Evet izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celal ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden...

Mesnevi-i Nuriye


İzzet: Üstünlük, güçlülük, şeref, değer, yücelik.
Azamet: Büyüklük.
Esbab: Sebepler.
Perdedar-ı dest-i kudret: Kudret elinin perdeleyicisi, Allah’ın(cc) sonsuz gücünün doğrudan görünmesini engelleyici perde.
Tevhid: Birleme, birlik, birtek Allah’tan(cc) başka ilah olmadığına inanmak.
Celal: Büyüklük, ululuk, haşmet.
Tesir-i hakikî: Gerçek etki.