+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10
Like Tree19Beğeni
 • 3 tarafından yozgati
 • 4 tarafından seyyah_salih
 • 6 tarafından seyyah_salih
 • 2 tarafından seyyah_salih
 • 2 tarafından seyyah_salih
 • 1 tarafından seyyah_salih
 • 1 tarafından seyyah_salih

Konu: G.M - Sadeleştirme Yapıp Namına Neşredenlere!

 1. #1
  Vefakar Üye yozgati - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2013
  Bulunduğu yer
  Alem-i Şehadet
  Mesajlar
  320

  Standart G.M - Sadeleştirme Yapıp Namına Neşredenlere!

  (Mahremdir. İkinci ihtarın bizim tarafımızdan bir izahıdır.)

  Üstadımızın mektubunda Risale-i Nur’un kıymetini düşürmeye bir hâdise, Üstadın ifşasına rızası olmadan bera-yı malûmat siz kardeşlerimize haber veriyoruz.

  Aldığımız habere göre Üstad’a kendini dost gösteren birisi, aleyhimizdeki siyasî bazı adamlarla Nur’a dair görüşmesi neticesinde, Nur’un hem parlak kıymetinden maddî istifade edip halka satmakla paraca istifade etmek, hem kendi eseri ve kendi yazdığı gibi hiç Nur ismini vermeyerek ve Nur’un mesleğine muhalif kendi mesleğine âlet etmek ve hususî efkârını Nurlara karıştırmak suretinde yeni harfle İstanbul’da neşrine başlamış.

  Hattâ bu işi tam başa çıkarmak ve bu çalması tam anlaşılmamak için bazı siyasîleri vasıta yapıp Nazif’i yeni harflerle yazmamak için tevkife sebebiyet vermiş. Hiçbir maksada ve hiçbir cereyana âlet olmayan ve ihlasın tam esası üzerine giden Risale-i Nur böyle müşevveş maksadlara âlet yapmak büyük zarardır, kıymetini sukut ettirir, diye Üstadımızın rızası olmadan size haber veriyoruz.

  Üstadımız böyle şeyleri hissettiği vakit derdi ki: “İstanbul’da Şefik, Gönen’li Hâfız Mehmed ve eski talebesi Mehmed Mihri ve Hacı Bekir gibi Barla’lı dostlar, hususan Tahirî’nin akrabasından Hacı Nazif ve matbaacı Aziz ve Yeşil Şemsi gibi Nur’un dostları var. İnşâallah bu çeşit çalmalarla Nur’un kıymetine bir sû’-i kasd gelmez” diyordu. Fakat şimdi Üstad’ın bu hüsn-ü zannı, hapis arkadaşları olan Şefik, Şemsi, Gönen’li sükûtuyla ve başkaların aldırmamasıyla hüsn-ü zannı kırılabilir. Bu çalmalara karşı şaşaa etmeden oradaki hakikî şakirdler gizlice anlasınlar, Nur’un hangi risalelerini yeni hurufa çevirmişler, o adama da bildirmesinler.

  Eğer o adam Nur hesabına neşrediyorum, benim eserim değil, Nur’un parçasıdır. Başlarında Risale-i Nur ismi yazılsın. Yoksa kanunen bu nevi çalmak memnu’dur. Sahibinin izni gerektir. Sahibi ise Nur’un has şakirdleridir. Zâten Üstad, hakkını onlara bırakmaz. Hem orada kendi namlarına neşrettiği aynı parçaları orada Nur şakirdleri bir makine ile yeni harfle ve aynı parçaları bir mecmua suretinde çıkarsınlar, tâ bir bulantı vermesinler.
  اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
  Çok kusurlu Nur şakirdlerinden Emirdağ
  Hayri ve Mustafa
  ***
  Gayr-i Münteşirdir


  ------
  Yönetici Notu : Okumuş olduğunuz mektup basılan Risale-i Nur eserlerinde olmayıp, yayınlanmamış mektuplardan olduğu ifade edilmiştir. Kaynağı belirtilmeyen bu içeriğin sorumluluğu tamamıyla mektubu paylaşan üyeye aittir. Bunların içeriğindeki ifadeler RisaleForum sitesini bağlamaz ve forum yöneticileri bundan sorumlu tutulamaz.
  Konu HakanBa tarafından (21.06.14 Saat 08:39 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Sadeleştirme işi gizli komitelerin bir projesidir. .

  Maksat Nurlari itibarsızlaştırma gayretidir..

  Bediuzzamanin 80 küsür senelik çileli ömrünün meyvesini çürütme hezeyanidir...

  Bediuzzaman hazretlerinin iman hizmeti ile uğraşan komitelere yardımdir...
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 3. #3
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Çünki ifadelerim başkasına benzemiyor.

  Bir harfin ve bazan bir noktanın yanlışıyla bir mes'ele değişir, mana bozulur.

  Şualar - 486

  Bu işe alet olanlar bu ibareyi anlamayacak kadar kıt anlayışa sahiptir..
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 4. #4
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Amma benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istiğrab ve istib'ad edip böyle itiraz eden zât, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halkeylemek azamet ve kudret-i İlahiyeye delil olduğunu düşünse; elbette bizim gibi acz-i mutlak ve fakr-ı mutlakta, böyle ihtiyac-ı şedid zamanında böyle bir eserin zuhuru, vüs'at-i rahmet-i İlahiyeye delildir demeye mecbur olur.

