Her müstaid; nefsi için içtihad edebilir, teşri' edemez. Said Nursi