Şu esasata dikkat lâzımdır:

1-
Allah'a abd olana her şey müsahhardır. Olmayana her şey düşmandır.

2-
Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin.

3-
Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccanen zâil olur gider.

4-
Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hazırı da zâildir. Bunlar sâniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar.

5-
Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Said Nursi


---------------------------
Esasat: Esaslar, temeller.
Abd: Kul.
Müsahhar: Emir ve isteğe bağlı, emir dinler, emir altına alınmış, isteneni yapmaya hazır.
Kader: Herşeyin Allah’ın(cc) sonsuz ilmiyle belirlenmesi, bütün varlıkların ve olayların bütün ayrıntılarıyla Allah’ın(cc) sonsuz ilmiyle önceden belirlemesi.
Takdir: Kıymet verme, değer verme. *Bütün özellikleriyle belirleme.
Razı: Hoşnut.
Mülk: Mal. Yer. Sahip olunan herşey.
Emaneten: Emanet olarak.
İbka: Bakileştirme, süreklileştirme, devamlı olmasını sağlama.
Meccanen: Karşılıksız.
Zâil: Geçen, geçici, tükenen, sürekli olmayan.
Kâinat: Yaratılan bütün varlıklar, evren.
Şekl-i hazır: Hazır şekil, Şimdiki şekil, şu anki biçim.
Takiben: Takip ederek, izleyerek.
Zeval: Sona erme, son bulma, göçüp gitme.
Âhiret: Ölümsüz olan öbür dünya.
Fâni: Geçici, gelip geçici, kaybolan.
Kıymet: Değer.