Ey Fa'alün Limâ Yürîd!
Cevv-i fezadaki faaliyetinle her vakit bir nümune-i haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir âlem getirmek, bir âlem gayba göndermek misillü şuunatta bulunan kudretin; dünyayı âhirete çevirecek ve âhirette şuunat-ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor.

Şualar

-----------------------------
Fa'alün Limâ Yürîd: Dilediğini işleyen, dilediği işi yapan, kesintisiz ve mükemmel şekilde istediğini yapan; Allah(cc).
Cevv-i feza: Uzay.
Nümune-i haşir: Öldükten sonra tekrar diriliş örneği.
Misillü: Gibi, benzeri.
Şuunat: İşler, olaylar.
Kudret: Güç.
Şuunat-ı sermediye: Devamlı ve sonsuz sürecek işler.