Dua eden adam anlar ki: Birisi var onun hatırat-ı kalbini işitir, herşeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder.

BEDİÜZZAMAN