Bir nimetin umumî ve herkese şamil olması, kıymetinin azlığına ve ehemmiyetsizliğine delalet etmez. Ve o nimetin bir kasd ve iradeden gelmemesine emare olamaz. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması, senin göze olan şiddet-i ihtiyacını tahfif etmediği gibi, gözün kıymetini tenkis etmeye de sebeb olamaz. Ve keza hususî ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile, umumî bir nimet behemehal bir mün'imin eser-i kasd ve iradesidir.

Mesnevi-i Nuriye


Şamil: Çevreleyen, içine alan, kaplayan, içeren.
Delalet: Delil olma, yol gösterme.
Emare: Belirti, ipucu.
Şiddet-i ihtiyac: İhtiyac şiddeti, şiddetli ihtiyaç.
Tahfif: Hafifleştirme, kolaylaştırma.
Tenkis: Noksanlaştırma, azaltma.
Behemehal: Her halde, mutlaka.
Mün'im: Nimet veren, nimetlendiren.
Eser-i kasd: Kasıt eseri, isteyerek ve bilerek yapılış eseri.