+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Kastamonu Lahikası'ndan

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Aziz, s?dd?k, mücahid kardeşlerim Hasan Ât?f ve sad?k rüfekas?,
  Evvelâ: Bu şuhur-u selâse-i mübarekenizi tebrik ediyoruz. Sizin kalemlerinizin yadigârlar? ve Risale-i Nur'dan ayr?lmamak ve sebat etmek senetleri olan yaz?lar?n?z? ve dininizi dünyan?n çok fevkinde tutman?za işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi ve ?mân hizmetinde daima sebat etmenize, vesikalar hükmündeki imzalar?n?z?, kemal-i memnuniyetle ald?k, kabul ettik. Cenab-? Hak sizlere, hazine-i rahmetinden onlar?n hurufat? adedince defter-i âmâlinize haseneler yazs?n. Amin.
  Aziz kardeşlerim,
  Bu defa yaz?lar?n?zda ?hlâs Risalelerini gördüğüm için, sizi o gibi risalelerin dersine havale edip, ziyade bir derse ihtiyaç görmedim. Yaln?z bunu ihtar ediyorum ki, mesleğimiz, s?rr-? ihlasa dayan?p, hakaik-i imaniye olduğu için, hayat-? dünyaya, hayat-? içtimaiyeye mecbur olmadan kar?şmamak ve rekabet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibar?yla mecburuz. Binler teessüf ki, şimdi müthiş y?lanlar?n hücumuna maruz biçare ehl-i ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ?s?rmas? gibi cüz'î kusurat? bahane ederek, birbirini tenkitle, y?lanlar?n ve z?nd?k münaf?klar?n tahribatlar?na ve kendilerini onlar?n eliyle öldürmesine yard?m ediyorlar.
  Gayet muhlis kardeşimiz Hasan Ât?f'?n mektubunda, bir ihtiyar âlim ve vaiz, Risale-i Nur'a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. Benim gibi binler kusurlar? bulunan bir biçarenin, ehemmiyetli iki mazeretine binaen bir sünneti (sakal) terk ettiğim bahanesiyle şahs?m? çürütüp, Risale-i Nur'a ilişmek istemiş.
  Evvelâ: Hem o zat, hem sizler biliniz ki: Ben, Risale-i Nur'un bir hizmetkâr?y?m ve o dükkân?n bir dellal?y?m. O ise (Risale-i Nur), Arş-? Âzamla bağl? olan Kur'an-? Azîmüşşanla bağlanm?ş bir hakikî tefsiridir. Benim şahs?mdaki kusurat, ona sirayet edemez. Benim y?rt?k dellall?k elbisem, onun bâki elmaslar?n?n k?ymetini tenzil edemez.
  Saniyen: O vâiz ve âlim zâta benim taraf?mdan selam söyleyiniz. Benim şahs?ma olan tenkidini, itiraz?n?, baş?m üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zât? ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de bedduayla da mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem iman? var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanl?k da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü, daha müthiş düşman ve y?lanlar var.
  Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ?ş?ğ?yla okşar. Ve bilhassa ehl-i ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, . düsturunu rehber edininiz.

  "Boş sözlerle, çirkin davran?şlarla karş?laşt?klar? zaman, izzet ve şereflerini muhâfaza ederek oradan geçip giderler." Furkan Sûresi: 25:72.  Hem, Hasan Avni ismindeki zat, madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve yaz?s?yla da iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanl?ş? varsa da affediniz. Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarikata mensup Müslümanlar, şimdi bu acip zamanda, iman? bulunan ve hatta f?rak-? dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'? tan?yan ve ahireti tasdik eden H?ristiyan bile olsa, onlarla medâr-? nizâ noktalar? medâr-? münakaşa etmemeyi, hem bu acip zaman, hem mesleğimiz, hem kudsi hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur'un âlem-i ?slamda intişar?na karş? hayat-? içtimaiye ve siyasiye cihetinde mâniler ç?kmamak için, Risale-i Nur şakirtleri musalâhakârâne vaziyeti almaya mükelleftirler.
  Sak?n hocalar?n Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. ?ştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi, ?mam-? Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksad?, "sevab? olmaz" demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir k?sm?, Yezid ve Velid gibi şah?slar?n arkas?nda namaz k?lm?şlar. Eğer mescide gidip gelmekte kebâire maruz kal?rsa, halvethanesinde bulunmas? laz?md?r.
  Salisen: Hasan Ât?f'?n mektubunda, cesur ve sebatkar zâtlardan-ki "efeler" tabir ediyor-bahis var. Biz, o cesur, sebatkar yeni kardeşlerimizi ruh u canla kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur dairesine girenler, şahsi cesaretlerini k?ymetleştirmek için, sars?lmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlar?n?n tesanüdüne cidden çal?şmaya sarf edip, o cam parças? hükmünde şahsi cesaretini, hakikatperestlik s?dd?kiyetindeki fedakarl?k elmas?na çevirmek gerektir.
  Evet, mesleğimizde, ihlas-? tammeden sonra en büyük esas, sebat ve metanettir. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki, öyleler, herbiri yüze mukabil bu hizmet-i Nuriyede muvaffak olmuş âdi bir adam ve yirmi otuz yaş?nda iken, altm?ş yetmiş yaş?ndaki velîlere tefevvuk etmişler var.
  Hem bir adam, kendi baş?na cesareti güzel de olsa, bir cemaat-i mütesanideye girdikten sonra, onlar?n istirahatini ve sars?lmamalar?n? muhafaza etmek için, o şahsi cesareti istimal edemez. hadis-i şerifinin s?rr?yla hareket etmek, hem şimdilik, bu müşevveş vaziyetlerde çok zararl?, hem hocalar?, hem ehl-i siyaseti Risale-i Nur'a karş? cephe almaya ve tecavüz etmeye sebebiyet veren şapka ve ezan meseleleri ve Deccal ve Süfyan ünvanlar?, Risale-i Nur şakirtleri yabanîlere karş? lüzumsuz medâr-? bahis ve münazaa edilmemek laz?md?r ve ihtiyat etmek elzemdir ve itidal-i demmi muhafaza etmek vaciptir. Hatta, sizde cüz'î bir ihtiyats?zl?k, buraya kadar bize tesir ediyor.


  el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:464, hadis no: 1518.  Risale-i Nur, bir daire değil; mutedahil daireler gibi tabakat? var. Erkânlar ve sahipler ve haslar ve naşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatlar? var. Erkân dâiresine liyakat? olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şart?yla; dâire haricine at?lmaz. Haslar?n hâsiyeti, bulunmayan, z?t bir mesleğe girmemek şart?yla talebe olabilir. Bid'a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şart?yla dost olabilir. Onun için, az bir kusurla düşman s?n?f?na iltihak etmemek için, d?şar?ya atmay?n?z. Fakat Risale-i Nur'un erkânlar?nda ve sahiplerindeki esrarlar ve nazik tedbirlere onlar? teşrik etmemek gerektir.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3416&t=&b=&s=&l=&p=19
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:18 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kastamonu Lâhikası’ndan Notlar
  By Şahide in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 01:16
 2. Kastamonu Lahikası
  By forumcu in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.02.09, 13:22
 3. Barla Lahikası
  By ridvanal in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.03.08, 23:32
 4. Kastamonu Lahikası, Sf.113-114
  By hasandemir in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.10.07, 15:19
 5. Emirdağ Lahikası'ndan Bir Bölüm?
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 05.05.07, 16:05

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0