: Salât ve selâm O'nun üzerine olsun.
  Nâzil: İnen, yukarıdan aşağıya inen.
  Cumhur-u avam: Halk çoğunluğu, halk topluluğu.
  Bürhan: Kesin delil, ispat vasıtası.
  Me'haz: Kaynak.
  İmtisal: Uyma.
  Zaruriyat: Zorunlu olanlar, mecburi olanlar.
  Müsellemat-ı diniye: Dinde doğruluğu kesin ve şüphesiz kabul edilenler.
  Mesail-i içtihadiye-i hilafiye: İhtilaf konusu olan içtihad meseleleri.
  İçtihad: Ayet ve hadislere dayanarak yeni çıkan durumlara cevap olacak hüküm ve kuralları çıkarma.
  Müstaid: İstidatlı, kabiliyetli, yetenekli.
  Teşri': Kanun koyma, kanun yapma ve yürütme.
  Cumhur-u ülema: Alimlerin (din bilginlerinin) çoğunluğu.
  Vâbeste: Bağlı.
  Bid'at: Dine aykırı olarak sonradan uydurulan âdet ve davranışlar, anlayışlar ve hareketler. ibadetle ilgili hükümlerde yeni uydurmalar.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 9. #9
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  25- Bir fikre davet, cumhur-u ülemanın kabulüne vâbestedir. Yoksa davet bid'attır, reddedilir.

  26- İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan bâtıl eline gelir; hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor.

  27- Birbirinden eşeff ve eltaf, kudretin çok âyineleri vardır; sudan havaya, havadan esîre, esîrden âlem-i misale, âlem-i misalden âlem-i ervaha, hattâ zamana, fikre tenevvü' ediyor. Hava âyinesinde bir kelime milyonlar kelimat olur. Kalem-i kudret, şu sırr-ı tenasülü pek acib istinsah ediyor. İn'ikas, ya hüviyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar. Kesifin timsalleri birer meyyit-i müteharriktir. Bir ruh-u nuranînin kendi âyinelerinde olan timsalleri, birer hayy-ı murtabıttır; aynı olmasa da, gayrı da değildir.

  28- Şems hareket-i mihveriyesiyle silkinse, meyveleri düşmez; silkinmezse, yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır.

  29- Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ışıklanıp mezcolmazsa, zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı, muzii
  {(Haşiye): Meali: Gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa; göz, göz olmaz.}
  leyle-i süveyda ile mezcolmazsa basarsız olduğu gibi, fikret-i beyzada süveyda-i kalb bulunmazsa, basiretsizdir.

  30- İlimde iz'an-ı kalb olmazsa, cehildir. İltizam başka, itikad başkadır.

  31- Bâtıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlâldir.

  32- Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir.

  33- Bir şey'in vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz'ünün ademiyle olduğundan; zaîf adam, iktidarını göstermek için tahrib tarafdarı oluyor, müsbet yerine menfîce hareket ediyor.

  34- Desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizac etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz.

  35- Zulüm, başına adalet külahını geçirmiş; hıyanet, hamiyet libasını giymiş; cihada bagy ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmişler.

  36- Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.

  37- Aç canavara karşı tahabbüb; merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister. 38- Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.

  Mektubat


 10. #10
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  Alıntı gerceklervebiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  25- Bir fikre davet, cumhur-u ülemanın kabulüne vâbestedir. Yoksa davet bid'attır, reddedilir.

  26- İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan bâtıl eline gelir; hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız dalalet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor.

  27- Birbirinden eşeff ve eltaf, kudretin çok âyineleri vardır; sudan havaya, havadan esîre, esîrden âlem-i misale, âlem-i misalden âlem-i ervaha, hattâ zamana, fikre tenevvü' ediyor. Hava âyinesinde bir kelime milyonlar kelimat olur. Kalem-i kudret, şu sırr-ı tenasülü pek acib istinsah ediyor. İn'ikas, ya hüviyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar. Kesifin timsalleri birer meyyit-i müteharriktir. Bir ruh-u nuranînin kendi âyinelerinde olan timsalleri, birer hayy-ı murtabıttır; aynı olmasa da, gayrı da değildir.

  28- Şems hareket-i mihveriyesiyle silkinse, meyveleri düşmez; silkinmezse, yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır.

  29- Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ışıklanıp mezcolmazsa, zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı, muzii
  {(Haşiye): Meali: Gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa; göz, göz olmaz.}
  leyle-i süveyda ile mezcolmazsa basarsız olduğu gibi, fikret-i beyzada süveyda-i kalb bulunmazsa, basiretsizdir.

  30- İlimde iz'an-ı kalb olmazsa, cehildir. İltizam başka, itikad başkadır.

  31- Bâtıl şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlâldir.

  32- Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir.

