İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil!)
İnsanın san'atıyla Hâlıkın san'atı arasındaki fark: İnsan kendi san'atının arkasında görünebilir, amma Hâlık'ın masnuu arkasında yetmişbin perde vardır. Fakat, Hâlıkın bütün masnuatı def'aten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan kalkar, nuranîler kalır.


Mesnevi-i NuriyeHâlık: Yaratıcı Allah(cc), yoktan en güzel şekilde yaratan Allah.
Masnuu: Sanat varlığı, sanatlı yaratılmış varlığı.
Def'aten: Birden bire, hemen, aniden.
Nuranî: Nurlu.