Şualar'a giren Beşinci Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve Cehennem'e gidenin mahiyetini bilmek için, fevkalâde iktidar haricinde bir kaza-i İlahîdir, diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfzına itimad edip, merak etmeyiniz.

Said Nursi
Kastamonu Lahikası


Ehemmiyetlidir: Önemlidir.
Hikmet: Gözetilen fayda ve gaye.
Mahiyet: İç yüz, asıl, temel gerçek.
Kaza-i İlahî: Kader yazısının Allah'ın(cc) emriyle gerçekleşmesi, Allah'ın takdirinin yerine gelmesi.
İnayet: İyilik, yardım.
Hıfzına: Korumasına.
İtimad: Güvenmek.