  Ben sizi ve mu'terizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki: Bu işaretler ve evliyanın îmalı haberleri, remizleri, beni daima şükre ve hamde ve kusurlarımdan istiğfara sevketmiş. Hiçbir vakitte hiçbir dakika nefs-i emmareme medar-ı fahr u gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini, size bu yirmi sene hayatımın gözünüz önünde tereşşuhatıyla isbat ediyorum.

  Evet bu hakikatla beraber insan kusurdan, nisyandan, hâlî değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde bazı hatalar olmuş.

  Fakat Kur'an'ın hurufat-ı kudsiyesinin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla yeni hat altında tahrifkârane ehl-i dalaletin tevilât-ı fasideleri âyâtın sarahatını incitmelerine bakmıyor gibi;

  bîçare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetlendirmek için bir nükte-i i'caziyeyi beyan ettiği için hizmet-i imaniyesine fütur verecek derecede itiraz, elbette değil ehl-i hakikat zâtlar, belki zerre mikdar insafı bulunan itiraz edemez..On Beşinci Şuâ
  evfa ve _vatan_ bunu beğendi.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 5. #5
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart


  elbette hakaik-i imaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşşuh eden Sözler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler.
  Mektubat ( 355 )

  Sözler talim-i hakaik ettikleri gibi, irşad vazifesini de görüyorlar.
  Mektubat ( 356 )

  Ben kendim on değil, yüz değil, binler defa müteaddid tecrübatımla kanaatım gelmiş ki: Sözler ve Kur'andan gelen Nurlar; aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hâkeza...
  Mektubat ( 357 )
  Onlar, Nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek, onların üstünde haktır.
  Mektubat ( 359 )

  Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor.
  Kastamonu Lahikası ( 77 )

  Elhasıl: Yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı Kur'aniyenin lemaatındandır. Benim hissem; yalnız şiddet-i ihtiyacımla talebdir ve gayet aczimle tazarruumdur. Derd benimdir, deva Kur'anındır.

  Tarihçe-i Hayat ( 203 )
  _vatan_ ve Hümâ Sultan bunu beğendi.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 6. #6
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Fakat Birinci Harb-i Umumî'nin patlamasıyla Erzurum'un Pasinler'in dağ ve derelerine düştük. O kıyametlerde, o dağ ve tepelerde fırsat buldukça, kalbime gelenleri, birbirine uymayan ibarelerle, o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda, o gibi yerlerde, müracaat edilecek tefsirlerin, kitabların bulunması mümkün olmadığından; yazdıklarım yalnız sünuhat-ı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünuhatım eğer tefsirlere muvafık ise, nurun alâ nur; şayet muhalif cihetleri varsa, benim kusurlarıma atfedilebilir. Evet tashihe muhtaç yerleri vardır, fakat hatt-ı harbde büyük bir ihlas ile, şehidler arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline (şehidlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi) cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir, çünki o zamandaki ihlas ve hulûsu şimdi bulamıyorum.

  İşarat-ül İ'caz - 9
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 7. #7
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Yıllar sonra işaratul icaz üstadın eline geçer ..

  Tashih etmek ister fakat üstad harbteki ihlasin hürmetine o şehadet

  Makamında olan kelimata dokunmaz...

  Ne ilgisi var konu ile derseniz ben derim...

  Şöyle hayalen afyon hapsine gidin zehirlenmiş soğuk gözlerini açıyor "yaz kardeşim"

  Denizli hapsinin meyvesi , meyve risalesi..

  Hapiste uzaktan uzağa insanlara af gorunmezken

  Bediuzzamana ism-i Kuddus adl hakem kayyum ferd hayy görünürken..

  Bu haletlerin hiç mi hatırı yok eller o kudsi hakikate ilişiyor. ..
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 8. #8
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Insan hasud olursa ilişiyor işte o kudsi hakikate ...
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 9. #9
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Alıntı seyyah_salih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Insan hasud olursa ilişiyor işte o kudsi hakikate ...
  Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir a'zâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir.
  Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:
  "Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: BU ULÛM-U İMANİYEDEKİ FETVA VAZİFESİYLE TAVZİF EDİLMİŞİZ. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!.."

  Mektubat - 426
  evfa bunu beğendi.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 10. #10
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  52
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Ey Risale-i Nur!

  Seni söndürmek isteyen bedbahtların necm-i istikbali sönsün.

  İzzet ve ikbali ve şan ü şerefi aksine dönsün.

  Sen sönmez ve ölmez bir nursun.


  Emirdağ-1
  evfa bunu beğendi.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.11.14, 20:36
 2. Abdullah ağabeyin sadeleştirme çağrısı
  By efnan_nur in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.11.13, 22:50
 3. Nur Risalelerini Sadeleştirme Hakkında(ehemmiyetli)
  By lemaat in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 04.09.09, 20:58
 4. Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 11.04.09, 21:00
 5. Allah Nâmına Ver, Allah Nâmına Al…
  By KERRÂ_ in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.07.08, 07:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0