Mert ve vicdanlı bir mü'min küçük ve cüz'î bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehl-i îmana vermez.
Said Nursi