İhlas ve rıza-yı İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur.
Said Nursi