+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Üstadın İktisad Kavramı Yemek İçmekten İbaret Değil

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Üstadın İktisad Kavramı Yemek İçmekten İbaret Değil

  Bediüzzaman'?n ?ktisatç?l?ğ?

  ?ktisat, bundan evvel bahsettiğimiz istiğnan?n tefsir ve izah?ndan başka birşey değildir. Zaten, iktisat saray?na girebilmek için, evvela istiğna denilen kap?dan girmek laz?md?r. Bu sebeple, iktisatla istiğna, laz?mla mülzem kâbilindendir.
  Üstad gibi, istiğna husûsunda peygamberleri kendine örnek kabul eden bir mücahidin iktisatç?l?ğ?, kendiliğinden husûle gelecek kadar tabiî bir haslet halini al?r.
  Ve art?k ona, günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça ekmek kafi gelebilir. Zîra bu büyük insan, büyük ve munsif Frans?z şairi Lamartin'in dediği gibi, "Yemek için yaşam?yor, belki yaşamak için yiyor."
  Üstad?n meşrep ve mesleğini tamamen anlad?ktan sonra, art?k onun yüksek iktisatç?l?ğ?n? böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum. Zîra, bu büyük insan?n yüksek iktisatç?l?ğ?n? manevî sahalarda tatbik etmek ve maddî olmayan ölçülerle ölçmek laz?m gelir.
  Mesela, Üstad, bu yüksek iktisatç?l?k kudretini s?rf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kâbiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred k?ymetlerin israf ve heder edilmemesi ile ölçen bir dahîdir.
  Ve bütün ömrü boyunca, bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usûlünü, bütün talebelerine de telkin etmiştir.

  Binaenaleyh, bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay birşey değildir. Zîra, onun gönlünün mihrak noktas?nda yaz?l? olan şu "Dikkat!" kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir.
  ?şte, Bediüzzaman, kudretli bir ?slahatç? ve harikalar harikas? bir pedagog (mürebbî) olduğunu, yetiştirdiği ter temiz nesille fiilen ispat etmiş ve iktisat tarihine nurdan p?r?lt?larla yaz?lan bir atlas sahîfe daha ilave eden bir nadire-i f?tratt?r.
  Ali Ulvi Kurucu

  Tarihçe-i Hayat
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Molla Said, Van'da bulunduğu zamanlarda, baz? hususlarda o havalinin ulemas?na muhalif bulunuyordu. Haşiye Bu hususlar şunlard?r:
  1. Katiyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. Evet, hayatta hiçbir maddî mülkiyeti olmay?p, fakir ve kimsesiz ve daimî nefiy ve hapislerle çok s?k?nt?l? ve dehşetli musîbetler içerisinde yaşad?ğ? halde, kimseden para ve mukâbelesiz hediye almad?ğ? bilmüşahede görülmüştür.
  2. Hiçbir alimden sual sormamak. Yirmi sene zarf?nda, daima ancak sorulanlara cevap vermişti. Bu hususta kendileri derlerdi ki: "Ben uleman?n ilmini inkar etmem; binaenaleyh, kendilerinden sual sormak fazlad?r. Benim ilmimden şüphe edenler varsa, sorsunlar; onlara cevap vereyim."
  3. Yan?nda bulunan talebelerini ayn? kendisi gibi zekat ve hediye almaktan menetmek. Onlar? da yaln?z r?za-i ?lahî için çal?şt?r?rd?. Hatta, çok zamanlar talebelerini kendi iaşe ederdi.
  4. Daima mücerred kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alaka peyda etmemek. Bunun içindir ki, "Bütün mal?m? bir elimle kald?r?p götürebilmeliyim" demiştir. Bu halin sebebi sorulunca, "Bir zaman gelecek, herkes benim halime g?pta edecektir. Saniyen, mal ve servet bana lezzet vermiyor; dünyaya ancak bir misafirhane nazar?yla bak?yorum" derdi
  Haşiye: Ayn? vaziyet, seksen senelik hayat?nda da devam etmiştir.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:12 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  "Yemek için yaşam?yor, belki yaşamak için yiyor."
  Bu söz çok manidar, çok veciz yaa. Allah hayat?m?za geçirmeyi de nasip etsin inşaallah.

