Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan! Kat'iyyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Tahammül etmezsen "Yâ Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur ondadır.


MektubatŞekva: Şikayet.
Gafil: Düşüncesiz, ilgisiz ve habersiz, gaflette olan.
Kat'iyyen: Kesinlikle.
Şükran: Şükretme, minnettarlık, şükür.
Hasaret: Hasar, zarar, ziyan. *Yoldan sapmak. Sapıtmak.
Küfran: Nankörlük.
İhtiram: Hürmet etme, saygı gösterme.
İstihfaf: Hafife alma, küçümseme, önemsememe.
Teşekki: Şikayet etme.