Risalet-ün Nur, sair ülemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermiyor ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ü zevkiyle hareket etmiyor; belki aklın ve kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i a'lâya uçar; taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişemediği yerlere çıkar; hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir.

Said Nursî


Sair: Diğer.
Ülema: Yüksek ilim sahipleri, din bilginleri, alimler.
Misillü: Gibi, benzeri.
Keşf ü zevk: Gizli gerçeklere açılıp bulma ve zevkine varma, keşif ve zevk.
Belki: Şüphesiz. Kat'iyyetle.* Hatta. *İhtimal.
İttihad: Birleşme, birlik.
İmtizac: Uyuşma, kaynaşma.
Vesair: Ve diğerleri.
Letaif: Latif duygular, ince ve nazik duygular.
Teavün: Yardımlaşmak.
Evc-i a'lâ: En yüksek zirve.
Hakaik-i imaniye: İnançla ilgili gerçekler.