Altıncı Desise-i Şeytaniye


Şudur ki: İnsandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder.

Evet, şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler.


Arkadaşlarımızdan metin kalbli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlâslı, himmeti Âli gördükleri vakit


başka noktalardan hücum ederler.


Şöyle ki:

İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için,


onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler.


Onlar, öyle desiselerle, onları hizmet-i Kur'âniyeden alıkoyuyorlar ki,


haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar,


tâ ki hizmet-i Kur'âniyeye vakit bulmasın.


Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki,


hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin.


Ve hâkezâ, bu hücum yolları uzun çeker.


Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz.

Ey kardeşlerim, dikkat ediniz.


Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir.


Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir.


Biliniz ki, elinizden kaçmasın.