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Mesela, Üstad, bu yüksek iktisatç?l?k kudretini s?rf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kâbiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred k?ymetlerin israf ve heder edilmemesi ile ölçen bir dahîdir.
  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Bi yerde okumuştum : Nur talebesi heyecan?n? iktisatl? kullanand?r, diyordu. Allah raz? olsun elff kardeşim...
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:12 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Binaenaleyh, bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay birşey değildir.

  Bunu iktisatla bağlamas? çok ilginç ayr?ca. Ama biz boş şeylerde öyle fikir ve zaman iktisats?zl?ğ? yap?yoruz ki... Gerçi Üstad?m zaten talebelerinden söz etmiş... Biz bu hakikatleri ne zaman hayat?m?za geçirirsek o zaman işte bu hitaplara dahil oluruz inşaallah.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:12 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bunlar?n iktisada bağlanmas? bana da çok manidar geldi.

  özellikle de fikir iktisad?..
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:14 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Günümüzde şu cümle çok yayılmış:''Müslüman herşeyden haberdar olmalı.Herşeyi bilmeli-okumalı''
  İşte burada güzel izah edilmiş.Çünkü,biliç altı diye bir olay var.Kalbimiz kabul etmemiş gibi olabilir değişik olumsuz eserleri okurken ama o yazılar bizim hafızamızda yer alıyor.
  Binaenaleyh, bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay birşey değildir. Zîra, onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu "Dikkat!" kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Bir de şu bölüm ilgimi çekti.İnsan hayallerine dahi dikkat etmesi gerekiyor.Onu bile israf etmemesi gerekiyor değil mi?Bize verilen maddi ve manevi cihazatların tek amacı var o da yüzlerini ahirete çevirmek.Altıncı Söz bizim rehberimiz olsun inşaAllah.
  Mesela, Üstad, bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kâbiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesi ile ölçen bir dahîdir.


  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Üstad gibi, istiğna husûsunda peygamberleri kendine örnek kabul eden bir mücahidin iktisatçılığı, kendiliğinden husûle gelecek kadar tabiî bir haslet halini alır. Ve artık ona, günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça ekmek kafi gelebilir. Zîra bu büyük insan, büyük ve munsif Fransız şairi Lamartin'in dediği gibi, "Yemek için yaşamıyor, belki yaşamak için yiyor."
  Üstadın meşrep ve mesleğini tamamen anladıktan sonra, artık onun yüksek iktisatçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum. Zîra, bu büyük insanın yüksek iktisatçılığını manevî sahalarda tatbik etmek ve maddî olmayan ölçülerle ölçmek lazım gelir.
  Mesela, Üstad, bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kâbiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesi ile ölçen bir dahîdir. Ve bütün ömrü boyunca, bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usûlünü, bütün talebelerine de telkin etmiştir. Binaenaleyh, bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay birşey değildir. Zîra, onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu "Dikkat!" kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Az Yemek Ustalık, Çok Yemek Hastalık
  By *ruveyda* in forum Sağlık
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 15.03.17, 20:22
 2. Hz.Ali'ye Yazdırılan Vahiy..Vahiy Sadece Kur'an'dan İbaret Değil mi?
  By elff in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 80
  Son Mesaj: 14.05.09, 11:24
 3. Su İçmekten Daha Faydalı Olan Tek Şey?...
  By *YEŞİLLİ* in forum Sağlık
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05.09.08, 23:13
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.06.08, 17:23
 5. Sizi Çok Yemek Öldürdü, Bizi de Az Yemek Diriltti
  By insirah in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.05.08, 17:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0