Şirk bu kadar zahmetli olduğu halde ne için kâfirler kabul ediyorlar?

Cevab:
Kasden ve bizzât kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk heva-i nefislerine yapışır. Onlar da içine düşer; mülevves, pis olurlar. Ondan çıkması müşkilleşir. İman ise, kasden ve bizzât takib ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır.


Mesnevi-i Nuriye

-----------------------
Şirk: Allah’a(cc) ortak koşma.
Kâfir: İnkarcı. İmanın ve İslam dininin temel kurallarının bütününü veya bir tekini kabul etmeyen veya inkar eden.
Kasden: Kasıtlı olarak, bilerek ve isteyerek. *Özellikle.
Bizzât: Doğrudan kendisi.
Küfr: İnkarcılık, inanmamak.
Heva-i nefis: Nefsin hevası, nefsin zararlı ve günahlı istek ve özentisi.
Mülevves: Kirli.
Müşkil: Zor, güç, çetin.
İman: İnanmak.