Bediüzzaman:
Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder.

İnkişaf: Açılma, meydana çıkma, ilerleme.