ﺍِﻧِّﻰ ﻟَﺴْﺖُ ﻣَﺎﻟِﻜِﻰ Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir. Fakat kendime mâlik nazarıyla bakıyorum ki, Mâlik-i Hakikî'nin sıfâtını ve sıfatların bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet mevhum, mütenahî hududum ile Mâlik-i Hakikî'nin sıfatlarının bir cihette gayr-ı mütenahî hududunu bildim.

Said Nursî

Mâlik: Sahip. Mülk sahibi, mal sahibi.
Kâinat: Yaratılan bütün varlıklar, evren.
Mâlik-i Hakikî: Gerçek sahip, herşeyin gerçek sahibi olan Allah(cc).
Mahiyet: İç yüz, esas, asıl, temel özellik, temel gerçek.
Mevhum: Aslı olmayan, gerçek dışı, hayal ürünü, asılsız.
Mütenahî: Sonlu, sonu gelen.
Cihet: Yön, taraf.
Gayr-ı mütenahî: Sonsuz, bitmez.