Kabrin arkası için çalışınız! Hakîki saadet ve lezzet ondadır.

MEKTUBAT