Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek.. eğer Kur'an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.

Said Nursi

------------------------------------------
Kâinat: Yaratılan bütün varlıklar, evren.
Risalet-i Muhammediye: Hz. Muhammedin(asm) peygamberliği.
Vefat: Ölüm.
Divane: Deli.
Küre-i Arz: Yer küre, dünya.
Şuursuz: Bilinçsiz, kendi varlığından ve dış varlıklardan haberi olmama.
Seyyare: Gezegen, gezici yıldızlar.
Kıyamet: Dünyanın ve kainatın(evrenin) yıkılışı.