  33- Bir şey'in vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz'ünün ademiyle olduğundan; zaîf adam, iktidarını göstermek için tahrib tarafdarı oluyor, müsbet yerine menfîce hareket ediyor.

  34- Desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizac etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz.

  35- Zulüm, başına adalet külahını geçirmiş; hıyanet, hamiyet libasını giymiş; cihada bagy ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmişler.

  36- Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.

  37- Aç canavara karşı tahabbüb; merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister.

  38- Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.

  Mektubat
  Cumhur-u ülema: Alimlerin (din bilginlerinin) çoğunluğu.
  Vâbeste: Bağlı.
  Fıtraten: Yaratılışça, yaratılış bakımından.
  Mükerrem: Saygı değer, şerefli, üstün özellikler kazandırılmış.
  Bâtıl: Asılsız, gerçek dışı, hurafe, yanlış ve yalan.
  İhtiyarsız: İstemeyerek, elde olmadan.
  Dalalet: Sapıtma, doğru yoldan ayrılma, iman ve islâm yolundan sapmak.
  Eşeff: En şeffaf, çok parlak, en saydam.
  Eltaf: Daha latif, çok hoş ve çok güzel. * Lütuflar, iyilikler.
  Kudret: Güç.
  Âlem-i misal: Bütün varlıkların ve olayların canlı fotoğraflarının alınıp kaydedildiği âlem.
  Âlem-i ervah: Ruhlar âlemi.
  Tenevvü': Çeşitlenmek, çeşit çeşit olmak, çeşitlilik.
  Kelimat: Kelimeler, sözler.
  Kalem-i kudret: Kudret kalemi, Allah'ın (cc) yaratıcı ve yapıcı gücü.
  Sırr-ı tenasül: Tenasül sırrı, çoğalmadaki gizli gerçek.
  İstinsah: Çoğaltma, kopyalama.
  İn'ikas: Aksetme, yansıma.
  Kesif: Koyu, katı, yoğun.
  Meyyit-i müteharrik: Hareket eden ölü, hareketli ölü.
  Ruh-u nuranî: Nuranî ruh, nurlu ruh.
  Hayy-ı murtabıt: İrtibatlı ve canlı.
  Hareket-i mihveriye: Kendi eksenindeki hareket.
  Seyyarat: Seyyareler, gezegenler, gezici yıldızlar.
  Nur-u fikir: Fikir nuru, düşünce ışığı.
  Mecz: Karıştırma, katma, birbirine karıştırma.
  Zulmet: Karanlık. * Sıkıntı.
  Muzlim: Karanlık, korkutucu ve ürkütücü.
  Nehar-ı ebyaz: Beyaz gündüz, parlak aydınlık.
  Muzii: Aydınlatıcı olan, ışık verici olan.
  Leyle-i süveyda: Siyah gece, geceye benziyen siyahlık.
  Süveyda-i kalb: "Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline ; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i idrak ve basiret olarak kabul edilir."
  Basiret: Gerçeği bilip anlama gücü, kalb ile gerçeği hissedip anlama.
  İz'an-ı kalb: Kalb izanı, kalbin benimsemesi.
  İltizam: Gerekli görme, lüzumlu görme, tarafgirlik ve bağlılık.
  İdlâl: Dalalete sürüklemek, saptırmak, doğrudan ve gerçekten ayrılmak.
  Âlim-i mürşid: İnsanları doğru yola ileten âlim.
  Adem: Yokluk, hiçlik.
  Menfîce: Olumsuzca, olumsuz şekilde.
  Desatir-i hikmet: Hikmet düsturları, gayeli ve faydalı kurallar.
  Nevamis-i hükûmet: Hükümetin kanunları.
  Kavanin-i hak: Hak kanunlar, gerçek ve doğru kanunlar.
  Revabıt-ı kuvvet: Kuvvet rabıtaları, kuvvetin bağları.
  İmtizac: Uyuşma, kaynaşma.
  Cumhur-u avam: Halk çoğunluğu, halk topluluğu.
  Müsmir: Meyve veren, faydalı sonuç veren, faydalı.
  Hamiyet: Himaye gayreti, koruma çabası.
  Libas: Elbise.
  Bagy: İsyan, azgınlık, doğru yoldan ayrılma.
  Ezdad: Zıtlar, birbirine ters düşenler.
  Mübadele: Karşılıklı değiştirme, değiş tokuş.
  Tahabbüb: Muhabbet besleme, sevgi gösterme.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hakikat Çekirdekleri...
  By *SAHRA* in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.01.10, 11:21
 2. Risale-i Nur ve Hakikat Çekirdekleri***
  By serab in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.03.08, 11:07
 3. Hakikat Çekirdekleri
  By muradoglu in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.12.07, 20:31
 4. Hakikat Çekirdekleri
  By eddai_bsn in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.09.07, 22:52
 5. Hakikat Çekirdekleri'nden
  By sliha87 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.08.06, 16:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0