Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gâyesiz nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz olabilirsin?
Sözler

---------

Zira: Çünkü.
Misafirhane-i dünya: Dünya misafirhanesi.
Nazar-ı hikmet: Asıl maksadı düşünerek bakmak.
Gaye: Maksat, hedef.