Yirmidört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksandokuz ihtimal-i necat var. Yalnız, gaflet ve tenbellik haysiyetiyle, bir ihtimal zarar-ı dünyevî olabilir. Halbuki feraizin terkinde, doksandokuz ihtimal-i zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinad, tek bir ihtimal-i necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder?

Mesnevi-i Nuriye

-------------------------------------------
Zaruriyat-ı diniye: Dinin zorunlu olan temel kuralları.
İhtimal-i necat: Kurtuluş ihtimali.
Gaflet: Düşüncesizlik ve ihmal sebebiyle, içinde bulunduğu gerçeklerden habersiz olma.
Zarar-ı dünyevî: Dünyaya ait zarar.
Feraiz: Dindeki açık ve kesin emirler, farzlar.
İhtimal-i zarar: Zarar ihtimali.
Dalalet: Doğru yoldan ayrılma, sapıtma, iman ve islâm yolundan sapmak.
İstinad: Dayanma.
Hamiyet: Koruma çabası.